1 Samuèl 1:1-28

  • Èlkana lan bojo-bojoné (1-8)

  • Hana sing ora nduwé anak ndonga njaluk anak (9-18)

  • Samuèl lair lan diwènèhké marang Yéhuwah (19-28)

1  Ana wong lanang saka Ramataim-zofim*+ ing dhaérah pegunungan Éfraim+ sing jenengé Èlkana,+ wong Éfraim. Dhèwèké kuwi anaké Yéroham. Yéroham kuwi anaké Èlihu. Èlihu kuwi anaké Tohu. Tohu kuwi anaké Zuf.  Èlkana nduwé bojo loro. Sing siji jenengé Hana, sing sijiné jenengé Pénina. Pénina nduwé anak, ning Hana ora nduwé anak.  Saben taun, Èlkana lunga saka kuthané menyang Syilo+ kanggo ngibadah lan mènèhké korban kanggo Yéhuwah pemimpiné pasukan. Ing kono, loro anaké lanang Èli, yaiku Hofni lan Pinéhas,+ dadi imam kanggo Yéhuwah.+  Wektu kuwi, pas mènèhké korban, Èlkana mènèhké bagéan-bagéan saka korban kuwi marang bojoné, yaiku Pénina, lan marang anak-anaké lanang lan wédok.+  Ning, Èlkana mènèhké bagéan sing istiméwa kanggo Hana, merga Èlkana sayang banget karo Hana, senajan Yéhuwah ora mènèhi anak marang Hana.*  Pénina* terus-terusan ngécé Hana, merga Yéhuwah ora mènèhi anak marang Hana. Pénina nindakké kuwi bèn Hana lara ati.  Kuwi sing ditindakké Pénina saben taun. Saben Hana lunga menyang omahé Yéhuwah,+ Pénina ngécé Hana sak puasé nganti Hana nangis lan ora gelem mangan.  Ning Èlkana bojoné kandha marang dhèwèké, ”Hana, ngapa kok kowé nangis, ora gelem mangan, lan sedhih? Kowé kan wis nduwé aku. Apa aku ora luwih berharga timbang anak lanang sepuluh?”  Terus, sakwisé kabèh rampung mangan lan ngombé ing Syilo, Hana lunga saka kono. Wektu kuwi, Imam Èli lagi lungguh ing kursi ing cedhak lawang baité*+ Yéhuwah. 10  Hana sedhih banget lan mulai ndonga marang Yéhuwah+ karo nangis sesenggukan. 11  Hana nggawé janji, ”Oh Yéhuwah pemimpiné pasukan, nèk Njenengan nggatèkké kesusahané abdimu iki, ngéling-éling aku, ora nglalèkké aku, lan mènèhi aku anak lanang,+ aku bakal mènèhké anak kuwi marang Yéhuwah sakterusé lan rambuté ora bakal dicukur.”+ 12  Hana ndonga marang Yéhuwah suwé banget, lan Èli nggatèkké lambéné Hana. 13  Hana ndongané dibatin, dadi mung lambéné sing umak-umik, ning swarané ora krungu. Mula, Èli ngira Hana mabuk. 14  Èli kandha, ”Ngapa kowé mabuk? Aja ngombé anggur manèh.” 15  Hana njawab, ”Ora. Aku ora ngombé anggur utawa minuman keras. Aku iki wong wédok sing lagi sedhih banget. Aku lagi nyritakké perasaanku marang Yéhuwah.+ 16  Aja nganggep abdimu iki wong wédok sing ora ana gunané. Kèt mau aku ndonga merga aku susah lan sedhih banget.” 17  Terus Èli njawab, ”Lungaa, ora usah kuwatir. Muga-muga Gusti Allahé Israèl mènèhi sing mbok jaluk.”+ 18  Hana kandha, ”Muga-muga njenengan terus nganggep abdimu iki wong sing apik.” Terus, dhèwèké metu lan mangan. Dhèwèké ora sedhih manèh. 19  Keluarga kuwi tangi ésuk-ésuk banget lan sujud marang Yéhuwah, terus mulih menyang omahé ing Rama.+ Èlkana nindakké hubungan sèks karo Hana bojoné, lan Yéhuwah nggatèkké* Hana.+ 20  Ing wektu setaun,* Hana meteng, terus nglairké anak lanang. Anak kuwi dijenengi+ Samuèl.* Hana kandha, ”Aku njaluk bocah iki saka Yéhuwah.” 21  Sakwisé kuwi, Èlkana lunga bareng karo kabèh keluargané arep mènèhké korban taunan marang Yéhuwah+ lan mènèhké persembahan merga wis nggawé janji. 22  Ning Hana ora mèlu.+ Dhèwèké kandha marang bojoné, ”Ora, aku ora mèlu. Nèk bocah iki wis ora tak susoni manèh, aku bakal nggawa dhèwèké marang Yéhuwah merga dhèwèké bakal manggon ing kana sakterusé.”+ 23  Terus Èlkana kandha, ”Ya wis, nèk kuwi pancèn karepmu. Kowé ing omah waé nganti bocah iki ora mbok susoni manèh. Muga-muga Yéhuwah nggawé omonganmu kelakon.” Mula, Hana tetep ing omah lan ngopèni anaké nganti anaké ora disusoni manèh. 24  Sakwisé bocah kuwi ora disusoni ibuné manèh, bocah kuwi digawa menyang Syilo. Hana ya nggawa sapi lanang sing umuré telung taun, tepung sak éfa,* lan sak wadhah gedhé minuman anggur.+ Hana tekan omahé Yéhuwah ing Syilo+ karo ngejak bocah kuwi. 25  Terus sapiné dibelèh, lan bocah kuwi digawa marang Èli. 26  Hana kandha, ”Aku sumpah marang njenengan nèk aku iki wong wédok sing mbiyèn ngadeg karo njenengan ing kéné kanggo ndonga marang Yéhuwah.+ 27  Wektu kuwi, aku ndonga njaluk bocah iki. Saiki, Yéhuwah wis mènèhi sing tak jaluk.+ 28  Mula, bocah iki tak silihké Yéhuwah. Sakjegé uripé, dhèwèké tak silihké Yéhuwah.” Bar kuwi, dhèwèké* sujud marang Yéhuwah ing kana.

Katrangan Tambahan

Utawa ”saka Rama, wong Zuf”.
Lit.: ”nutup kandungané Hana”.
Utawa ”Bojoné Èlkana sing sijiné”.
Maksudé, tabernakelé.
Lit.: ”éling karo”.
Utawa mungkin ”Pas wis tekan wektuné”.
Artiné ”Jenengé Gusti Allah”.
1 éfa = 22 L. Deloken Lamp. B14.
Mungkin maksudé Èlkana.