1 Samuèl 9:1-27

  • Samuèl ketemu karo Saul (1-27)

9  Ana wong lanang saka suku Bènyamin+ sing sugih banget jenengé Kis.+ Kis kuwi keturunané Abièl. Abièl kuwi anaké Zéror. Zéror kuwi anaké Békorat. Békorat kuwi keturunané Afia.  Kis nduwé anak lanang jenengé Saul+ sing isih enom lan nggantheng banget. Ora ana wong ing Israèl sing luwih nggantheng timbang Saul. Dhèwèké luwih dhuwur timbang kabèh wong liyané sing dhuwuré mung sak pundhaké.  Wektu keledai-keledainé* Kis bapaké Saul, ilang, Kis kandha marang Saul, ”Tulung ngejaka salah siji pembantu lan golèkana keledai-keledai kuwi.”  Mula, Saul lan pembantuné ngliwati dhaérah pegunungan Éfraim lan tanah Syalisya. Ning, keledainé ora ketemu. Terus, Saul ngliwati tanah Syaalim, ning keledai-keledai kuwi ya ora ana ing kono. Saul lan pembantuné terus ngliwati kabèh dhaérahé wong Bènyamin, ning tetep ora nemokké keledainé.  Pas tekan ing Zuf, Saul kandha marang pembantuné, ”Wis, ayo awaké dhéwé mulih waé. Mengko ndhak bapakku dadi luwih kuwatir karo awaké dhéwé timbang karo keledai-keledainé.”+  Ning, pembantuné mau njawab, ”Ing kutha iki ana abdiné Gusti Allah, wong lanang sing dihormati. Kabèh sing diomongké kuwi mesthi kelakon.+ Ayo saiki awaké dhéwé lunga mrana. Mungkin dhèwèké isa ngandhani awaké dhéwé kudu lunga menyang endi.”  Saul kandha manèh, ”Nèk mrana, awaké dhéwé bakal mènèhi apa? Wis ora ana roti ing kanthongé awaké dhéwé. Ora ana sing isa dikèkké dadi hadiah kanggo abdiné Gusti Allah sing bener kuwi. Awaké dhéwé nduwé apa?”  Pembantuné njawab, ”Aku isih nduwé dhuwit pérak siji.* Iki bakal tak wènèhké marang abdiné Gusti Allah sing bener kuwi, lan dhèwèké bakal ngandhani awaké dhéwé kudu lunga menyang endi.”  (Ing Israèl jaman mbiyèn, wong sing arep nggolèk tuntunané Gusti Allah biasané kandha, ”Ayo awaké dhéwé marani wong sing isa ngerti wahyu.”+ Merga ing jaman mbiyèn, nabi disebut wong sing isa ngerti wahyu.) 10  Bar kuwi Saul kandha, ”Ya, apik kuwi. Ayo saiki awaké dhéwé mrana.” Terus, wong loro kuwi lunga menyang panggonané abdiné Gusti Allah sing bener. 11  Pas tekan ing dalan sing munggah menyang kutha, wong loro kuwi ketemu karo prawan-prawan sing lagi lunga arep nimba banyu. Wong loro kuwi takon, ”Apa wong sing isa ngerti wahyu+ kuwi manggon ing kéné?” 12  Para prawan kuwi njawab, ”Iya, lagi waé wongé ndhisiki kowé. Kowé kudu cepet-cepet. Dina iki, dhèwèké arep lunga menyang kutha, merga wong-wong arep mènèhké korban+ ing panggonan dhuwur.*+ 13  Bar tekan kutha, kowé bakal ketemu dhèwèké sakdurungé dhèwèké munggah ing panggonan dhuwur kanggo mangan. Wong-wong ora bakal mangan sakdurungé dhèwèké teka merga dhèwèké kuwi wong sing bakal mberkahi korban mau. Sakwisé kuwi, wong-wong sing diundang lagi isa mangan. Mula, kowé kudu cepet-cepet bèn isa ndang ketemu dhèwèké.” 14  Terus, Saul lan pembantuné lunga menyang kutha. Pas wong loro kuwi tekan ing kutha, Samuèl metu nemoni wong loro kuwi lan lunga bareng menyang panggonan dhuwur. 15  Sedina sakdurungé Saul teka, Yéhuwah wis ngandhani* Samuèl, 16  ”Sésuk ing wektu sing padha kaya saiki iki, Aku bakal ngutus wong lanang saka dhaérah Bènyamin.+ Kowé kudu nglantik dhèwèké dadi pemimpiné umat-Ku Israèl.+ Dhèwèké bakal nylametké umat-Ku saka wong Filistin. Aku wis ndelok kesusahané umat-Ku, lan Aku wis ngrungokké wektu umat-Ku sambat marang Aku.”+ 17  Pas Samuèl ndelok Saul, Yéhuwah ngandhani Samuèl, ”Ya iki wongé sing Tak maksud wektu aku ngandhani kowé, ’Dhèwèké iki wong sing bakal mréntah umat-Ku.’”*+ 18  Terus, Saul mara nyedhaki Samuèl ing gerbang lan kandha, ”Tulung kandhanana aku, ing endi omahé wong sing isa ngerti wahyu?” 19  Samuèl njawab, ”Ya aku iki wongé. Kowé mlaku dhisikan waé menyang panggonan dhuwur. Dina iki kowé bakal mangan bareng karo aku.+ Aku bakal ngeterké kowé mulih sésuk ésuk, lan kabèh sing péngin mbok ngertèni* bakal tak jawab. 20  Ora usah nguwatirké keledai-keledai sing ilang telung dina wingi merga kuwi kabèh wis ketemu.+ Sakliyané kuwi, sapa ta sing nduwèni kabèh barang sing berharga ing Israèl? Kuwi kabèh kan duwèkmu lan duwèké kabèh keluargané bapakmu, ta?”+ 21  Saul njawab, ”Aku iki kan wong Bènyamin, suku sing paling cilik ing Israèl.+ Keluargaku ya sing paling ora penting ing suku Bènyamin. Terus ngapa kok njenengan ngomong kaya ngéné iki marang aku?” 22  Bar kuwi, Samuèl ngejak Saul lan pembantuné menyang ruangan kanggo mangan. Samuèl mènèhi wong loro kuwi panggonan sing paling penting ing antarané para undangan sing jumlahé kira-kira 30. 23  Samuèl ngandhani tukang masak ing kana, ”Gawanen mréné bagéan sing wis tak wènèhké marang kowé, sing mau wis tak kongkon misahké.” 24  Mula, tukang masak mau njupuk daging pupu lan bagéan ndhuwuré, terus nyiapké kuwi ing ngarepé Saul. Samuèl kandha, ”Saiki, bagéan sing wis dipesen kanggo kowé wis disiapké ing ngarepmu. Panganen, merga kuwi wis disimpen bèn mbok pangan ing kesempatan iki. Sakdurungé aku wis kandha, ’Aku arep ngundang tamu.’” Mula, dina kuwi Saul mangan bareng karo Samuèl. 25  Terus, wong-wong kuwi mudhun saka panggonan dhuwur+ lan lunga menyang kutha. Samuèl ngejak Saul menyang atap omahé* lan omong-omongan ing kono. 26  Wong loro kuwi tangi ésuk banget. Pas wis arep padhang, Samuèl ngundang* Saul sing ana ing atap. Samuèl kandha, ”Kowé kudu siap-siap, aku arep ngeterké kowé.” Mula Saul siap-siap, lan wong loro kuwi metu. 27  Wektu tekan ing pinggirané kutha, Samuèl kandha marang Saul, ”Kongkonen pembantumu+ mlaku ndhisiki awaké dhéwé. Ning kowé kudu tetep ing kéné waé bèn aku isa ngandhani kowé omongané Gusti Allah.” Mula, pembantuné mau lunga luwih dhisik.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”keledai-keledainé wédok”.
Lit.: ”seprapat syèkel”. 1 syèkel = 11,4 g. Deloken Lamp. B14.
Lit.: ”mbukak kupingé”.
Utawa ”sing njaga umat-Ku bèn ora nglangkahi batas”.
Lit.: ”kabèh sing ana ing atimu”.
Wektu kuwi, akèh-akèhé omah ndhuwuré datar lan digunakké kanggo akèh kegiatan.
Utawa ”nyeluk”.