Evanjelium Matúša 24:1–51

 • ZNAMENIE KRISTOVEJ PRÍTOMNOSTI (1 – 51)

  • Vojny, hlad, zemetrasenia (7)

  • Zvestovanie dobrej správy (14)

  • Veľké súženie (21, 22)

  • „Znamenie Syna človeka“ (30)

  • Poučenie z figovníka (32 – 34)

  • Podobnosť s Noemovými dňami (37 – 39)

  • „Bdejte“ (42 – 44)

  • Verný otrok a zlý otrok (45 – 51)

24  Keď Ježiš odchádzal z chrámu, pristúpili k nemu učeníci a poukázali na chrámové budovy.  Povedal im: „Vidíte všetky tie budovy? Uisťujem vás, že tu nezostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané.“+  Keď sedel na Olivovom vrchu, učeníci sa ho súkromne spýtali: „Povedz nám: Kedy to bude a čo bude znamením tvojej prítomnosti*+ a záveru tohto usporiadania sveta?“*+  Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nikto neoklamal,+  lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ‚Ja som Kristus,‘ a mnohých oklamú.+  Budete počuť hluk boja a správy o vojnách. No nezľaknite sa. To sa musí diať, ale ešte to nebude koniec.+  Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.+ Bude hlad+ a zemetrasenia na jednom mieste za druhým.+  To všetko bude začiatok veľmi ťažkých čias.*  Budú vás prenasledovať+ a zabíjať+ a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.+ 10  Mnohí odpadnú od viery a budú sa navzájom zrádzať a nenávidieť. 11  Objaví sa veľa falošných prorokov, ktorí oklamú mnohých.+ 12  A pretože sa bude rozmáhať zlo,* ochladne láska mnohých ľudí. 13  Ale kto vytrvá až do konca, bude zachránený.+ 14  A táto dobrá správa o Kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom+ a potom príde koniec. 15  Preto keď uvidíte, že ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť a o ktorej hovoril prorok Daniel, stojí na svätom mieste+ (nech čitateľ použije dobrý úsudok), 16  potom tí, čo sú v Judei, nech utekajú do hôr.+ 17  Kto bude na streche domu, nech nezostupuje do domu po veci, 18  a kto bude na poli, nech sa nevracia po vrchný odev. 19  Beda tehotným a tým, ktoré budú dojčiť v tých dňoch! 20  Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sabat, 21  lebo vtedy bude veľké súženie,+ aké nebolo od začiatku sveta až doteraz a aké nikdy viac nebude.+ 22  Keby neboli tie dni skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené.+ 23  A ak vám niekto povie: ‚Pozrite, tu je Kristus!‘+ alebo ‚Tam je!‘, neverte tomu.+ 24  Lebo sa objavia falošní Kristovia a falošní proroci+ a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby oklamali aj vyvolených, ak to bude možné.+ 25  Vopred vás pred tým varujem. 26  Preto ak vám ľudia povedia: ‚Pozrite, je na pustatine!‘, nechoďte tam. Alebo keď povedia: ‚Je vnútri v dome!‘,* neverte tomu.+ 27  Veď prítomnosť* Syna človeka bude ako blesk, ktorý ožiari celú oblohu, od východu až po západ.+ 28  Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia orly.+ 29  Ihneď po súžení, ktoré nastane v tých dňoch, sa zatmie slnko,+ prestane svietiť mesiac, z neba budú padať hviezdy a nebeské moci* budú otrasené.+ 30  Na nebi sa objaví znamenie Syna človeka a všetky národy* zeme budú nariekať*+ a uvidia Syna človeka+ prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.+ 31  A vyšle svojich anjelov so silným zvukom trúbky a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán,* od jedného konca nebies až po druhý.+ 32  Zoberte si poučenie z figovníka: Keď zmäknú jeho vetvičky a vypučia na nich listy, viete, že je blízko leto.+ 33  Podobne keď to všetko uvidíte, vedzte, že Syn človeka je blízko, pri dverách.+ 34  Uisťujem vás, že táto generácia nepominie, kým sa to všetko nestane. 35  Nebo a zem pominú, ale moje slová rozhodne nepominú.+ 36  Ten deň a hodinu nepozná nikto,+ ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.+ 37  Aké boli Noemove dni,+ taká bude aj prítomnosť* Syna človeka.+ 38  Pred potopou ľudia jedli a pili, muži sa ženili a ženy sa vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korábu,+ 39  a nevšímali si, čo sa deje, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla.+ Taká bude prítomnosť Syna človeka. 40  Vtedy budú dvaja na poli: jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41  Dve budú mlieť múku: jedna bude vzatá a druhá zanechaná.+ 42  Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.+ 43  Jedno je isté: Keby domáci vedel, v ktorú nočnú hodinu* príde zlodej,+ zostal by hore a nedovolil by mu vlámať sa do domu.+ 44  Preto aj vy buďte pripravení,+ lebo Syn človeka príde vtedy,* keď to nebudete čakať. 45  Kto je ten verný a rozvážny* otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojím služobníctvom,* aby mu dával pokrm v pravý čas?+ 46  Ten otrok bude šťastný, ak jeho pán pri svojom príchode zistí, že to robí.+ 47  Hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48  Ale keby bol ten otrok zlý a v duchu by si povedal: ‚Môj pán neprichádza,‘+ 49  a začal by biť svojich spoluotrokov a jesť a piť s opilcami, 50  jeho pán príde v deň, keď to nebude čakať, a v hodinu, o ktorej nevie,+ 51  čo najprísnejšie ho potrestá a určí mu miesto s pokrytcami. Tam bude plakať a škrípať zubami.+

Poznámky pod čiarou

Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „začiatok pôrodných bolestí“.
Dosl. „nezákonnosť“, čiže neúcta k Božím zákonom.
Al. „vo vnútorných miestnostiach“.
Al. „sily“.
Al. „sa budú biť v náreku“.
Dosl. „kmene“.
Dosl. „od štyroch vetrov“.
Dosl. „za ktorej hliadky“.
Dosl. „v hodinu“.
Al. „múdry“.
Al. „svojou čeľaďou“.