Evanjelium Matúša 2:1–23

2  Ježiš sa narodil v Betleheme+ v Judei za dní kráľa Herodesa.*+ Potom prišli do Jeruzalema astrológovia* z východu  a pýtali sa: „Kde je ten kráľ Židov, ktorý sa nedávno narodil?+ Keď sme boli na východe, videli sme jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“*  Keď to počul kráľ Herodes, znepokojil sa a celý Jeruzalem s ním.  Zvolal všetkých hlavných kňazov a znalcov Zákona a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Kristus.*  Odpovedali mu: „V Betleheme+ v Judei, lebo prorok napísal:  ‚A ty, Betlehem v judskej krajine, zďaleka nie si najbezvýznamnejší v očiach judských vládcov, lebo z teba vyjde vládca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela.‘“+  Vtedy Herodes tajne zavolal astrológov a zistil od nich, kedy presne sa objavila tá hviezda.  Potom ich poslal do Betlehema a povedal im: „Choďte a nájdite to dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu mohol ísť pokloniť aj ja.“  Astrológovia si kráľa vypočuli a vydali sa na cestu. A hviezda, ktorú videli, keď boli na východe,+ išla pred nimi a nakoniec sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10  Keď videli, že sa zastavila,* veľmi sa potešili. 11  Vošli do domu, a keď uvideli dieťa s jeho matkou Máriou, pokľakli a poklonili sa mu. Otvorili svoje pokladnice a obdarovali ho zlatom, kadidlovou živicou a myrhou.* 12  Ale keďže ich Boh vo sne varoval,+ aby sa nevracali k Herodesovi, odišli do svojej krajiny inou cestou. 13  Keď odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Jehovov* anjel+ a povedal mu: „Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam, kým ti nepoviem, že sa môžeš vrátiť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zabil.“ 14  Jozef teda vstal, ešte v noci vzal dieťa a jeho matku a šiel s nimi do Egypta. 15  Zostal tam až do Herodesovej smrti. Tak sa splnilo to, čo povedal Jehova* prostredníctvom svojho proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“+ 16  Keď Herodes zistil, že ho astrológovia oklamali, veľmi sa rozzúril a dal v Betleheme a celom okolí zabiť všetkých chlapcov vo veku do dvoch rokov podľa toho, čo sa o veku dieťaťa dozvedel od astrológov.+ 17  Vtedy sa splnili slová proroka Jeremiáša: 18  „V Ráme bolo počuť plač a veľký nárek. To Ráchel+ oplakávala svoje deti a nechcela sa dať utešiť, lebo o ne prišla.“+ 19  Keď Herodes zomrel, Jozefovi sa v Egypte zjavil vo sne Jehovov* anjel+ 20  a povedal: „Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku a choď do izraelskej krajiny, lebo tí, ktorí chceli dieťa pripraviť o život, sú mŕtvi.“ 21  A tak vzal dieťa a jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22  Ale keď sa dopočul, že v Judei vládne namiesto Herodesa jeho syn Archelaos, bál sa tam ísť. A keď ho ešte aj Boh vo sne varoval,+ odišiel do Galiley.+ 23  Usadil sa v meste Nazaret+ a tak sa splnilo to, čo predpovedali proroci: „Bude sa nazývať Nazaretský.“*+

Poznámky pod čiarou

Čiže Herodesa Veľkého. Pozri Slovník pojmov.
Al. „mágovia“.
Al. „sme mu vzdať poctu“.
Al. „Mesiáš; Pomazaný“.
Dosl. „Keď uvideli hviezdu“.
Pravdepodobne z hebrejského slova s významom „výhonok“.