Evanjelium Matúša 3:1–17

3  V tých dňoch prišiel Ján+ Krstiteľ a zvestoval+ v judskej pustatine:  „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo.“+  To je ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš:+ „Niekto volá v pustatine: ‚Pripravte Jehovovu* cestu, vyrovnajte jeho chodníky!‘“+  Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo pása kožený opasok.+ Živil sa kobylkami a medom divých včiel.+  Prichádzali k nemu ľudia z Jeruzalema, celej Judey a celého kraja okolo Jordánu.+  Otvorene vyznávali svoje hriechy a on ich krstil* v rieke Jordán.+  Keď videl, že prichádza aj mnoho farizejov a saducejov+ a chcú sa dať pokrstiť, povedal im: „Potomstvo vreteníc,+ kto vám povedal, že môžete uniknúť prichádzajúcemu hnevu?+  Najprv prejavujte pokánie svojimi skutkami.*  Nemyslite si, že si môžete hovoriť: ‚Naším otcom je Abrahám.‘+ Hovorím vám, že Boh dokáže stvoriť Abrahámovi deti z týchto kameňov. 10  Sekera je už priložená ku koreňom stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.+ 11  Ja vás krstím vodou, pretože sa kajáte,+ ale ten, ktorý prichádza po mne, má väčšiu moc ako ja a nie som hodný ani vyzuť mu sandále.+ On vás bude krstiť svätým duchom+ a ohňom.+ 12  Má v ruke vejačku* a vyčistí svoje mlatovisko.* Pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli neuhasiteľným ohňom.“+ 13  Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu, aby ho Ján pokrstil.+ 14  Ale on sa tomu bránil a hovoril: „Prichádzaš ku mne, aby som ťa pokrstil? Veď ty by si mal pokrstiť mňa.“ 15  Ježiš mu odpovedal: „Nechaj to teraz tak, lebo je to potrebné a vykonáme tak všetko, čo je správne.“ Potom sa tomu Ján prestal brániť. 16  Keď bol Ježiš pokrstený, ihneď vyšiel z vody. V tej chvíli sa otvorili nebesia+ a on* videl, ako naňho* zostupuje Boží duch v podobe holubice.*+ 17  Nato sa z neba ozval hlas:+ „Toto je môj milovaný Syn,+ z ktorého mám radosť.“*+

Poznámky pod čiarou

Al. „a dávali sa ponoriť“.
Dosl. „prinášajte ovocie zodpovedajúce pokániu“.
Lopata na previevanie obilia.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Dosl. „ako holubica“.
Čiže na Ježiša.
Pravdepodobne sa vzťahuje na Jána.
Al. „ktorého som schválil“.