Evanjelium Matúša 18:1–35

18  Potom k Ježišovi prišli učeníci a spýtali sa ho: „Kto bude najväčší* v nebeskom Kráľovstve?“+  Zavolal si malé dieťa, postavil ho medzi nich  a povedal: „Verte mi, že ak sa nezmeníte a nebudete ako deti,+ nevojdete do nebeského Kráľovstva.+  Preto kto sa pokorí a bude ako toto dieťa, ten bude najväčší v nebeskom Kráľovstve.+  A kto prijíma jedno také dieťa z úcty ku mne,* prijíma aj mňa.  Ale kto privedie k pádu* jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň, akým otáča osol, a hodili ho do hlbín mora.+  Beda svetu, pretože privádza ľudí k pádu! Tí, ktorí privádzajú druhých k pádu, musia prísť, ale beda človeku, ktorý to robí.  Ak ťa zvádza na hriech* tvoja ruka alebo tvoja noha, odsekni ju a odhoď.+ Je pre teba lepšie, aby si získal život, hoci by si mal iba jednu ruku alebo jednu nohu, než aby si bol s oboma rukami alebo oboma nohami hodený do večného ohňa.+  Ak ťa zvádza na hriech* tvoje oko, vylúp ho a odhoď. Je pre teba lepšie, aby si získal život, hoci by si mal iba jedno oko, než aby si bol s oboma očami hodený do ohnivej gehenny.*+ 10  Dajte si pozor, aby ste nepohŕdali žiadnym z týchto maličkých. Hovorím vám, že ich anjeli v nebi stále hľadia na tvár môjho nebeského Otca.+ 11  *–– 12  Čo myslíte? Ak má nejaký človek 100 oviec a jedna z nich zablúdi,+ nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú jednu, ktorá blúdi?+ 13  Hovorím vám, že keď ju nájde, raduje sa z nej viac ako z tých 99, ktoré nezablúdili. 14  Práve tak si môj* nebeský Otec nepraje, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých.+ 15  Keď tvoj brat proti tebe zhreší, choď a upozorni ho na jeho chybu* medzi štyrmi očami.+ Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.+ 16  Ale ak ťa nebude počúvať, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá vec bola potvrdená svedectvom* dvoch alebo troch svedkov.+ 17  Ak nebude počúvať ani ich, povedz to zboru. A ak nebude počúvať ani zbor, nech je pre teba ako človek z národov+ a ako vyberač daní.+ 18  Uisťujem vás, že čo zviažete na zemi, bude už zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude už rozviazané v nebi. 19  Uisťujem vás tiež, že ak sa dvaja z vás na zemi zhodnú, že sa budú modliť o niečo dôležité, môj nebeský Otec im to splní.+ 20  Lebo kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene,+ tam som medzi nimi.“ 21  Potom k nemu prišiel Peter a spýtal sa ho: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, ktorý proti mne hreší? Až sedem ráz?“ 22  Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti, nie až sedem ráz, ale až 77 ráz.+ 23  Lebo nebeské Kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý chcel, aby mu otroci splatili dlhy. 24  Keď s nimi začal účtovať, priviedli mu človeka, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov.* 25  Pretože nemal čím zaplatiť, jeho pán rozkázal, aby ho predali i s manželkou a deťmi a so všetkým, čo má, aby sa tak splatil dlh.+ 26  Ale otrok padol na kolená, klaňal sa mu* a hovoril: ‚Maj so mnou trpezlivosť a všetko ti splatím!‘ 27  Pán sa nad tým otrokom zľutoval, zrušil jeho dlh+ a nechal ho ísť. 28  Ale keď ten otrok odišiel, vyhľadal spoluotroka, ktorý mu bol dlžný 100 denárov.* Chytil ho pod krk, začal ho škrtiť a hovoril: ‚Splať všetko, čo si dlžný.‘ 29  Spoluotrok padol na kolená a úpenlivo ho prosil: ‚Maj so mnou trpezlivosť a splatím ti to!‘ 30  Ale on o tom nechcel ani počuť. Odišiel a dal ho uväzniť, dokiaľ dlh nesplatí. 31  Keď jeho spoluotroci videli, čo sa stalo, veľmi ich to rozrušilo a išli všetko oznámiť svojmu pánovi. 32  Potom si ho pán zavolal a povedal mu: ‚Zlý otrok, ja som zrušil celý tvoj dlh, keď si ma o to prosil. 33  Nemal si sa aj ty zľutovať nad svojím spoluotrokom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘+ 34  A pán sa rozhneval a odovzdal ho väzenským dozorcom, dokiaľ nesplatí všetko, čo bol dlžný. 35  Rovnako bude môj nebeský Otec zaobchádzať s vami,+ ak nebudete každý zo srdca odpúšťať svojmu bratovi.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „najvýznamnejší“.
Al. „v mojom mene“.
Al. „k odpadnutiu od viery“.
Al. „privádza k pádu“.
Al. „privádza k pádu“.
Al. možno „váš“.
Dosl. „pokarhaj ho“.
Dosl. „ústami“.
10 000 talentov striebra zodpovedalo 60 000 000 denárov. Pozri dodatok B14.
Al. „vzdával mu poctu“.