1 Samuèl 12:1-25

  • Ceramahé Samuèl sing terakhir (1-25)

    • ’Aja ngetutké déwa-déwa palsu’ (21)

    • Yéhuwah ora bakal ninggalké umaté (22)

12  Akhiré Samuèl ngandhani kabèh wong Israèl, ”Aku wis nuruti* kabèh sing mbok jaluk. Aku ya wis nglantik raja kanggo mréntah kowé.+  Iki raja sing mimpin kowé.*+ Aku wis nuntun kowé kèt isih enom, ning saiki aku wis saya tuwa lan rambutku ya wis uwanen.+ Anak-anakku ya ana ing antaramu.+  Iki aku. Wènèhana kesaksian ing ngarepé Yéhuwah lan wong sing wis Dhèwèké lantik:+ Sapa wong sing sapiné utawa keledainé tau tak jupuk?+ Sapa wong sing tau tak apusi utawa tak tindhes? Apa aku tau nampa suap* sing nggawé aku ora adil wektu ngadili?+ Nèk ana, bakal tak balèkké manèh marang kowé.”+  Wong-wong kuwi njawab, ”Njenengan ora tau ngapusi utawa nindhes utawa nampa apa-apa saka sapa waé.”  Mula Samuèl kandha, ”Dina iki, Yéhuwah lan wong sing Dhèwèké lantik kuwi seksiné nèk kowé babar blas ora nduwé tudhuhan apa-apa marang aku.”* Wong-wong kuwi njawab, ”Ya, Dhèwèké seksiné.”  Samuèl kandha marang wong-wong kuwi, ”Yéhuwah kuwi seksiné. Dhèwèké kuwi sing milih Musa lan Harun lan sing nggawa nènèk moyangmu metu saka Mesir.+  Saiki, aku bakal ngadili kowé ing ngarepé Yéhuwah lan ngélingké kowé soal kabèh sing apik sing ditindakké Yéhuwah kanggo kowé lan nènèk moyangmu.  ”Ora suwé sakwisé Yakub teka ing Mesir+ lan nènèk moyangmu njaluk tulung marang Yéhuwah,+ Yéhuwah ngutus Musa+ lan Harun mimpin nènèk moyangmu metu saka Mesir lan nggawé nènèk moyangmu manggon ing kéné.+  Ning, nènèk moyangmu nglalèkké+ Yéhuwah Gusti Allahé. Mula, Dhèwèké nggawé nènèk moyangmu dikalahké Siséra+ pemimpin pasukané Hazor, wong Filistin,+ lan raja Moab,+ sing nglawan nènèk moyangmu. 10  Terus, nènèk moyangmu njaluk tulung+ marang Yéhuwah lan kandha, ’Aku wis dosa+ merga wis ninggalké Yéhuwah kanggo nglayani déwa-déwa Baal+ lan patung-patung Astorèt.+ Saiki, tulungana aku saka para mungsuhku bèn aku isa nglayani Njenengan.’ 11  Terus, Yéhuwah ngutus Yérubaal,+ Bédan, Yéfta,+ lan Samuèl.+ Gusti Allah nylametké kowé saka para mungsuh sing ana ing sekitarmu bèn uripmu tenang.+ 12  Wektu kowé weruh nèk Nahas+ rajané wong Ammon nglawan kowé, kowé bola-bali kandha, ’Ora, pokoké aku kudu nduwé raja.’+ Padahal Yéhuwah Gusti Allahmu kuwi Rajamu.+ 13  Saiki, iki raja sing mbok pilih, sing mbok jaluk. Yéhuwah wis nglantik raja kanggo mréntah kowé.+ 14  Nèk kowé wedi marang* Yéhuwah,+ nglayani Dhèwèké,+ ngrungokké swarané,+ lan ora mbrontak nglawan préntahé Yéhuwah, lan nèk kowé lan raja sing mréntah kowé manut karo Yéhuwah Gusti Allahmu, kuwi apik. 15  Ning, nèk kowé ora ngrungokké swarané Yéhuwah lan mbrontak nglawan préntahé Yéhuwah, Yéhuwah bakal nglawan kowé lan bapakmu.+ 16  Saiki tetepa ngadeg, lan deloken perkara sing luar biasa sing ditindakké Yéhuwah ing ngarepmu. 17  Saiki musim panèn gandum, ta? Aku bakal njaluk Yéhuwah nggawé gludhug lan udan bèn kowé weruh lan ngerti nèk tumindakmu kuwi jahat banget nurut pandhangané Yéhuwah, yaiku wektu kowé njaluk raja.”+ 18  Bar kuwi, Samuèl njaluk tulung marang Yéhuwah, lan Yéhuwah nggawé gludhug lan udan ing dina kuwi. Kabèh wong dadi wedi banget marang Yéhuwah lan Samuèl. 19  Terus kabèh wong kandha marang Samuèl, ”Kowé kudu ndonga marang Yéhuwah Gusti Allahmu kanggo aku,+ merga aku ora péngin mati. Aku wis nindakké kejahatan wektu njaluk raja, dadiné dosaku saya gedhé.” 20  Mula Samuèl kandha marang wong-wong kuwi, ”Aja wedi. Kowé pancèn wis nggawé dosa. Ning saiki, aja ninggalké Yéhuwah.+ Kowé kudu nglayani Yéhuwah saktulusé atimu.+ 21  Aja ninggalké Gusti Allah, lan aja nyembah déwa-déwa palsu+ sing ora ana gunané+ lan ora isa nylametké kowé. Déwa-déwa kuwi ora ana gunané. 22  Yéhuwah wis milih kowé dadi umaté.+ Yéhuwah ora bakal ninggalké umaté+ merga jenengé sing mulya.+ 23  Nèk aku, aku ora mungkin mandheg ndongakké kowé. Nèk aku nganti kaya ngono, kuwi isa nggawé aku dosa marang Yéhuwah. Aku bakal terus mulang apa sing apik lan sing bener marang kowé. 24  Kowé kudu wedi marang* Yéhuwah+ lan setya ngabdi saktulusé atimu. Éling-élingen kabèh perkara luar biasa sing ditindakké Gusti Allah kanggo kowé.+ 25  Ning, nèk kowé terus nindakké sing jahat, kowé lan rajamu+ bakal disingkirké.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”wis ngrungokké swaramu soal”.
Lit.: ”mlaku ing ngarepmu”.
Utawa ”dhuwit sogokan”.
Lit.: ”ora nemokké apa-apa ing tanganku”.