Evanjelium Matúša 14:1–36

14  V tom čase sa o Ježišovi dopočul oblastný vládca* Herodes*+  a povedal svojim sluhom: „To je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto dokáže robiť zázraky.“*+  Herodes dal predtým Jána zatknúť, spútať a uväzniť pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa,+  lebo Ján mu hovoril: „Tvoje manželstvo s ňou je nezákonné.“+  Herodes ho chcel zabiť, no bál sa ľudí, lebo Jána považovali za proroka.+  Ale v deň Herodesových narodenín+ tancovala na oslave Herodiadina dcéra a Herodesovi sa tak zapáčila,+  že prisahal dať jej všetko, o čo požiada.  Jej matka ju naviedla, aby povedala: „Daj mi na podnose hlavu Jána Krstiteľa.“+  Hoci to kráľa zarmútilo, pre prísahu, ktorú dal pred hosťami, prikázal, aby splnili jej prianie. 10  A tak dal Jána sťať vo väzení. 11  Jeho hlavu priniesli na podnose dievčaťu a ono ju dalo matke. 12  Neskôr prišli Jánovi učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom išli za Ježišom a oznámili mu to. 13  Keď to Ježiš počul, odišiel člnom na opustené miesto, pretože chcel byť sám. Ale ľudia sa o tom dopočuli, vyšli zo svojich miest a vydali sa pešo za ním.+ 14  Keď vystúpil na breh, videl veľký zástup ľudí. Prišlo mu ich ľúto+ a uzdravoval tých, ktorí boli chorí.+ 15  Keď sa zvečerilo, prišli k nemu jeho učeníci a povedali: „Sme na odľahlom mieste a je už veľa hodín. Pošli tých ľudí preč, aby si v okolitých dedinách mohli kúpiť niečo na jedenie.“+ 16  Ale Ježiš im povedal: „Nemusia ísť preč, vy im dajte niečo jesť.“ 17  „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby,“ namietli. 18  On im povedal: „Prineste mi ich.“ 19  Potom všetkých vyzval, aby si posadali na trávu, vzal päť chlebov a dve ryby, vzhliadol k nebu a pomodlil sa.*+ Nato začal lámať chleby, podával ich učeníkom a učeníci zase ľuďom. 20  Tak sa všetci dosýta najedli. To, čo zostalo, pozbierali a úlomkami chleba naplnili 12 košov.+ 21  Najedlo sa asi 5 000 mužov a okrem nich aj ženy a deti.+ 22  Hneď nato prikázal svojim učeníkom, aby nastúpili do člna a išli napred na protiľahlý breh. On medzitým poslal zástup domov.+ 23  Keď poslal zástup preč, vyšiel na vrch modliť sa.+ Zvečerilo sa a on tam bol sám. 24  Vtedy bol už čln vzdialený stovky metrov* od pevniny a prudko ním zmietali vlny, lebo fúkal protivietor. 25  Ale v čase štvrtej nočnej hliadky* Ježiš išiel k učeníkom, kráčajúc po mori. 26  Keď ho uvideli kráčať po mori, naľakali sa a kričali: „Prízrak!“ 27  Ježiš sa im hneď prihovoril slovami: „Upokojte sa! To som ja, nemusíte sa báť.“+ 28  Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, prikáž mi, aby som prišiel k tebe po vode.“ 29  „Poď!“ povedal. Nato Peter vystúpil z člna a kráčal po vode k Ježišovi. 30  Ale keď sa pozrel na búrku, zľakol sa a začal klesať. „Pane, zachráň ma!“ vykríkol. 31  Ježiš ihneď vystrel ruku, chytil ho a povedal: „Ty maloverný, prečo si zapochyboval?“+ 32  A keď nastúpili do člna, búrka utíchla. 33  Potom sa mu učeníci, ktorí boli v člne, poklonili* a povedali: „Ty si naozaj Boží Syn.“ 34  A preplavili sa na druhú stranu a prišli do Genezareta.+ 35  Keď ho obyvatelia tej oblasti spoznali, správu o jeho príchode rozšírili po celom okolí a prinášali mu všetkých chorých. 36  Prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho plášťa.*+ A všetci, ktorí sa ho dotkli, sa úplne uzdravili.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tetrarcha“.
Čiže Herodes Antipas. Pozri Slovník pojmov.
Al. „mocné skutky“.
Al. „vyslovil požehnanie“.
Dosl. „mnoho štádií“. Jedno štádium zodpovedalo 185 m.
Čiže niekedy medzi 3.00 hod. a východom slnka okolo 6.00 hod.
Al. „vzdali mu poctu“.
Al. „strapcov na jeho odeve“.