1 Samuèl 8:1-22

  • Israèl njaluk raja (1-9)

  • Samuèl ngélikké wong Israèl (10-18)

  • Yéhuwah nuruti karepé wong Israèl (19-22)

8  Wektu wis saya tuwa, Samuèl nglantik anak-anaké dadi hakimé Israèl.  Anaké sing pertama jenengé Yoèl lan sing nomer loro jenengé Abiya.+ Wong loro kuwi dadi hakim ing Béèr-syéba.  Ning, anak-anaké kuwi ora niru contoné bapaké. Wong loro kuwi nggolèk untung nganggo cara sing ora jujur,+ nampa suap,+ lan ora adil wektu ngadili.+  Terus, kabèh pemimpiné* Israèl ngumpul bareng lan marani Samuèl ing Rama.  Para pemimpin kuwi kandha, ”Njenengan kan wis saya tuwa, lan anak-anaké njenengan ora niru contoné njenengan. Mula, saiki njenengan kudu nglantik raja kanggo mréntah* aku kaya bangsa-bangsa liyané.”+  Ning, Samuèl ora seneng wektu wong-wong kuwi kandha, ”Wènèhana aku raja bèn dadi hakimku.” Terus, Samuèl ndonga marang Yéhuwah.  Yéhuwah ngandhani Samuèl, ”Rungokna kabèh omongané bangsa kuwi. Dudu kowé sing ditolak, ning Aku sing ditolak wong-wong kuwi dadi rajané.+  Kèt Tak gawa metu saka Mesir nganti saiki, wong-wong kuwi isih tetep nindakké sing padha. Wong-wong kuwi terus ninggalké Aku+ lan nglayani allah-allah liyané.+ Kuwi sing saiki ditindakké marang kowé.  Rungokna wong-wong kuwi. Ning, kowé ya kudu ngandhani akibaté. Kandhanana apa sing bakal dadi haké raja sing bakal mréntah wong-wong kuwi.” 10  Mula, Samuèl nyampèkké kabèh omongané Yéhuwah marang wong-wong sing njaluk raja mau. 11  Samuèl kandha, ”Iki sing bakal dadi haké raja sing bakal mréntah kowé:+ Raja kuwi bakal njupuk anak-anakmu lanang.+ Anak-anakmu kuwi bakal ditugaské ing kréta perangé+ lan didadèkké pasukan sing numpak jaran.+ Ana sing bakal dikongkon mlayu ing ngarep kréta perangé. 12  Raja kuwi ya bakal milih para pemimpiné wong sèwu+ lan pemimpiné wong sèket.+ Ana sing bakal mbajak ladhangé,+ manèn hasilé,+ lan nggawé senjata perang lan perlengkapan krétané.+ 13  Raja kuwi ya bakal njupuk anak-anakmu wédok merga arep didadèkké tukang ngracik minyak wangi, tukang masak, lan tukang nggawé roti.+ 14  Raja kuwi bakal njupuk sing paling apik saka ladhangmu, kebon anggurmu, lan kebon zaitunmu,+ terus mènèhké kuwi marang para abdiné. 15  Raja kuwi bakal njupuk sepersepuluh saka hasil ladhangmu lan kebon anggurmu, terus mènèhké kuwi marang para pejabat lan abdi-abdiné. 16  Raja kuwi ya bakal njupuk abdimu lanang lan wédok, ternakmu sing paling apik, lan keledaimu kanggo nindakké gawéané.+ 17  Raja kuwi bakal njupuk sepersepuluh saka kumpulan dombamu,+ lan kowé bakal dadi abdiné. 18  Bakal tekan wektuné kowé njerit merga raja sing wis mbok pilih kuwi.+ Ning wektu kuwi, Yéhuwah ora bakal njawab.” 19  Bangsa kuwi tetep ora gelem ngrungokké omongané Samuèl. Malah bangsa kuwi kandha, ”Ora, pokoké aku kudu nduwé raja. 20  Aku bakal dadi kaya bangsa-bangsa liyané. Rajaku bakal dadi hakim, pemimpin, lan sing perang nglawan mungsuh-mungsuhku.” 21  Sakwisé ngrungokké kabèh omongané wong-wong kuwi, Samuèl nyampèkké manèh omongané wong-wong kuwi marang Yéhuwah. 22  Yéhuwah ngandhani Samuèl, ”Kowé kudu nuruti karepé wong-wong kuwi lan nglantik raja kanggo mréntah wong-wong kuwi.”+ Terus Samuèl ngandhani wong Israèl, ”Balia menyang kuthamu dhéwé-dhéwé.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”para sesepuhé”.
Utawa ”nindakké keadilan kanggo”.