1 Samuèl 4:1-22

  • Wong Filistin ngrebut Pethi (1-11)

  • Èli lan anak-anaké mati (12-22)

4  Terus, Samuèl nyampèkké omongané Gusti Allah marang kabèh wong Israèl. Bar kuwi, Israèl perang karo wong Filistin. Wong Israèl kémah ing cedhaké Èbenèzèr, lan wong Filistin kémah ing Afèk.  Wong Filistin nggawé barisan tempur kanggo nglawan wong Israèl, ning wong Israèl mulai kalah lan akhiré dikalahké wong Filistin. Ana kira-kira 4.000 wong lanang Israèl sing mati ing perang kuwi.  Wektu para prajurit bali ing perkémahan, para pemimpiné* Israèl kandha, ”Ngapa kok dina iki Yéhuwah nggawé awaké dhéwé dikalahké wong Filistin?+ Ayo nggawa pethi perjanjiané Yéhuwah saka Syilo.+ Nèk pethi kuwi digawa, pethi kuwi isa nylametké awaké dhéwé saka mungsuh.”  Mula, wong-wong kuwi ngutus wong menyang Syilo lan nggawa pethi perjanjiané Yéhuwah pemimpiné pasukan, sing takhtané ana ing ndhuwuré* kerub-kerub.+ Anaké lanang Èli, yaiku Hofni lan Pinéhas,+ ya ana ing kono karo pethi perjanjian duwèké Gusti Allah sing bener.  Wektu pethi perjanjiané Yéhuwah tekan ing perkémahan, kabèh wong Israèl sorak-sorak banter banget nganti buminé goncang.  Wektu krungu swara sorak-sorak kuwi, wong Filistin kandha, ”Ngapa kok ana swara sorak-sorak ing perkémahané wong Ibrani?” Akhiré, wong Filistin ngerti nèk pethi perjanjiané Yéhuwah digawa ing perkémahan kuwi.  Wong Filistin dadi wedi lan kandha, ”Gusti Allah wis teka ing perkémahan kuwi.”+ Mula wong-wong kuwi kandha, ”Awaké dhéwé mesthi bakal cilaka, merga sing kaya ngono kuwi durung tau kelakon sakdurungé.  Awaké dhéwé mesthi bakal cilaka! Sapa sing bakal nylametké awaké dhéwé saka Gusti Allah sing kuwat? Gusti Allah iki sing nyerang Mesir nganggo akèh bencana ing padhang belantara.+  Wong Filistin, kowé kudu kendel kaya wong lanang bèn kowé ora dadi budhaké wong Ibrani kaya mbiyèn wong Ibrani dadi budhakmu.+ Kowé kudu perang kaya wong lanang.” 10  Mula, wong Filistin perang, lan Israèl dikalahké.+ Terus, wong Israèl mlayu ing kémahé dhéwé-dhéwé. Akèh banget sing dipatèni. Ana 30.000 prajurit Israèl sing mati. 11  Sakliyané kuwi, Pethiné Gusti Allah direbut, lan loro anaké lanang Èli, yaiku Hofni lan Pinéhas, mati.+ 12  Ana wong lanang saka suku Bènyamin sing mlayu saka perang lan tekan ing Syilo dina kuwi. Klambiné suwèk lan ana lemah ing sirahé.+ 13  Wektu wong lanang kuwi teka, Èli lagi lungguh ing kursi ing pinggir dalan karo ngentèni kabar. Èli kuwatir banget mikirké Pethiné Gusti Allah sing bener.+ Terus, wong lanang kuwi mlebu kutha lan nglaporké apa sing kelakon. Kabèh wong ing kutha kuwi nangis njerit-njerit. 14  Pas krungu swara kuwi, Èli takon, ”Ngapa ta, kok padha njerit-njerit?” Terus, wong lanang mau cepet-cepet marani Èli lan ngandhani apa sing kelakon. 15  (Wektu kuwi Èli umuré 98 taun. Mripaté wis ora isa obah lan ora isa ndelok.)+ 16  Wong lanang kuwi ngandhani Èli, ”Aku saka perang. Aku lagi waé mlayu saka perang kuwi.” Terus Èli takon, ”Ana apa, Lé?” 17  Wong sing mènèhi laporan kuwi kandha, ”Wong Israèl wis mlayu saka wong Filistin merga kalah, lan akèh sing mati.+ Anakmu lanang, yaiku Hofni lan Pinéhas, mati.+ Pethiné Gusti Allah sing bener ya wis direbut.”+ 18  Pas wong lanang mau nyebut Pethiné Gusti Allah sing bener, Èli nggeblag saka kursiné ing cedhak gerbang. Guluné tugel, lan dhèwèké mati merga wis tuwa lan lemu. Èli dadi hakim Israèl suwéné 40 taun. 19  Mantuné Èli, yaiku bojoné Pinéhas, lagi meteng lan arep nglairké. Wektu wong wédok kuwi krungu nèk Pethiné Gusti Allah sing bener wis direbut lan bapak maratuwané karo bojoné ya wis mati, dhèwèké mbungkuk, terus ujug-ujug krasa lara lan nglairké. 20  Pas dhèwèké arep mati, wong-wong wédok sing ngadeg ing cedhaké kandha, ”Aja wedi, merga kowé wis nglairké anak lanang.” Mantuné Èli meneng waé lan ora nanggepi. 21  Ning, dhèwèké njenengi anak lanang kuwi Ikhabod.*+ Dhèwèké kandha, ”Kemuliaané Israèl wis ora ana manèh.”+ Dhèwèké ngomong kaya ngono merga Pethiné Gusti Allah sing bener wis direbut lan merga bapak maratuwané lan bojoné mati.+ 22  Dhèwèké kandha, ”Kemuliaané Israèl wis ora ana manèh, merga Pethiné Gusti Allah sing bener wis direbut.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”para sesepuhé”.
Utawa mungkin ”ing antarané”.
Artiné ”Ing Endi Kemuliaan?”