1 Samuèl 27:1-12

  • Wong Filistin mènèhké kutha Ziklag marang Daud (1-12)

27  Ning, Daud mikir-mikir, ’Embuh saiki utawa kapan, aku mesthi bakal dipatèni Saul. Mendhing saiki aku tak mlayu+ menyang wilayahé wong Filistin bèn Saul ora nggolèki aku manèh ing kabèh wilayah Israèl,+ lan aku ya bakal lolos saka Saul.’  Terus, Daud mangkat karo 600 anak buahé+ lan lunga marani Akhis+ anaké Maokh raja Gat.  Daud lan anak buahé manggon karo Akhis ing Gat. Anak buahé Daud nggawa keluargané dhéwé-dhéwé. Daud ya nggawa bojoné loro, yaiku Ahinoam+ wong Yizréèl lan Abigail+ wong Karmèl, randhané Nabal.  Pas krungu nèk Daud mlayu menyang Gat, Saul ora nggolèki Daud manèh.+  Terus Daud ngandhani Akhis, ”Nèk olèh, tulung wènèhana aku panggonan ing salah siji kutha cilik bèn aku isa manggon ing kana. Mendhing abdimu iki ora manggon ing kuthané raja bareng njenengan.”  Dina kuwi, Akhis mènèhi Daud kutha Ziklag.+ Kuwi sebabé kutha Ziklag dadi duwèké raja-raja Yéhuda nganti saiki.  Daud manggon ing wilayahé wong Filistin suwéné setaun patang sasi.+  Daud lan anak buahé kerep nyerang wong Gésyur,+ wong Girzi, lan wong Amalèk.+ Wong-wong kuwi manggon ing dhaérah sing wilayahé saka Télam nganti Syur+ lan Mesir.  Pas Daud nyerang dhaérah-dhaérah kuwi, dhèwèké matèni kabèh wong lanang lan wong wédok.+ Ning, Daud njupuk kambing, domba, sapi, keledai, unta, lan klambi. Bar kuwi, dhèwèké bali marang Akhis. 10  Nèk Akhis takon, ”Dina iki kowé nyerang dhaérah endi?” Daud njawab, ”Nyerang dhaérah ing sisih kidulé* Yéhuda,”+ utawa ”Nyerang dhaérah ing sisih kidulé wong Yérahméèl,”+ utawa ”Nyerang dhaérah ing sisih kidulé wong Kèni.”+ 11  Daud matèni kabèh wong lanang lan wong wédok bèn ora ana sing digawa menyang Gat. Daud kandha, ”Aja nganti wong-wong kuwi nglaporké awaké dhéwé lan kandha, ’Iki sing ditindakké Daud.’” (Kuwi sing terus ditindakké Daud pas dhèwèké manggon ing wilayahé wong Filistin.) 12  Akhis percaya karo Daud merga mikir, ’Daud mesthi disengiti banget karo wong Israèl. Mula, dhèwèké bakal terus dadi abdiku.’

Katrangan Tambahan

Utawa ”Nègèb”.