Evanjelium Matúša 20:1–34

  • Robotníci vo vinici a rovnaká mzda (1 – 16)

  • Ježiš znovu predpovedá svoju smrť (17 – 19)

  • Prosba o významné miesto v Kráľovstve (20 – 28)

    • Ježiš je výkupným za mnohých (28)

  • Uzdravenie dvoch slepých (29 – 34)

20  Nebeské Kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.+  Dohodol sa s nimi na jednom denári* za deň a poslal ich do vinice.  Keď vyšiel znovu okolo deviatej* hodiny, uvidel ďalších ľudí, ktorí nemali prácu a postávali na trhovisku.  Povedal im: ‚Choďte aj vy do vinice a vyplatím vám spravodlivú mzdu.‘  A tak šli. Znovu vyšiel okolo poludnia* a potom okolo tretej hodiny popoludní* a zakaždým urobil to isté.  Nakoniec vyšiel okolo piatej hodiny popoludní* a našiel ďalších, ktorí tam postávali. Opýtal sa ich: ‚Prečo tu stojíte celý deň bez práce?‘  ‚Lebo nás nikto nenajal,‘ odpovedali. Povedal im: ‚Choďte aj vy do vinice.‘  Večer majiteľ vinice povedal svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu.+ Postupuj od posledných k prvým.‘  Keď prišli robotníci najatí okolo piatej hodiny popoludní,* každý dostal denár.* 10  Keď potom prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po jednom denári.* 11  Keď ho dostali, začali sa na majiteľa vinice sťažovať 12  a povedali mu: ‚Tí poslední pracovali iba jednu hodinu a napriek tomu si im zaplatil toľko, čo nám. No my sme sa v tej hroznej horúčave namáhali celý deň!‘ 13  Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Nekrivdím ti, priateľ môj. Nesúhlasil si s tým, že dostaneš jeden denár?*+ 14  Vezmi si, čo je tvoje, a choď. Chcem dať tým posledným to isté čo tebe. 15  Či nemám právo urobiť so svojím to, čo chcem? Alebo závidíš,* lebo som k nim štedrý?‘*+ 16  Tak budú poslední prví a prví budú poslední.“+ 17  Cestou do Jeruzalema vzal Ježiš dvanástich učeníkov nabok a povedal im:+ 18  „Ideme do Jeruzalema a Syn človeka tam bude vydaný hlavným kňazom a znalcom Zákona. Odsúdia ho na smrť+ 19  a vydajú ho ľuďom z iných národov, aby sa mu posmievali, zbičovali ho a pribili na kôl.+ A na tretí deň vstane z mŕtvych.“+ 20  Potom k nemu pristúpila Zebedejova+ manželka so svojimi synmi, poklonila sa mu* a chcela ho o niečo poprosiť.+ 21  Spýtal sa jej: „Čo si praješ?“ Odpovedala: „Sľúb mi, že títo moji dvaja synovia sa v tvojom Kráľovstve posadia jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.“+ 22  Ježiš povedal: „Neviete, o čo prosíte. Môžete piť z pohára, z ktorého mám piť ja?“+ Povedali mu: „Môžeme.“ 23  On im povedal: „Z môjho pohára budete piť,+ ale o tom, kto bude sedieť po mojej pravici a po mojej ľavici, nerozhodujem ja. Tie miesta dostanú tí, ktorých si vybral môj Otec.“+ 24  Keď to počuli ostatní desiati, nahnevali sa na tých dvoch bratov.+ 25  Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Viete, že vládcovia národov nad ľuďmi panujú a významní muži im dávajú pocítiť svoju moc.+ 26  Medzi vami to tak nesmie byť.+ Kto chce byť medzi vami veľký, musí byť vaším služobníkom,+ 27  a kto chce byť medzi vami prvý, musí byť vaším otrokom.+ 28  Ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil+ a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“+ 29  Keď vychádzali z Jericha, nasledoval ho veľký zástup ľudí. 30  Pri ceste sedeli dvaja slepí, a keď počuli, že ide okolo Ježiš, vykríkli: „Pane, Syn Dávidov, zľutuj sa nad nami!“+ 31  Zástup ich okríkol, aby boli ticho, ale oni volali ešte hlasnejšie: „Pane, Syn Dávidov, zľutuj sa nad nami!“ 32  A tak sa Ježiš zastavil, zavolal ich a spýtal sa: „Čo mám pre vás urobiť?“ 33  „Pane, nech sa nám otvoria oči,“ odpovedali. 34  Ježišovi ich prišlo ľúto, dotkol sa ich očí+ a oni hneď začali vidieť a nasledovali ho.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tretej“.
Dosl. „okolo 6. hodiny“.
Dosl. „okolo 9. hodiny“.
Dosl. „okolo 11. hodiny“.
Dosl. „okolo 11. hodiny“.
Dosl. „je tvoje oko zlé“.
Dosl. „dobrý“.
Al. „vzdala mu poctu“.