Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

1 Samuèl

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Èlkana lan bojo-bojoné (1-8)

  • Hana sing ora nduwé anak ndonga njaluk anak (9-18)

  • Samuèl lair lan diwènèhké marang Yéhuwah (19-28)

 • 2

  • Dongané Hana (1-11)

  • Dosané anak-anaké Èli (12-26)

  • Yéhuwah ngadili keluargané Èli (27-36)

 • 3

  • Samuèl dipilih dadi nabi (1-21)

 • 4

  • Wong Filistin ngrebut Pethi (1-11)

  • Èli lan anak-anaké mati (12-22)

 • 5

  • Pethiné Gusti Allah ana ing dhaérahé wong Filistin (1-12)

   • Dagon wis digawé isin (1-5)

   • Wong Filistin diserang wabah (6-12)

 • 6

  • Wong Filistin mbalèkké Pethi menyang Israèl (1-21)

 • 7

  • Pethiné Gusti Allah ana ing Kiriat-yéarim (1)

  • Samuèl kandha, ’Kowé kudu ngabdi mung marang Yéhuwah’ (2-6)

  • Israèl menang ing Mizpa (7-14)

  • Samuèl dadi hakimé Israèl (15-17)

 • 8

  • Israèl njaluk raja (1-9)

  • Samuèl ngélikké wong Israèl (10-18)

  • Yéhuwah nuruti karepé wong Israèl (19-22)

 • 9

  • Samuèl ketemu karo Saul (1-27)

 • 10

  • Saul dilantik dadi raja (1-16)

  • Saul dikenalké marang wong Israèl (17-27)

 • 11

  • Saul ngalahké wong Ammon (1-11)

  • Samuèl ngumumké manèh nèk Saul kuwi raja (12-15)

 • 12

  • Ceramahé Samuèl sing terakhir (1-25)

   • ’Aja ngetutké déwa-déwa palsu’ (21)

   • Yéhuwah ora bakal ninggalké umaté (22)

 • 13

  • Saul milih pasukan (1-4)

  •  Saul lancang (5-9)

  • Samuèl nyenèni Saul (10-14)

  • Israèl ora nduwé senjata (15-23)

 • 14

  • Serangané Yonatan ing Mikhmash (1-14)

  • Gusti Allah ngalahké mungsuhé Israèl (15-23)

  • Saul kesusu nggawé sumpah (24-46)

   • Wong Israèl mangan daging sak getihé (32-34)

  • Perangé Saul; keluargané Saul (47-52)

 • 15

  • Saul ora matèni Agag (1-9)

  • Samuèl nyenèni Saul (10-23)

   • ”Manut kuwi luwih apik timbang mènèhké korban” (22)

  • Saul ditolak dadi raja (24-29)

  • Samuèl matèni Agag (30-35)

 • 16

  • Samuèl nglantik Daud dadi raja (1-13)

   • ”Yéhuwah ndelok piyé atiné” (7)

  • Roh suciné Yéhuwah ora mènèhi kuwasa manèh marang Saul (14-17)

  • Daud main harpa kanggo Saul (18-23)

 • 17

  • Daud ngalahké Goliat (1-58)

   • Goliat nantang Israèl (8-10)

   • Daud nampa tantangané Goliat (32-37)

   • Daud perang nganggo jenengé Yéhuwah (45-47)

 • 18

  • Persahabatané Daud lan Yonatan (1-4)

  • Kemenangané Daud nggawé Saul iri (5-9)

  • Saul ngupaya matèni Daud (10-19)

  • Daud nikah karo Mikhal anaké wédok Saul (20-30)

 • 19

  • Saul sengit terus karo Daud (1-13)

  • Daud mlayu saka Saul (14-24)

 • 20

  • Yonatan setya karo Daud (1-42)

 • 21

  • Daud mangan roti persembahan ing Nob (1-9)

  • Daud éthok-éthok édan ing Gat (10-15)

 • 22

  • Daud ing Adulam lan Mizpé (1-5)

  • Saul matèni para imam ing Nob (6-19)

  • Abiatar mlayu (20-23)

 • 23

  • Daud nylametké kutha Kéila (1-12)

  • Saul ngoyak Daud (13-15)

  • Yonatan nguwatké Daud (16-18)

  • Daud mèh ketangkep Saul (19-29)

 • 24

  • Daud ora matèni Saul (1-22)

   • Daud ngajèni wong sing dilantik Yéhuwah (6)

 • 25

  • Samuèl mati (1)

  • Nabal nolak anak buahé Daud (2-13)

  • Abigail tumindak wicaksana (14-35)

   • Yéhuwah nglindhungi nyawa (29)

  • Nabal dipatèni Yéhuwah (36-38)

  • Abigail dadi bojoné Daud (39-44)

 • 26

  • Sepisan manèh, Daud ora gelem matèni Saul (1-25)

   • Daud ngajèni wong sing dilantik Yéhuwah (11)

 • 27

  • Wong Filistin mènèhké kutha Ziklag marang Daud (1-12)

 • 28

  • Saul marani tukang ngramal ing Én-dor (1-25)

 • 29

  • Wong Filistin ora percaya karo Daud (1-11)

 • 30

  • Wong Amalèk njarah lan ngobong kutha Ziklag (1-6)

   • Daud éntuk kekuwatan saka Gusti Allah (6)

  • Daud ngalahké wong Amalèk (7-31)

   • Daud nylametké wong-wong sing ditawan (18, 19)

   • Aturan saka Daud soal jarahan (23, 24)

 • 31

  • Saul lan anaké lanang telu mati (1-13)