1 Samuèl 22:1-23

  • Daud ing Adulam lan Mizpé (1-5)

  • Saul matèni para imam ing Nob (6-19)

  • Abiatar mlayu (20-23)

22  Mula Daud lunga saka kono.+ Dhèwèké mlayu menyang Guwa Adulam.+ Wektu sedulur-seduluré lan kabèh keluargané bapaké krungu soal kuwi, wong-wong kuwi marani Daud.  Kabèh wong sing susah, sing nduwé utang, lan sing uripé sengsara padha nglumpuk marani Daud, lan Daud dadi pemimpiné wong-wong kuwi. Kira-kira ana wong 400 sing bareng karo Daud.  Terus, Daud lunga saka kono menyang Mizpé ing Moab. Daud kandha marang raja Moab,+ ”Tulung ijinké bapakku lan ibuku manggon bareng karo njenengan nganti aku ngerti apa sing bakal ditindakké Gusti Allah kanggo aku.”  Mula, Daud nitipké bapak lan ibuné marang raja Moab. Saksuwéné Daud ana ing panggonané ndhelik, bapak lan ibuné Daud manggon bareng karo raja Moab.+  Terus, Nabi Gad+ kandha marang Daud, ”Aja manggon ing panggonanmu ndhelik kuwi. Lungaa saka kana menyang dhaérah Yéhuda.”+ Bar kuwi, Daud lunga lan mlebu ing hutan Hèrèt.  Saul krungu nèk Daud lan anak buahé wis ditemokké. Wektu kuwi, Saul lagi lungguh ing Gibéah,+ ing ngisoré wit tamariska sing ana ing bukit. Saul nyekel tombak, lan kabèh abdiné ana ing sekitaré.  Saul kandha marang para abdiné, ”Wong Bènyamin, rungokna. Apa anaké Isai+ kuwi arep mènèhi ladhang lan kebon anggur kanggo kowé? Apa kowé ya arep didadèkké pemimpiné wong sèwu lan pemimpiné wong satus?+  Kowé wis sekongkol nglawan aku. Ora ana sing ngandhani aku pas anakku dhéwé nggawé perjanjian karo anaké Isai kuwi.+ Ora ana wong ing antaramu sing perduli karo aku lan ngandhani aku nèk jebulé anakku dhéwé sing ngojok-ojoki para abdiku bèn nglawan aku kaya dina iki.”  Ing kono, ana Doèg+ wong Édom. Dhèwèké pemimpiné para abdiné Saul. Doèg njawab,+ ”Aku ndelok anaké Isai kuwi menyang Nob marani Ahimèlèkh anaké Ahitub.+ 10  Ahimèlèkh njaluk tuntunané Yéhuwah kanggo Daud lan mènèhi Daud panganan. Malah, Ahimèlèkh ya mènèhi pedhangé Goliat wong Filistin kuwi.”+ 11  Raja langsung ngundang* Imam Ahimèlèkh anaké Ahitub lan kabèh imam ing keluargané bapaké sing ana ing Nob. Terus, para imam kuwi padha ngadhep raja. 12  Saul saiki kandha, ”Anaké Ahitub, rungokna aku!” Ahimèlèkh njawab, ”Ya, Raja.” 13  Saul kandha, ”Ngapa kok kowé lan anaké Isai kuwi sekongkol arep nglawan aku? Kowé mènèhi dhèwèké roti lan pedhang. Kowé ya njaluk tuntunané Gusti Allah kanggo dhèwèké. Wong kuwi wis nglawan aku lan lagi nunggu kesempatan arep nyerang aku kaya saiki.” 14  Ahimèlèkh njawab, ”Sapa ing antarané para abdimu sing isa dipercaya* kaya Daud?+ Dhèwèké kuwi mantuné Raja,+ kepala pengawalmu, lan dihormati ing istanamu.+ 15  Apa lagi iki aku njaluk tuntunané Gusti Allah kanggo dhèwèké?+ Ora mungkin aku sekongkol nglawan Raja. Aja nganti njenengan ngapak-apakké aku lan kabèh keluargané bapakku, merga abdimu iki ora ngerti apa-apa soal iki.”+ 16  Ning Raja kandha, ”Kowé+ lan kabèh keluargané bapakmu kudu mati,+ Ahimèlèkh.” 17  Mula, Raja ngongkon para penjaga* sing ana ing sekitaré, ”Para imamé Yéhuwah iki kudu mbok patèni merga wis mihak Daud. Para imam kuwi ngerti nèk Daud kuwi buronan, ning ora nglaporké marang aku.” Tapi, para abdiné Raja ora gelem matèni para imamé Yéhuwah. 18  Terus Raja ngongkon Doèg,+ ”Patèni para imam kuwi!” Dina kuwi, Doèg wong Édom+ langsung nyerang lan matèni wong 85 sing nganggo klambi éfod.*+ 19  Dhèwèké ya matèni penduduk Nob,+ yaiku kuthané para imam kuwi, nganggo pedhang. Wong lanang, wong wédok, cah cilik, lan bayi, termasuk sapi, keledai, lan domba, kabèh dipatèni nganggo pedhang. 20  Ning, salah siji anaké Ahimèlèkh anaké Ahitub, sing jenengé Abiatar,+ lolos lan mlayu ngetutké Daud. 21  Abiatar ngandhani Daud, ”Saul matèni para imamé Yéhuwah.” 22  Terus Daud kandha marang Abiatar, ”Dina kuwi,+ aku wis ngerti nèk Doèg wong Édom kuwi mesthi bakal lapor marang Saul, merga dhèwèké ana ing kana. Aku dhéwé sing bakal tanggung jawab kanggo matiné saben wong ing keluargané bapakmu. 23  Kowé kudu terus bareng karo aku. Aja wedi, kowé bakal tak lindhungi. Sapa sing arep matèni kowé berarti arep matèni aku.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”sing setya”.
Lit.: ”pelari”.