1 Samuèl 20:1-42

  • Yonatan setya karo Daud (1-42)

20  Terus, Daud mlayu saka Nayot, kutha ing Rama. Ning, Daud nemoni Yonatan lan kandha, ”Aku salah apa karo bapakmu?+ Aku nggawé dosa apa karo bapakmu? Kok nganti bapakmu péngin matèni aku?”  Yonatan njawab, ”Ora mungkin. Kowé ora bakal mati.+ Nèk arep nglakoni apa waé, embuh kuwi sing penting utawa sing ora penting, bapakku mesthi ngandhani aku. Ora mungkin bapakku ora ngandhani aku.”  Daud kandha, ”Bapakmu ngerti nèk kowé mesthi mikirké aku.+ Bapakmu mesthi mikir, ’Aja nganti Yonatan ngerti, mengko dhèwèké nesu.’ Ning, sakjané aku mesthi bakal dipatèni.+ Apa sing tak omongké ing ngarepmu lan ing ngarepé Yéhuwah iki mesthi bakal kelakon.  Terus Yonatan kandha, ”Aku bakal nindakké apa waé sing mbok omongké.”  Daud kandha, ”Sésuk kuwi perayaan bulan anyar,+ kuduné aku lungguh lan mangan karo Raja. Ning aku pamit ora teka, lan aku bakal ndhelik ing njaba kutha nganti sésuké manèh pas bengi.  Nèk bapakmu nggolèki aku, kowé kudu ngomong, ’Daud ijin karo aku nèk dhèwèké arep ndang lunga ing Bètlehèm+ kuthané, merga ing kana ana korban taunan kanggo kabèh keluargané.’+  Nèk bapakmu njawab, ’Ora apa-apa,’ kuwi artiné abdimu iki aman. Ning nèk bapakmu nesu, kuwi artiné bapakmu arep nyilakani aku.  Kowé wis nggawé perjanjian karo abdimu iki+ ing ngarepé Yéhuwah, mula duduhna katresnan sing langgeng* marang abdimu iki.+ Ning nèk pancèn aku salah,+ kowé sing kudu matèni aku. Aja bapakmu sing matèni aku.”  Wektu krungu kuwi, Yonatan kandha, ”Ora mungkin aku kaya ngono karo kowé. Nèk aku ngerti bapakku arep nyilakani kowé, aku mesthi bakal ngandhani kowé.”+ 10  Terus Daud takon, ”Sapa sing bakal ngandhani aku nèk bapakmu nesu karo aku?” 11  Yonatan njawab, ”Ayo awaké dhéwé lunga ing njaba kutha.” Mula, wong loro kuwi lunga ing njaba kutha. 12  Yonatan kandha marang Daud, ”Yéhuwah Gusti Allahé Israèl sing bakal dadi seksiné awaké dhéwé. Sésuk utawa sésuké manèh, kira-kira jam seméné iki, aku bakal ngupaya bèn ngerti apa niaté bapakku. Nèk niaté apik karo kowé,* mesthi aku bakal ngabari lan ngandhani kowé. 13  Ning, nèk jebulé bapakku nduwé niat nyilakani kowé lan aku ora ngandhani kowé soal kuwi, terus kowé dadi cilaka, Yéhuwah bakal mènèhi aku hukuman sing abot.* Muga-muga Yéhuwah nglindhungi kowé,+ kaya mbiyèn Dhèwèké wis nglindhungi bapakku.+ 14  Ora soal aku isih urip utawa wis mati,+ muga-muga kowé terus nresnani* aku kaya Yéhuwah. 15  Muga-muga kowé terus nresnani* keluargaku,+ malah senajan Yéhuwah wis nyingkirké kabèh mungsuhmu* saka bumi.” 16  Mula, Yonatan nggawé perjanjian karo keluargané Daud, ”Yéhuwah bakal nuntut tanggung jawab saka mungsuh-mungsuhmu.”* 17  Yonatan ngongkon Daud sumpah manèh demi katresnané Daud marang dhèwèké. Kuwi merga Yonatan nresnani Daud kaya nresnani dhèwèké dhéwé.+ 18  Terus Yonatan kandha, ”Sésuk kuwi perayaan bulan anyar,+ lan bapakku bakal nggolèki kowé merga kursimu kosong. 19  Terus sésuké manèh, bapakku bakal nggolèki kowé, lan kowé kudu mréné, ing panggonanmu ndhelik wektu kuwi.* Kowé kudu tetep ing cedhak watu iki. 20  Aku bakal éthok-éthok manah ping telu, panahé bakal tak arahké ing sampingé watu kuwi. 21  Bar kuwi, aku bakal ngongkon pembantuku, ’Kana, golèkana panahé.’ Nèk aku kandha, ’Kaé panahé ana ing cedhakmu, ndang jupuken,’ kuwi artiné kowé éntuk bali. Aku sumpah demi Yéhuwah Gusti Allah sing urip, kuwi artiné kowé bakal aman lan ora ana bahaya. 22  Ning, nèk aku kandha marang pembantuku, ’Panahé isih adoh ing kana,’ kuwi artiné kowé kudu lunga merga Yéhuwah péngin kowé lunga. 23  Kaya janjiné awaké dhéwé,+ muga-muga Yéhuwah dadi seksi ing antarané awaké dhéwé nganti saklawasé.”+ 24  Mula, Daud ndhelik ing njaba kutha. Pas perayaan bulan anyar, Raja lungguh arep mangan.+ 25  Kaya biasané, Raja lungguh ing cedhak témbok. Yonatan lungguh ing ngarepé, lan Abnèr+ lungguh ing sebelahé Saul, ning lungguhané Daud kosong. 26  Saul ora ngomong apa-apa dina kuwi merga Saul mikir, ’Mesthi ana sing marahi dhèwèké najis.+ Iya, mesthi dhèwèké lagi najis.’ 27  Sésuké,* panggonané Daud isih tetep kosong. Terus Saul takon karo Yonatan anaké, ”Ngapa kok kèt wingi anaké Isai+ kuwi ora mèlu mangan?” 28  Yonatan njawab Saul, ”Daud ijin karo aku arep lunga menyang Bètlehèm.+ 29  Daud kandha, ‘Aku pamit ora teka merga aku lan keluargaku arep mènèhké korban ing kutha. Kakang-kakangku dhéwé sing ngundang* aku. Mula nèk olèh, tulung ijinké aku meneng-meneng lunga nemoni sedulurku.’ Kuwi sebabé dhèwèké ora teka ing kéné kanggo mangan bareng karo Raja.” 30  Saul dadi nesu banget marang Yonatan lan kandha, ”Kowé kuwi anaké wong wédok sing seneng mbrontak. Mbok kira aku ora ngerti nèk kowé mihak anaké Isai kuwi? Kowé nggawé isin awakmu dhéwé lan ibumu. 31  Nèk anaké Isai kuwi isih urip, kowé ora bakal mréntah dadi raja ing Israèl.+ Mula, saiki kowé kudu ngongkon wong bèn nggawa dhèwèké marang aku merga dhèwèké kudu tak patèni.”+ 32  Ning, Yonatan njawab Saul bapaké, ”Ngapa dhèwèké kudu dipatèni?+ Dhèwèké salah apa?” 33  Wektu krungu kuwi, Saul nguncalké tombaké marang Yonatan arep nyerang dhèwèké.+ Mula, Yonatan dadi ngerti nèk bapaké nduwé niat arep matèni Daud.+ 34  Yonatan langsung ngadeg karo nesu. Dina kuwi, Yonatan ora mangan apa-apa merga prihatin banget mikirké Daud+ lan merga Saul bapaké wis nggawé Daud isin. 35  Sésuk ésuké, Yonatan lunga ing njaba kutha arep nemoni Daud kaya janjiné, dikancani karo pembantuné sing isih enom.+ 36  Yonatan ngongkon pembantuné, ”Mlayua, aku arep manah, lan kowé kudu nggolèki panah kuwi.” Terus pembantuné kuwi mlayu, lan Yonatan manah nganti ngliwati sirahé pembantuné. 37  Wektu pembantuné tekan ing panggonané panah mau, Yonatan mbengok, ”Panahé isih adoh ing kana, ta?” 38  Yonatan mbengok manèh, ”Cepet ndang jupuken panahé!” Terus, pembantuné Yonatan njupuk panah kuwi lan mbalèkké marang majikané. 39  Pembantuné ora ngerti apa-apa soal kuwi. Mung Yonatan lan Daud sing ngerti maksudé. 40  Yonatan terus mènèhké busur lan panahé marang pembantuné lan kandha, ”Lungaa, gawanen iki menyang kutha.” 41  Sakwisé pembantu kuwi lunga, Daud metu saka panggonan ing cedhak kono ing sisih kidul. Bar kuwi, Daud sujud ping telu. Terus, wong loro kuwi padha rangkulan* karo nangis, ning Daud sing luwih sedhih. 42  Yonatan kandha, ”Wis kowé lunga waé. Aja kuwatir, merga awaké dhéwé wis sumpah+ nganggo jenengé Yéhuwah lan kandha, ’Muga-muga Yéhuwah dadi seksi ing antarané aku lan kowé, lan ing antarané keturunanku lan keturunanmu* saklawasé.’”+ Bar kuwi, Daud lunga, lan Yonatan bali menyang kutha.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Daud”.
Lit.: ”Yéhuwah bakal tumindak marang Yonatan”.
Utawa ”terus nduduhké katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”terus nduduhké katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”mungsuhé Daud”.
Lit.: ”mungsuh-mungsuhé Daud”.
Lit.: ”ing dina kerja kuwi”.
Lit.: ”Ing dina sakwisé perayaan bulan anyar”.
Utawa ”nyeluk”.
Lit.: ”padha ngambung”. Ing jaman Alkitab kuwi nduduhké persahabatan.
Lit.: ”benihku lan benihmu”.