Evanjelium Matúša 25:1–46

25  Nebeské Kráľovstvo sa podobá desiatim pannám, ktoré si vzali lampy+ a vyšli naproti ženíchovi.+  Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.*+  Tie nerozumné si vzali lampy, ale nevzali si olej.  Tie múdre si okrem lámp vzali aj nádobky s olejom.  Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.  O polnoci bolo počuť krik: ‚Ženích je tu! Vyjdite mu naproti!‘  Vtedy všetky panny vstali a pripravili si lampy.+  Tie nerozumné povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘  Múdre im odpovedali: ‚Možno by ho nebolo dosť pre nás i pre vás. Choďte radšej k predavačom a kúpte si.‘ 10  Ale keď si ho odišli kúpiť, prišiel ženích. Panny, ktoré boli pripravené, s ním vošli na svadobnú hostinu+ a dvere sa zatvorili. 11  Potom prišli ostatné panny a volali: ‚Pane, pane, otvor nám!‘+ 12  Ale on im odpovedal: ‚Hovorím vám, nepoznám vás.‘ 13  Preto bdejte,+ lebo nepoznáte deň ani hodinu.+ 14  Kráľovstvo sa podobá aj človeku, ktorý sa chystal na cestu do cudziny. Zavolal si otrokov a zveril im svoj majetok.+ 15  Jednému dal päť talentov,* inému dva, ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností. Potom odcestoval. 16  Ten, ktorý dostal päť talentov, ihneď odišiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 17  Rovnako aj ten, ktorý dostal dva, získal ďalšie dva. 18  Ale otrok, ktorý dostal len jeden talent, odišiel a zakopal peniaze* svojho pána do zeme. 19  Po dlhom čase prišiel pán tých otrokov a začal s nimi účtovať.+ 20  Predstúpil ten, ktorý dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: ‚Pane, zveril si mi päť talentov. Pozri, získal som ďalších päť.‘+ 21  Pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný otrok! Verne si spravoval málo, preto budeš spravovať mnoho.+ Raduj sa spolu so svojím pánom.‘+ 22  Potom predstúpil ten, ktorý dostal dva talenty, a povedal: ‚Pane, zveril si mi dva talenty. Pozri, získal som ďalšie dva.‘+ 23  Pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný otrok! Verne si spravoval málo, preto budeš spravovať mnoho. Raduj sa spolu so svojím pánom.‘ 24  Nakoniec predstúpil ten, ktorý dostal jeden talent, a povedal: ‚Pane, vedel som, že si náročný. Žneš, kde si nezasial, a zberáš úrodu, kde si nepracoval.*+ 25  Bál som sa, a tak som odišiel a skryl som tvoj talent v zemi. Tu máš, čo je tvoje.‘ 26  Pán mu odpovedal: ‚Zlý a lenivý otrok! Vedel si, že žnem, kde som nezasial, a zberám úrodu tam, kde som nepracoval.* 27  Mal si uložiť moje peniaze* u bankárov a po príchode by som ich dostal späť aj s úrokom. 28  Preto mu vezmite ten talent a dajte ho tomu, ktorý má desať talentov.+ 29  Lebo každý, kto má, dostane ešte viac a bude mať hojnosť. Ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má.+ 30  A toho naničhodného otroka vyhoďte von do tmy. Tam bude plakať a škrípať zubami.‘ 31  Keď Syn človeka+ príde vo svojej sláve a všetci anjeli s ním,+ posadí sa na svoj slávny trón. 32  Budú pred ním zhromaždené všetky národy a oddelí ľudí jedných od druhých, tak ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33  Ovce+ postaví po svojej pravici a capov po svojej ľavici.+ 34  Vtedy povie kráľ tým po svojej pravici: ‚Poďte, vy, ktorých požehnal môj Otec, prijmite ako dedičstvo Kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od založenia sveta. 35  Lebo keď som bol hladný, dali ste mi jesť, a keď som bol smädný, dali ste mi piť. Bol som na cestách a pohostinne ste ma prijali,+ 36  bol som nahý* a obliekli ste ma.+ Bol som chorý a starali ste sa o mňa. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘+ 37  Nato mu spravodliví povedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a dali sme ti jesť alebo smädného a dali sme ti piť?+ 38  Kedy sme ťa videli na cestách a pohostinne sme ťa prijali alebo nahého a obliekli sme ťa? 39  Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ 40  Kráľ im odpovie: ‚Hovorím vám, že čokoľvek ste urobili pre najmenšieho* z týchto mojich bratov, urobili ste pre mňa.‘+ 41  Potom povie tým po svojej ľavici: ‚Odíďte odo mňa,+ vy prekliati, do večného ohňa+ pripraveného pre Diabla a jeho anjelov.+ 42  Lebo keď som bol hladný, nedali ste mi jesť, a keď som bol smädný, nedali ste mi piť. 43  Bol som na cestách, ale neprijali ste ma pohostinne, bol som nahý, ale neobliekli ste ma, bol som chorý a vo väzení, ale nestarali ste sa o mňa.‘ 44  Nato aj oni povedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo na cestách, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ 45  Odpovie im: ‚Hovorím vám, že čokoľvek ste neurobili pre najmenšieho* z týchto mojich bratov, neurobili ste ani pre mňa.‘+ 46  Títo odídu do večného zničenia,*+ ale spravodliví do večného života.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „rozvážnych“.
Grécky talent zodpovedal 20,4 kg. Pozri dodatok B14.
Dosl. „striebro“.
Dosl. „neprevieval“.
Dosl. „neprevieval“.
Dosl. „striebro“.
Al. „nedostatočne oblečený“.
Al. „pre najmenej významného“.
Al. „pre najmenej významného“.
Dosl. „odrezania; odseknutia“.