Evanjelium Matúša 21:1–46

  • Triumfálny príchod do Jeruzalema (1 – 11)

  • Ježiš vyháňa obchodníkov z chrámu (12 – 17)

  • Ježiš prekľaje figovník (18 – 22)

  • Vodcovia spochybňujú Ježišovu právomoc (23 – 27)

  • Ochotný a neochotný syn (28 – 32)

  • Podobenstvo o násilných vinohradníkoch (33 – 46)

    • Hlavný uholný kameň (42)

21  Keď sa blížili k Jeruzalemu a prichádzali k Betfage na Olivovom vrchu, Ježiš povedal dvom učeníkom:+  „Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď ako do nej vojdete, nájdete priviazanú oslicu a pri nej osliatko. Odviažte ich a priveďte ku mne.  Keby niekto niečo namietal, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A on vám ich hneď dovolí vziať.“  To sa stalo, aby sa splnili slová proroka:  „Povedzte dcére Sionu: ‚Pozri, prichádza k tebe tvoj kráľ,+ je mierny+ a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.‘“+  A tak učeníci šli a urobili, čo im Ježiš prikázal.+  A priviedli oslicu s osliatkom, položili na ne svoje plášte a on si na ne sadol.+  Mnohí ľudia zo zástupu rozprestierali svoje plášte na cestu+ a iní odrezávali vetvy stromov a kládli ich pred neho.  Zástupy ľudí, ktoré išli pred ním a za ním, volali: „Zachráň, prosíme, Syna Dávidovho!+ Požehnaný je ten, ktorý prichádza v Jehovovom* mene!+ Zachráň ho, prosíme, ty, ktorý si hore vo výšinách!“+ 10  Keď vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch a ľudia sa pýtali: „Kto je to?“ 11  Zástup hovoril: „To je Ježiš, ten prorok+ z Nazareta v Galilei!“ 12  Potom Ježiš vstúpil do chrámu a vyhnal všetkých, ktorí tam predávali a kupovali, a poprevracal stoly zmenárnikov a lavice tých, čo predávali holuby.+ 13  Povedal im: „Je napísané: ‚Môj dom sa bude nazývať domom modlitby,‘+ ale vy z neho robíte skrýšu lupičov.“+ 14  V chráme k nemu prichádzali slepí a chromí a on ich uzdravoval. 15  Keď hlavní kňazi a znalci Zákona videli obdivuhodné skutky, ktoré robil, a deti, ktoré v chráme volali: „Zachráň, prosíme, Syna Dávidovho!“,+ nahnevali sa.+ 16  Povedali mu: „Počuješ, čo hovoria?“ Ježiš im odpovedal: „Áno. Nikdy ste nečítali: ‚Z úst detí a dojčiat si si zaobstaral chválu‘?“+ 17  Potom od nich odišiel, vyšiel z mesta a prenocoval v Betánii.+ 18  Keď sa skoro ráno vracal do mesta, vyhladol.+ 19  Pri ceste zazrel figovník, podišiel k nemu, ale okrem listov na ňom nič nenašiel.+ Preto mu povedal: „Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie.“+ A figovník ihneď uschol. 20  Keď to učeníci videli, čudovali sa: „Ako to, že ten figovník hneď uschol?“+ 21  Ježiš im odpovedal: „Uisťujem vás, že keď budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo som urobil s figovníkom, ale ak poviete tomuto vrchu: ‚Zodvihni sa a zrúť sa do mora,‘ stane sa to.+ 22  Ak sa budete modliť s vierou, dostanete všetko, o čo budete prosiť.“+ 23  Potom vošiel do chrámu. Kým tam vyučoval, prišli k nemu hlavní kňazi a starší ľudu a spýtali sa: „Akým právom robíš tie veci? Kto ti na to dal oprávnenie?“+ 24  Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás niečo spýtam. Ak mi odpoviete, poviem vám, akým právom to robím: 25  Odkiaľ mal Ján poverenie krstiť? Z neba alebo od ľudí?“ Hovorili si medzi sebou: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Tak prečo ste mu neuverili?‘+ 26  Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ poštveme proti sebe zástup, lebo všetci považujú Jána za proroka.“ 27  A tak Ježišovi odpovedali: „Nevieme.“ On im povedal: „Ani ja vám nepoviem, akým právom robím tie veci. 28  Čo by ste povedali na toto? Istý človek mal dvoch synov. Šiel k prvému a povedal: ‚Choď dnes pracovať do vinice.‘ 29  Ten odpovedal: ‚Nechce sa mi,‘ no neskôr to oľutoval a šiel. 30  Potom šiel za druhým a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Pôjdem,‘ ale nešiel. 31  Ktorý z týchto dvoch urobil, čo si otec prial?“* „Ten prvý,“ odpovedali. Ježiš im povedal: „Uisťujem vás, že vyberači daní a prostitútky sú k Božiemu Kráľovstvu bližšie než vy.* 32  Lebo Ján vám prišiel ukázať správnu cestu,* no neuverili ste mu. Ale vyberači daní a prostitútky mu uverili.+ Vy ste to videli, ale ani potom ste to neľutovali a neuverili ste mu. 33  Vypočujte si iné podobenstvo: Bol jeden hospodár, ktorý vysadil vinicu,+ oplotil ju, vykopal v nej vínny lis a postavil vežu.+ Potom vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval do cudziny.+ 34  Keď prišiel čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich otrokov, aby prevzali jeho diel úrody. 35  Ale vinohradníci chytili otrokov, jedného zbili, druhého zabili a ďalšieho ukameňovali.+ 36  Poslal ďalších otrokov, viacerých než prvý raz, ale urobili im to isté.+ 37  Nakoniec k nim poslal svojho syna. Povedal: ‚Môjho syna si budú vážiť.‘ 38  Keď vinohradníci uvideli syna, povedali si: ‚To je dedič.+ Poďme, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ 39  Chytili ho, vyhodili z vinice a zabili.+ 40  Keď príde majiteľ vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ 41  Odpovedali mu: „Pretože sú zlí, usmrtí ich a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu v určenom čase odovzdajú úrodu.“ 42  Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme? ‚Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, sa stal hlavným uholným kameňom.*+ Pochádza od Jehovu* a je obdivuhodný v našich očiach.‘+ 43  Preto vám hovorím: Božie Kráľovstvo sa vám vezme a dostane ho národ, ktorý prináša jeho ovocie. 44  Kto spadne na ten kameň, doláme sa.+ A na koho ten kameň spadne, toho rozdrví.“+ 45  Keď hlavní kňazi a farizeji počuli jeho podobenstvá, uvedomili si, že hovorí o nich.+ 46  Chceli ho chytiť,* ale báli sa ľudí, lebo tí ho považovali za proroka.+

Poznámky pod čiarou

Al. „čo bolo otcovou vôľou“.
Al. „vás predchádzajú do Božieho Kráľovstva“.
Dosl. „cestu spravodlivosti“.
Dosl. „hlavou rohu“.
Al. „zatknúť“.