Evanjelium Matúša 27:1–66

27  Keď nastalo ráno, všetci hlavní kňazi a starší ľudu sa radili, ako Ježiša usmrtiť.+  Potom ho spútali, odviedli a vydali miestodržiteľovi Pilátovi.+  Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, začalo ho trápiť svedomie. Vrátil 30 strieborných hlavným kňazom a starším+  a povedal: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ Oni povedali: „Čo je nás do toho? To je tvoja vec!“  A tak odhodil strieborné peniaze v chráme, odišiel a obesil sa.+  Ale hlavní kňazi vzali tie peniaze a povedali: „Nie je správne dať ich do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv.“  Poradili sa a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.  Preto sa tomu poľu až dodnes hovorí Pole krvi.+  Tak sa splnili slová proroka Jeremiáša: „A vzali 30 strieborných, cenu stanovenú za tohto človeka, cenu, akou ho ohodnotili Izraeliti, 10  a kúpili za ne hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Jehova.“*+ 11  Ježiša priviedli pred miestodržiteľa a ten sa ho spýtal: „Si kráľom Židov?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš.“*+ 12  Ale keď ho obviňovali hlavní kňazi a starší, neodpovedal im.+ 13  Pilát sa ho spýtal: „Nepočuješ, z čoho všetkého ťa obviňujú?“ 14  Ale neodpovedal mu ani jediným slovom a to miestodržiteľa veľmi prekvapilo. 15  Pri každom sviatku mal miestodržiteľ vo zvyku prepustiť väzňa, ktorého si vyžiadal zástup.+ 16  V tom čase bol vo väzení známy zločinec, ktorý sa volal Barabáš. 17  Keď sa ľudia zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho chcete, aby som vám prepustil? Barabáša alebo Ježiša, nazývaného Kristus?“ 18  Lebo vedel, že mu ho vydali zo závisti. 19  A keď sedel na sudcovskej stolici, manželka mu odkázala: „Nemaj nič s tým spravodlivým človekom, lebo túto noc som si pre neho vo sne veľa vytrpela.“ 20  Ale hlavní kňazi a starší nahovorili zástup, aby žiadali prepustiť Barabáša+ a usmrtiť Ježiša.+ 21  Miestodržiteľ sa ich znova opýtal: „Ktorého z tých dvoch vám mám prepustiť?“ „Barabáša,“ povedali. 22  „A čo mám urobiť s Ježišom, takzvaným Kristom?“ opýtal sa Pilát. Všetci kričali: „Na kôl s ním!“+ 23  „Prečo? Čo zlé urobil?“ spýtal sa. Ale oni kričali ešte viac: „Na kôl s ním!“+ 24  Keď Pilát videl, že to k ničomu nevedie, ba naopak, že narastá pobúrenie, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Nenesiem vinu za krv tohto človeka. Je to vaša vec.“ 25  Nato všetci ľudia povedali: „Jeho krv nech príde na nás a na naše deti.“+ 26  A tak im prepustil Barabáša, ale Ježiša dal zbičovať+ a vydal ho, aby bol pribitý na kôl.+ 27  Potom miestodržiteľovi vojaci vzali Ježiša do miestodržiteľského paláca a zvolali k nemu celý vojenský oddiel.+ 28  Vyzliekli ho a prehodili cez neho šarlátový plášť,+ 29  uplietli korunu z tŕnia a nasadili mu ju na hlavu a do pravej ruky mu dali trstinu. Kľakali pred ním a posmievali sa mu slovami: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“* 30  Pľuli naňho,+ vzali mu trstinu a bili ho ňou po hlave. 31  Keď si z neho prestali robiť posmech, vyzliekli mu plášť, obliekli mu jeho vrchný odev a odviedli ho, aby ho pribili na kôl.+ 32  Keď vychádzali, stretli istého človeka pôvodom z Kyrény, Šimona, a prinútili ho, aby niesol* jeho mučenícky kôl.*+ 33  A keď prišli na miesto nazývané Golgota, čo znamená „miesto lebky“,+ 34  dali mu piť víno zmiešané so žlčou.*+ Ale keď ho ochutnal, nechcel ho piť. 35  Keď ho pribili na kôl, lósom si rozdelili jeho vrchný odev.+ 36  Potom si posadali a strážili ho. 37  A nad jeho hlavu dali nápis s obvinením: „Toto je Ježiš, kráľ Židov.“+ 38  Vedľa neho povesili na kôl dvoch lupičov, jedného napravo a druhého naľavo.+ 39  Tí, čo prechádzali okolo, ho urážali,+ výsmešne krútili hlavou+ 40  a hovorili: „Ty, čo si chcel zbúrať chrám a postaviť ho za tri dni,+ zachráň sa! Ak si Boží syn, zostúp z kola!“*+ 41  Podobne sa mu posmievali aj hlavní kňazi so znalcami Zákona a staršími. Hovorili:+ 42  „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť! Je kráľom Izraela,+ nech teraz zostúpi z kola* a uveríme v neho. 43  Spoliehal sa na Boha, tak nech ho zachráni, ak mu na ňom záleží.+ Veď hovoril: ‚Som Boží Syn.‘“+ 44  Takisto ho urážali aj lupiči, ktorí viseli na koloch vedľa neho.+ 45  Napoludnie* padla na celú krajinu tma a trvala až do tretej hodiny popoludní.*+ 46  Asi o tretej Ježiš hlasno zvolal: „Eli, Eli, lama sabachtani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“+ 47  Niektorí okolostojaci povedali: „Volá Eliáša.“+ 48  A jeden z nich hneď pribehol, vzal špongiu, namočil ju do kyslého vína, nastokol ju na trstinu a dával mu piť.+ 49  Ale ostatní povedali: „Nechaj ho! Uvidíme, či ho Eliáš príde zachrániť.“ 50  Ježiš znovu hlasno vykríkol a vydýchol naposledy.*+ 51  A opona svätyne+ sa roztrhla na dve časti+ odhora nadol.+ Zem sa triasla a skaly pukali. 52  Otvorili sa hrobky* a mnohé telá svätých, ktorí zomreli,* boli vyzdvihnuté* 53  a mnohí ich videli. (Po jeho vzkriesení ľudia, ktorí prichádzali od hrobiek, vošli do svätého mesta.) 54  Keď dôstojník a vojaci, ktorí s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa naľakali a povedali: „Naozaj to bol Boží Syn.“+ 55  Z diaľky sa pozeralo aj mnoho žien, ktoré sprevádzali Ježiša a slúžili mu, keď odišiel z Galiley.+ 56  Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária (matka Jakuba a Jozesa) a matka Zebedejových synov.+ 57  Neskoro popoludní prišiel istý bohatý človek z Arimatie menom Jozef, ktorý sa tiež stal Ježišovým učeníkom.+ 58  Išiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo.+ Pilát prikázal, aby mu ho dali.+ 59  Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého jemného plátna+ 60  a uložil ho do svojej novej hrobky,+ ktorú vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobky privalil veľký kameň a odišiel. 61  Ale Mária Magdaléna a druhá Mária zostali sedieť pred hrobom.+ 62  Na druhý deň, deň po príprave na sabat,+ sa hlavní kňazi a farizeji zhromaždili pred Pilátom 63  a povedali: „Pane, spomenuli sme si, že keď bol ten podvodník ešte nažive, hovoril: ‚Po troch dňoch budem vzkriesený.‘+ 64  Preto prikáž, aby hrob strážili až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli telo+ a nepovedali ľuďom: ‚Vstal z mŕtvych!‘ A posledný podvod by bol horší ako prvý.“ 65  Pilát im povedal: „Tu máte stráž. Choďte a zabezpečte hrob, ako najlepšie viete.“ 66  A tak išli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.

Poznámky pod čiarou

Al.: „Je to tak, ako hovoríš.“
Al.: „Nech žije kráľ Židov!“
Al. „prinútili ho vykonať nútenú službu a niesť“.
Išlo o horký nápoj.
Al. „z mučeníckeho kola“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „z mučeníckeho kola“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „Od 6. hodiny“.
Dosl. „do 9. hodiny“.
Dosl. „vypustil ducha“.
Al. „pamätné hrobky“.
Dosl. „zaspali (v smrti)“.
Al. „vyvrhnuté; vyhodené von“.