1 Samuèl 2:1-36

  • Dongané Hana (1-11)

  • Dosané anak-anaké Èli (12-26)

  • Yéhuwah ngadili keluargané Èli (27-36)

2  Terus, Hana ndonga,”Atiku seneng merga Yéhuwah.+ Yéhuwah mènèhi aku kekuwatan.* Aku kendel njawab mungsuh-mungsuhkuMerga aku seneng karo carané Njenengan nylametké.   Oh Yéhuwah, ora ana sing suci kaya Njenengan. Ora ana liyané sing kaya Njenengan.+ Oh Gusti Allahku, mung Njenengan sing kuwat kaya gunung watu.+   Aja sombong wektu ngomong. Aja nganti ngucapké kata-kata sing sombongMerga Yéhuwah kuwi Gusti Allah sing ngerti sak kabèhé.+ Dhèwèké adil wektu ngadili saben tumindaké manungsa.   Busur panahé para prajurit sing kuwat bakal remuk. Ning, wong sing ora nduwé tenaga* bakal diwènèhi kekuwatan.+   Wong sing mauné wareg saiki kudu nyambut gawé bèn isa éntuk roti. Ning, wong sing mauné ngelih* saiki ora ngelih manèh.+ Wong sing mauné mandhul saiki wis nglairké anak pitu.+ Ning, wong sing mauné nduwé anak lanang akèh saiki bakal kesepian.   Yéhuwah isa matèni lan isa mènèhi urip. Dhèwèké isa nggawa mlebu ing Kuburan* lan isa nguripké manèh.+   Yéhuwah isa nggawé wong dadi mlarat lan dadi sugih.+ Dhèwèké isa nggawé wong direndhahké lan diunggulké.+   Dhèwèké ngangkat wong cilik saka debu. Dhèwèké ngangkat wong mlarat saka tumpukan awu,*+Bèn wong-wong kuwi lungguh karo para bangsawan,Bèn wong-wong kuwi nduwé kedudukan sing dhuwur. Yéhuwah kuwi sing nduwé pondhasi bumi,+Sing ndèlèhké tanah ing ndhuwuré.   Dhèwèké nglindhungi kabèh umaté sing setya.+ Ning, wong jahat bakal meneng waé ing njero kuburan sing peteng.+ Manungsa ora bakal menang nganggo kekuwatané dhéwé.+ 10  Yéhuwah bakal ngremuk wong sing nglawan Dhèwèké,*+Nesuné bakal kaya swarané gludhug ing langit.+ Yéhuwah bakal ngadili bumi.+ Dhèwèké bakal mènèhi kuwasa marang rajané.+ Dhèwèké bakal ngunggulké kekuwatané* wong sing Dhèwèké lantik.”+ 11  Terus, Èlkana bali menyang omahé ing Rama, ning anaké lanang dadi pelayané* Yéhuwah+ lan diawasi Imam Èli. 12  Anak-anaké Èli kuwi wong sing jahat+ lan ora ngajèni Yéhuwah. 13  Anak-anaké Èli kuwi ora puas karo bagéan sing wis ditentokké kanggo para imam,+ ning malah nindakké iki: Saben ana wong sing mènèhké korban, pelayan imam teka karo nggawa garpu gedhé wektu daging korban kuwi digodhog, 14  terus nancepké garpu kuwi ing wadhah, panci, kwali, utawa panci liyané. Apa waé sing nancep ing garpu kuwi langsung dadi duwèké imam. Kuwi sing ditindakké para imam marang saben wong Israèl sing teka ing Syilo. 15  Malah, sakdurungé gajihé dibakar,+ pelayan imam bakal mara lan kandha marang wong sing arep mènèhké korban, ”Daging sing isih mentah kuwi wènèhna marang imam bèn dipanggang. Dhèwèké ora gelem nampa daging sing wis digodhog, gelemé mung daging sing isih mentah.” 16  Nèk wong kuwi kandha, ”Gajihé bèn dibakar sik,+ bar kuwi lagi jupuken sing mbok péngini,” pelayan imam kuwi bakal kandha, ”Ora, kèkna saiki! Nèk ora, bakal tak rebut.” 17  Mula, dosané para pelayan kuwi gedhé banget nurut pandhangané Yéhuwah+ merga wong-wong kuwi* ngrèmèhké persembahan kanggo Yéhuwah. 18  Saiki, Samuèl nglayani+ Yéhuwah karo nganggo* éfod* linèn+ senajan dhèwèké isih cilik. 19  Saben taun, ibuné nggawèkké jubah cilik tanpa lengen lan nggawa kuwi pas arep mènèhké korban taunan+ bareng karo bojoné. 20  Èli mberkahi Èlkana lan bojoné terus kandha, ”Muga-muga Yéhuwah mènèhi kowé anak saka bojomu iki kanggo ngganti anak sing wis mbok silihké marang Yéhuwah.”+ Terus, wong loro kuwi mulih. 21  Yéhuwah nggatèkké Hana. Mula Hana isa nduwé anak akèh,+ lanang telu lan wédok loro. Samuèl saya gedhé lan terus nglayani Yéhuwah.+ 22  Èli wis tuwa banget. Dhèwèké wis krungu soal tumindaké anak-anaké+ marang kabèh wong Israèl. Dhèwèké ya ngerti nèk anak-anaké turu karo wong-wong wédok sing nglayani ing lawang kémah pertemuan.*+ 23  Èli biasané kandha karo anak-anaké, ”Ngapa kok kowé terus tumindak kaya ngono? Wong-wong padha ngomongké sing èlèk soal kowé. 24  Aja ngono, Lé. Laporan sing tak rungokké saka umaté Yéhuwah kuwi ora apik. 25  Nèk wong nggawé dosa marang wong liya, ana sing isa njaluk marang Yéhuwah bèn wong kuwi dimesakké.* Ning, nèk wong nggawé dosa marang Yéhuwah,+ sapa sing isa ndonga kanggo dhèwèké?” Senajan ngono, anak-anaké Èli ora gelem ngrungokké bapaké merga Yéhuwah wis mutuské arep matèni wong-wong kuwi.+ 26  Ning, Samuèl saya gedhé lan saya ditresnani Yéhuwah lan kabèh wong.+ 27  Abdiné Gusti Allah marani Èli lan kandha, ”Iki sing diomongké Yéhuwah, ’Aku kan wis cetha nduduhké sapa Aku iki marang nènèk moyangmu lan keluargané wektu wong-wong kuwi dadi budhaké Firaun ing Mesir, ta?+ 28  Nènèk moyangmu wis dipilih saka antarané kabèh suku Israèl+ bèn dadi imam-Ku, mènèhké korban ing mézbah-Ku,+ mbakar dupa, lan nganggo éfod ing ngarep-Ku. Kabèh persembahan sing diobong nganggo geni saka wong Israèl+ ya wis Tak wènèhké marang nènèk moyangmu lan keluargané. 29  Ngapa kok kowé ngrèmèhké* korban lan persembahan-Ku sing Tak préntahké bèn diwènèhké ing omah-Ku?+ Ngapa kok kowé luwih ngajèni anak-anakmu timbang Aku? Ngapa kok kowé terus mangan bagéan sing paling apik saka korban sing diwènèhké Israèl umat-Ku?+ 30  ”’Mula, iki sing diomongké Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, ”Aku pancèn wis kandha nèk keluargamu lan keluargané nènèk moyangmu bakal terus nglayani Aku.”*+ Ning, saiki Yéhuwah kandha, ”Kuwi ora bakal kelakon merga wong sing ngajèni Aku bakal Tak ajèni,+ ning wong sing ngrèmèhké Aku bakal Tak rèmèhké.” 31  Bakal tekan wektuné Aku ngilangké kekuwatanmu lan kekuwatané keluargané bapakmu supaya ora ana wong ing keluargamu sing umuré dawa.+ 32  Pas wong Israèl ngrasakké urip sing kepénak, kowé ya bakal ndelok mungsuhmu ing omah-Ku.+ Ora bakal ana manèh wong ing keluargamu sing umuré dawa. 33  Keturunanmu sing isih Tak ijinké nglayani ing mézbah-Ku bakal nggawé mripatmu ora isa ndelok jelas manèh lan nggawé kowé sedhih, ning akèh-akèhé keluargamu bakal mati merga pedhang.+ 34  Bèn kowé ngerti nèk sing Tak omongké iki bener, Aku bakal mènèhi kowé tandha iki: Anakmu lanang loro, Hofni lan Pinéhas, bakal mati bareng ing dina sing padha.+ 35  Terus, Aku bakal ngangkat imam siji sing setya.+ Dhèwèké bakal tumindak cocog karo karepé ati-Ku. Aku bakal nggawé keturunané terus nglayani dadi imam,* lan dhèwèké bakal terus nglayani dadi imam kanggo wong sing Tak pilih. 36  Sapa waé keturunanmu sing isih urip bakal mara lan sujud marang imam-Ku bèn éntuk bayaran lan roti karo kandha, ”Tulung tugasna aku dadi salah siji imam bèn aku isa mangan roti sak iris.”’”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Sunguku diunggulké Yéhuwah”. Deloken ”Sungu” ing Daftar Istilah.
Utawa ”sing kesandhung”.
Utawa ”luwé”.
Utawa ”Syéol”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa mungkin ”pembuwangan sampah”.
Utawa mungkin ”Wong sing nentang Yéhuwah bakal kewedèn”.
Utawa ”sunguné”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”nglayani”.
Mungkin maksudé loro anaké Èli, ning mungkin iki ya termasuk para pelayan imam.
Lit.: ”nganggo sabuk”.
Maksudé, tabernakel. Deloken Daftar Istilah.
Utawa mungkin ”Gusti Allah bakal dadi penengah kanggo dhèwèké”.
Lit.: ”nendhang”.
Lit.: ”terus mlaku ing ngarep-Ku”.
Lit.: ”bakal mbangun omah sing tahan lama kanggo dhèwèké ”.