1 Samuèl 10:1-27

  • Saul dilantik dadi raja (1-16)

  • Saul dikenalké marang wong Israèl (17-27)

10  Terus, Samuèl njupuk botol minyak lan ngesokké ing sirahé Saul.+ Samuèl ngambung Saul lan kandha, ”Yéhuwah pancèn wis nglantik kowé dadi pemimpiné umaté.+  Dina iki, bar kowé bali saka kéné, kowé bakal ketemu karo wong loro ing cedhak kuburané Rakhèl,+ ing dhaérah Bènyamin ing Zélza. Wong loro kuwi bakal kandha, ’Keledai-keledai sing mbok golèki wis ketemu. Bapakmu wis ora mikirké manèh soal keledai-keledai kuwi,+ ning saiki malah kuwatir karo kowé. Bapakmu kandha, ”Anakku nganti saiki durung bali. Aku kudu piyé?”’  Saka kono, kowé kudu lunga nganti tekan wit gedhé ing Tabor. Ing kana, kowé bakal ketemu karo wong telu sing arep lunga menyang Bètel+ kanggo ngibadah marang Gusti Allah sing bener. Sing siji nggawa anak kambing telu, sing sijiné nggawa roti bunder telu, lan sing sijiné manèh nggawa sak wadhah gedhé minuman anggur.  Wong telu kuwi bakal nakonké kabarmu lan mènèhi kowé roti loro. Roti-roti kuwi kudu mbok tampa.  Sakwisé kuwi, kowé bakal tekan ing bukité Gusti Allah sing bener, panggonané pasukan Filistin. Wektu tekan ing kutha, kowé bakal ketemu karo sak kelompok nabi sing lagi mudhun saka panggonan dhuwur. Pas para nabi kuwi lagi mènèhi ramalan, bakal ana wong sing ngunèkké alat musik bersenar, rebana, suling, lan harpa ing ngarepé para nabi kuwi.  Roh suciné Yéhuwah bakal mènèhi kowé kuwasa.+ Kowé bakal mènèhi ramalan bareng karo wong-wong kuwi. Kowé bakal berubah kaya-kaya dadi wong liya.+  Bar kabèh tandha kuwi kelakon, tindakna apa waé sing mbok anggep apik merga Gusti Allah sing bener ndhukung kowé.  Terus, mangkata ndhisiki aku menyang Gilgal.+ Aku bakal marani kowé ing kana kanggo mènèhké korban bakaran lan korban kerukunan.* Entènana aku pitung dina nganti aku teka. Bar kuwi, aku bakal ngandhani kowé apa sing kudu mbok tindakké.”  Lagi waé Saul mbalik ninggalké Samuèl, Gusti Allah mulai nggawé atiné Saul berubah kaya-kaya Saul dadi wong liya. Kabèh tandha mau kelakon ing dina kuwi. 10  Mula, Saul karo pembantuné lunga saka kono menyang bukit. Ing kana, Saul ketemu karo sak kelompok nabi. Wektu kuwi, roh suciné Gusti Allah langsung mènèhi kuwasa marang Saul.+ Saul mulai mènèhi ramalan+ ing antarané wong-wong kuwi. 11  Wektu ngerti nèk Saul mènèhi ramalan bareng karo para nabi, wong-wong sing sakdurungé wis kenal Saul padha takon, ”Anaké Kis kuwi kena apa? Apa Saul kuwi ya nabi?” 12  Terus saka antarané wong-wong ing kana, ana sing kandha, ”Lha para nabi liyané piyé? Sapa bapaké para nabi kuwi?” Kuwi sebabé ana peribahasa sing kandha, ”Apa Saul kuwi ya nabi?”+ 13  Sakwisé rampung mènèhi ramalan, Saul lunga menyang panggonan dhuwur. 14  Terus, seduluré lanang bapaké Saul takon marang Saul lan pembantuné, ”Kowé saka ngendi?” Saul njawab, ”Aku nggolèki keledai-keledai,+ ning ora ketemu. Dadi aku lunga marani Samuèl.” 15  Seduluré lanang bapaké Saul takon, ”Tulung critakna, Samuèl ngomong apa marang kowé?” 16  Saul njawab, ”Samuèl ngandhani nèk keledai-keledainé wis ketemu.” Ning, Saul ora crita omongané Samuèl nèk Saul bakal dadi raja. 17  Terus, Samuèl ngundang* bangsa Israèl bèn ngumpul bareng ing ngarepé Yéhuwah ing Mizpa.+ 18  Samuèl kandha marang bangsa Israèl, ”Iki sing diomongké Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, ’Aku sing nggawa bangsa Israèl metu saka Mesir.+ Aku sing nylametké kowé saka wong Mesir lan saka kabèh kerajaan sing nindhes kowé. 19  Ning, saiki kowé nolak Gusti Allahmu,+ sing nylametké kowé saka kabèh bencana lan kesusahanmu. Kowé kandha, ”Ora, pokoké kowé kudu nglantik raja kanggo mréntah aku.” Saiki, ngadega ing ngarepé Yéhuwah nurut sukumu lan keluargamu.’”* 20  Mula, Samuèl ngongkon kabèh suku-suku ing Israèl nyedhak.+ Terus, suku Bènyamin sing kepilih.+ 21  Samuèl ngongkon suku Bènyamin nyedhak nurut keluargané, lan keluargané Matri sing kepilih. Akhiré, Saul anaké Kis sing kepilih.+ Ning, wektu Saul digolèki, dhèwèké ora ana. 22  Mula, wong-wong takon marang Yéhuwah,+ ”Apa wongé wis teka mréné?” Yéhuwah njawab, ”Dhèwèké lagi ndhelik ing kana, ing antarané barang-barang.” 23  Terus, wong-wong padha mlayu lan nggawa Saul saka kana. Pas Saul ngadeg ing antarané wong-wong, dhèwèké luwih dhuwur timbang kabèh wong liyané+ sing dhuwuré mung sak pundhaké. 24  Samuèl kandha marang bangsa kuwi, ”Apa kowé ndelok wong sing wis dipilih Yéhuwah iki?+ Ing antarané kabèh wong, ora ana wong sing kaya dhèwèké.” Terus, kabèh wong padha mbengok, ”Muga-muga Raja diberkahi!” 25  Samuèl ngandhani bangsa kuwi soal hak-haké raja+ lan nulis kuwi ing salah siji buku, terus nyimpen buku kuwi ing ngarepé Yéhuwah. Bar kuwi, Samuèl ngongkon wong-wong bali menyang omahé dhéwé-dhéwé. 26  Saul ya mulih menyang omahé ing Gibéah, diiringi karo para prajurit sing atiné wis digerakké Yéhuwah kanggo nindakké kuwi. 27  Ning, wong-wong jahat padha kandha, ”Mosok wong iki sing nylametké awaké dhéwé?”+ Wong-wong jahat kuwi ngrèmèhké Saul lan ora nggawa hadiah apa-apa kanggo Saul,+ ning Saul meneng waé.*

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Lit.: ”kelompok wong sèwu”.
Lit.: ”kaya wong bisu”.