Evanjelium Matúša 16:1–28

16  Tam k nemu prišli farizeji a saduceji. Chceli ho vyskúšať, a tak ho požiadali, aby im ukázal znamenie z neba.+  Povedal im: „Keď sa zvečerieva, hovoríte: ‚Bude pekne, lebo obloha je ohnivo červená.‘  A ráno hovoríte: ‚Dnes bude zima a daždivo, lebo obloha je ohnivo červená a zamračená.‘ Vzhľad oblohy viete vysvetliť, ale znamenia časov nie.  Zlá a neverná* generácia žiada znamenie, ale nedostane žiadne+ okrem znamenia proroka Jonáša.“+ Potom ich nechal a odišiel.  Učeníci sa preplavili na druhý breh, ale zabudli vziať chlieb.+  Ježiš im povedal: „Majte oči otvorené a dávajte si pozor na kvas farizejov a saducejov.“+  Začali medzi sebou hovoriť: „Nevzali sme žiadne chleby.“  Ježiš to počul a povedal: „Vy maloverní, prečo hovoríte o tom, že nemáte chleby?  Ešte ste to nepochopili? Nepamätáte si, ako sa z piatich chlebov najedlo 5 000 mužov a koľko košov ste nazbierali?+ 10  Alebo ako sa zo siedmich chlebov najedlo 4 000 mužov a koľko veľkých košov* ste nazbierali?+ 11  Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chleboch? Hovoril som vám, aby ste si dávali pozor na kvas farizejov a saducejov.“+ 12  Vtedy pochopili, že im nepovedal, aby si dávali pozor na kvas chleba, ale na učenie farizejov a saducejov. 13  Keď Ježiš prišiel do oblasti Filipovej Cézarey, spýtal sa svojich učeníkov: „Čo hovoria ľudia, kto je Syn človeka?“+ 14  Odpovedali: „Jedni hovoria, že Ján Krstiteľ,+ iní Eliáš,+ ďalší zasa Jeremiáš alebo jeden z prorokov.“ 15  Opýtal sa ich: „A za koho ma považujete vy?“ 16  Šimon Peter mu odpovedal: „Ty si Kristus,+ Syn živého Boha.“+ 17  Ježiš mu na to povedal: „Si šťastný, Šimon, Jonášov syn, lebo ti to neodhalil nejaký človek,* ale môj Otec v nebesiach.+ 18  Hovorím ti: Ty si Peter+ a na tej skale+ postavím svoj zbor a brány hrobu* ho nepremôžu. 19  Dám ti kľúče od nebeského Kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude už zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude už rozviazané v nebi.“ 20  Potom učeníkom prísne prikázal, aby nikomu nehovorili, že je Kristus.+ 21  Odvtedy začal učeníkom vysvetľovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších, hlavných kňazov a znalcov Zákona a že musí byť zabitý a na tretí deň vzkriesený.+ 22  Peter ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Buď k sebe láskavý, Pane, to sa ti určite nestane.“+ 23  Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď za mňa, Satan! Brániš mi robiť to, čo by som mal, lebo nemyslíš Božím myslením, ale ľudským.“+ 24  Potom Ježiš povedal učeníkom: „Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj mučenícky kôl* a nasleduje ma.+ 25  Kto si chce zachrániť život,* príde oň, ale kto príde o život* pre mňa, zachráni si ho.+ 26  Veď čo má človek z toho, keď získa aj celý svet, ale príde o život?*+ A čo by bol človek ochotný dať za svoj život?*+ 27  Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a odplatí každému podľa jeho skutkov.+ 28  Uisťujem vás: Niektorí z tých, čo tu stoja, nezomrú, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom Kráľovstve.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „cudzoložná“.
Al. „potravinových košov“.
Dosl. „telo a krv“.
Al. „moc smrti“, dosl. „brány hádesu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „dušu“.
Al. „o svoju dušu“.
Al. „o dušu“.
Al. „za svoju dušu“.