Evanjelium Matúša 23:1–39

23  Potom Ježiš prehovoril k zástupom a k svojim učeníkom:  „Znalci Zákona a farizeji obsadili Mojžišovo miesto.  Robte to, čo vám hovoria, ale nerobte podľa ich skutkov, lebo hovoria, ale sami to nerobia.+  Zväzujú ťažké bremená a kladú ich na plecia ľudí,+ ale sami sa ich nechcú ani prstom dotknúť.+  Všetko, čo robia, robia preto, aby ich ľudia videli.+ Rozširujú svoje puzdrá s úryvkami Písma, ktoré nosia na ochranu,*+ a predlžujú si strapce na odevoch.+  Majú radi čestné miesta na hostinách a predné* sedadlá v synagógach.+  Páči sa im, keď ich ľudia zdravia na trhoviskách a oslovujú ich Rabbi.*  Ale vy si nedajte hovoriť Rabbi, lebo máte jedného Učiteľa+ a vy všetci ste bratia.  Nikoho na zemi nenazývajte Otcom, lebo máte jedného Otca,+ toho nebeského. 10  Ani sa nedajte oslovovať vodcovia, lebo máte jedného Vodcu, Krista. 11  Ale najväčší* medzi vami bude vaším služobníkom.+ 12  Kto sa povyšuje, bude ponížený,+ a kto sa ponižuje, bude povýšený.+ 13  Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské Kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, ktorí by doň chceli vojsť, v tom bránite.+ 14  *–– 15  Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci!+ Cestujete po mori a po súši, aby ste jedného človeka obrátili na vieru,* a keď sa vám to podarí, urobíte z neho človeka, ktorý si zaslúži gehennu* dvakrát viac ako vy sami. 16  Beda vám, slepí vodcovia!+ Hovoríte: ‚Ak niekto prisahá na chrám, to nič neznamená, ale ak prisahá na chrámové zlato, to je záväzné.‘+ 17  Blázni a slepci! Čo je viac: zlato alebo chrám, ktorý zlato posväcuje? 18  Hovoríte: ‚Ak niekto prisahá na oltár, to nič neznamená, ale ak niekto prisahá na dar, ktorý je na ňom, to je záväzné.‘ 19  Slepci! Čo je viac: dar alebo oltár, ktorý dar posväcuje? 20  Kto prisahá na oltár, neprisahá len naň, ale aj na všetko, čo je na ňom. 21  Kto prisahá na chrám, neprisahá len naň, ale aj na toho, ktorý v ňom býva.+ 22  A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón a na toho, ktorý na ňom sedí. 23  Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru či rasce,+ ale prehliadate to, čo je v Zákone dôležitejšie – spravodlivosť,+ milosrdenstvo+ a vernosť. Desiatky sa mali dávať, ale to dôležitejšie sa nemalo prehliadať.+ 24  Slepí vodcovia!+ Komára cedíte,+ ale ťavu prehĺtate!+ 25  Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Čistíte pohár a misu zvonku,+ ale vnútri sú plné chamtivosti*+ a nestriedmosti.+ 26  Slepý farizej, vyčisti najprv vnútro pohára a misy a potom budú čisté aj zvonku. 27  Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci!+ Podobáte sa obieleným hrobom,+ ktoré zvonku vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych ľudí a všetkej nečistoty. 28  Tak aj vy sa navonok zdáte spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a zla.+ 29  Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci!+ Staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých*+ 30  a hovoríte: ‚Keby sme žili za dní našich predkov, nepripojili by sme sa k nim, keď prelievali krv prorokov.‘ 31  Tak svedčíte sami proti sebe, že ste synmi tých, čo vraždili prorokov.+ 32  Dokončite teda to, čo začali vaši predkovia. 33  Hadi, potomstvo vreteníc,+ ako uniknete odsúdeniu do gehenny?*+ 34  Preto k vám posielam prorokov,+ múdrych mužov a učiteľov.+ Niektorých z nich zabijete+ a pribijete na kôl a niektorých budete bičovať+ v synagógach a prenasledovať+ z mesta do mesta. 35  A tak na vás padne vina za krv všetkých spravodlivých, ktorá bola preliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela+ až po krv Zachariáša, Barachiahovho syna, ktorého ste zavraždili medzi svätyňou a oltárom.+ 36  Verte mi, že táto generácia ponesie vinu za to všetko. 37  Jeruzalem, Jeruzalem! Zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorých k tebe poslal Boh.+ Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla! Ale vy ste nechceli.+ 38  Preto Boh opúšťa váš dom.*+ 39  Hovorím vám, že odteraz ma už neuvidíte, kým nepoviete: ‚Požehnaný je ten, ktorý prichádza v Jehovovom* mene!‘“+

Poznámky pod čiarou

Al. „Rozširujú svoje fylaktérie“.
Al. „najlepšie“.
Al. „Učiteľ“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „najvýznamnejší“.
Al. „z jedného človeka urobili prozelytu“.
Al. „lúpeže“.
Al. „Božích služobníkov“.
Al. možno „váš dom spustne“.