Evanjelium Matúša 11:1–30

  • Ježiš hovorí o Jánovi Krstiteľovi (1 – 15)

  • Odsúdenie generácie, ktorá sa nechce kajať (16 – 24)

  • Ježiš chváli Otca, že uprednostňuje pokorných (25 – 27)

  • Ježišovo jarmo občerstvuje (28 – 30)

11  Ježiš dal pokyny svojim dvanástim učeníkom a potom odišiel vyučovať a zvestovať do okolitých miest.+  Ján sa vo väzení+ dopočul o Kristových skutkoch a poslal svojich učeníkov,+  aby sa ho spýtali: „Si ten, ktorý má prísť, alebo máme očakávať niekoho iného?“+  Ježiš im odpovedal: „Keď sa vrátite k Jánovi, povedzte mu, čo počujete a vidíte:+  Slepí vidia,+ chromí chodia, malomocní+ sú uzdravovaní,* hluchí počujú, mŕtvi sú kriesení a chudobným sa oznamuje dobrá správa.+  Šťastný je ten, kto o mne nepochybuje.“*+  Keď odišli, Ježiš začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Na čo ste sa vyšli pozrieť do pustatiny?+ Na trstinu zmietanú vetrom?+  Na koho ste sa vyšli pozrieť? Na človeka v drahom rúchu? Tí, ktorí nosia drahé rúcha, bývajú v kráľovských palácoch.  Tak prečo ste prišli? Chceli ste vidieť proroka? Hovorím vám, on je omnoho viac ako prorok.+ 10  On je ten, o ktorom je napísané: ‚Posielam pred tebou* svojho posla, ktorý ti pripraví cestu.‘+ 11  Uisťujem vás, že zo všetkých ľudí, ktorí kedy žili, nebol nikto významnejší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší* v nebeskom Kráľovstve je väčší ako on.+ 12  Odo dní Jána Krstiteľa až dodnes je nebeské Kráľovstvo cieľom, o ktorý sa ľudia vytrvalo usilujú. A tí, ktorí vo svojom úsilí nepoľavujú, ho dosahujú.+ 13  Proroci a Zákon prorokovali až po Jána.+ 14  A či už tomu uveríte, alebo nie, on je ‚Eliáš, ktorý má prísť‘.+ 15  Kto je ochotný počúvať, nech počúva. 16  Ku komu prirovnám túto generáciu?+ Podobá sa deťom, ktoré sedia na trhoviskách a kričia na svojich kamarátov: 17  ‚Hrali sme vám na flaute, ale vy ste netancovali. Plakali sme, ale vy ste s nami nesmútili.‘ 18  Prišiel Ján, ten nejedol a nepil a ľudia hovoria: ‚Je posadnutý démonom.‘ 19  Prišiel Syn človeka, ten jedol a pil+ a ľudia hovoria: ‚Je nenásytný, rád si vypije* a priatelí sa s vyberačmi daní a hriešnikmi.‘+ Ale múdrosť sa prejaví* skutkami.“*+ 20  Potom začal karhať mestá, v ktorých sa stalo najviac jeho zázrakov,* za to, že nerobili pokánie: 21  „Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidóne stali také zázraky* ako u vás, dávno by sa kajali vo vrecovine a popole.+ 22  Hovorím vám, že Týru a Sidónu bude v súdny deň znesiteľnejšie ako vám.+ 23  A ty, Kafarnaum,+ budeš azda vyvýšený do neba? Do hrobu* pôjdeš!+ Lebo keby sa v Sodome stali také zázraky, aké sa stali v tebe, bola by tu až dodnes. 24  Hovorím vám, že Sodome bude v súdny deň znesiteľnejšie ako vám.“+ 25  Potom Ježiš povedal: „Verejne ťa chválim, Otče, Pane neba a zeme, lebo si skryl tieto veci pred múdrymi a učenými a zjavil si ich malým deťom.+ 26  Áno, Otče, lebo tak si si to prial. 27  Môj Otec mi odovzdal všetko.+ Nikto nevie všetko o Synovi, iba Otec,+ a nikto nevie všetko o Otcovi, iba Syn a každý, komu ho Syn chce zjaviť.+ 28  Poďte ku mne všetci, ktorí ťažko pracujete a ste preťažení, a ja vás občerstvím. 29  Vezmite na seba moje jarmo* a učte sa odo mňa, pretože som mierny a pokorný,*+ a opäť nadobudnete silu.* 30  Lebo moje jarmo je príjemné* a môj náklad je ľahký.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „očisťovaní“.
Al. „pre koho nie som príčinou pádu“.
Dosl. „pred tvojou tvárou“.
Al. „najmenej významný“.
Al. „výsledkami“.
Al. „sa dokáže ako pravá; sa obháji“.
Al. „pijan vína“.
Al. „mocných skutkov“.
Al. „mocné skutky“.
Al. „do hádesu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „pokorný v srdci“.
Al. „a nájdete občerstvenie pre svoje duše“.
Al. „sa dobre nesie“.