1 Samuèl 5:1-12

  • Pethiné Gusti Allah ana ing dhaérahé wong Filistin (1-12)

    • Dagon wis digawé isin (1-5)

    • Wong Filistin diserang wabah (6-12)

5  Sakwisé ngrebut Pethiné+ Gusti Allah sing bener, wong Filistin nggawa pethi kuwi saka Èbenèzèr menyang Asdod.  Wong Filistin nggawa Pethiné Gusti Allah sing bener kuwi menyang kuil Dagon lan ndèlèhké ing jèjèré Dagon.+  Sésuk ésuké, wektu wong Asdod tangi turu, Dagon wis ambruk mengkureb ing ngarepé Pethiné Yéhuwah.+ Terus, wong Asdod ngangkat lan mbalèkké manèh Dagon ing panggonané.+  Sésuk ésuké manèh, wektu wong-wong kuwi padha tangi, Dagon ambruk mengkureb manèh ing ngarepé Pethiné Yéhuwah. Sirah lan tangané Dagon loro-loroné tugel lan pating gléthak ing cedhak lawang. Mung bagéan sing bentuké iwak* sing isih wutuh.  Kuwi sebabé nganti saiki para imamé Dagon lan kabèh wong sing mlebu ing kuil Dagon ora mlaku ing cedhak lawang kuil Dagon ing Asdod mau, yaiku ing panggonané Dagon ambruk.  Yéhuwah ngukum wong Asdod. Gusti Allah nyerang wong Asdod lan dhaérahé nganggo wabah ambèien.+  Wektu ngerti kuwi, wong Asdod kandha, ”Pethiné Gusti Allahé Israèl aja ana ing kéné manèh, merga Dhèwèké wis ngukum awaké dhéwé lan Dagon, déwané awaké dhéwé.”  Mula, wong Asdod ngirim kabar lan nglumpukké kabèh penguasané Filistin, terus takon, ”Pethiné Gusti Allahé Israèl iki kudu diapakké?” Para penguasa kuwi njawab, ”Pethiné Gusti Allahé Israèl kuwi dipindhah waé menyang Gat.”+ Terus, wong-wong kuwi mindhah pethi kuwi ing kana.  Sakwisé dipindhah ing Gat, Yéhuwah ngukum kutha kuwi lan nggawé gègèr. Dhèwèké ngukum kabèh wong Gat saka sing cilik nganti sing gedhé. Kabèh wong kena penyakit ambèien.+ 10  Mula, Pethiné Gusti Allah sing bener dipindhah menyang Ékron.+ Ning, wektu pethi kuwi tekan Ékron, wong Ékron padha mbengok, ”Wong-wong kuwi nggawa mréné Pethiné Gusti Allahé Israèl bèn awaké dhéwé lan bangsané awaké dhéwé dipatèni.”+ 11  Wong Ékron ngirim kabar lan nglumpukké kabèh penguasané Filistin, terus kandha, ”Gawanen lunga Pethiné Gusti Allahé Israèl saka kéné. Balèkna ing panggonané, bèn awaké dhéwé lan bangsané awaké dhéwé ora dipatèni.” Kabèh penduduk kutha kuwi padha wedi dipatèni merga Gusti Allah wis ngukum wong-wong kuwi.+ 12  Wong-wong sing ora dipatèni padha kena penyakit ambèien mau. Mula, penduduk kutha kuwi padha mbengok banter banget nganti swarané tekan langit.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Mung Dagon”.