1 Samuèl 13:1-23

  • Saul milih pasukan (1-4)

  • Saul lancang (5-9)

  • Samuèl nyenèni Saul (10-14)

  • Israèl ora nduwé senjata (15-23)

13  Wektu dadi raja,+ Saul umuré . . .* taun. Dhèwèké mréntah Israèl rong taun suwéné.  Saul milih 3.000 wong Israèl. Sing 2.000 bareng karo Saul ing Mikhmash lan ing dhaérah pegunungan Bètel. Sing 1.000 liyané bareng karo Yonatan+ ing Gibéah+ Bènyamin. Wong liyané sing ora kepilih dikongkon mulih menyang kémahé dhéwé-dhéwé.  Terus, Yonatan ngalahké pasukan Filistin+ sing ana ing Géba,+ lan wong Filistin krungu soal kuwi. Mula, Saul ngongkon supaya trompèt*+ disebul ing kabèh wilayah Israèl. Dhèwèké ngumumké, ”Hé wong Ibrani, rungokna.”  Kabèh wong Israèl krungu kabar nèk Saul wis ngalahké pasukan Filistin, lan saiki wong Filistin sengit banget karo wong Israèl. Mula, wong-wong diundang* bèn ngetutké Saul ing Gilgal.+  Wong Filistin ya ngumpul arep perang nglawan Israèl nganggo 30.000 kréta perang, 6.000 prajurit sing numpak jaran, lan pasukan sing jumlahé akèh banget kaya pasir ing pantai.+ Wong Filistin mangkat lan ngedegké kémah ing Mikhmash, ing sisih wétané Bèt-awèn.+  Kanggoné wong Israèl iki bahaya banget merga wong Israèl arep diserang. Mula, wong Israèl padha ndhelik ing guwa,+ ing sela-selané watu, ing tebing, ing lubang bawah tanah, lan ing sumur.*  Malah, ana wong-wong Ibrani sing nyabrang Kali Yordan menyang wilayahé suku Gad lan Giléad.+ Ning, Saul isih ana ing Gilgal. Wong-wong sing ngetutké Saul padha wedi.  Saul terus nunggu pitung dina nganti wektu sing ditentokké Samuèl, ning Samuèl ora ndang teka ing Gilgal. Wong-wong ya mulai mencar ninggalké Saul.  Akhiré Saul kandha, ”Gawanen mréné kéwan sing dienggo korban bakaran lan korban kerukunan.”* Terus, Saul ngobong korban bakaran kuwi.+ 10  Ning, sakwisé Saul rampung mènèhké korban bakaran kuwi, Samuèl teka. Saul nemoni lan nyambut* Samuèl. 11  Terus Samuèl takon, ”Ngapa kok kowé mènèhké korban kuwi?” Saul njawab, ”Aku ndelok wong-wong padha ninggalké aku,+ lan njenengan ora ndang teka ing wektu sing wis ditentokké. Wong Filistin ya wis padha ngumpul ing Mikhmash.+ 12  Mula aku mikir, ’Saiki wong Filistin bakal mudhun lan nyerang aku ing Gilgal, ning aku durung njaluk bantuané Yéhuwah.’ Dadi, aku kepeksa mènèhké korban bakaran kuwi.” 13  Samuèl ngandhani Saul, ”Tumindakmu kuwi ora bener. Kowé wis ora manut karo préntahé Yéhuwah Gusti Allahmu.+ Sakjané nèk kowé manut, Yéhuwah mesthi bakal nggawé kerajaanmu terus mréntah Israèl saklawasé. 14  Ning saiki, kerajaanmu ora bakal langgeng.+ Yéhuwah bakal nggolèk wong liya sing nyenengké atiné.+ Yéhuwah ya bakal ngangkat wong kuwi dadi pemimpiné umaté,+ merga kowé wis ora manut préntahé Yéhuwah.”+ 15  Terus, Samuèl lunga saka Gilgal menyang Gibéah Bènyamin. Saul ngétung pasukan sing isih bareng karo dhèwèké. Jumlahé kira-kira 600.+ 16  Saul, Yonatan anaké, lan wong-wong sing isih bareng karo Saul manggon ing Géba+ Bènyamin, ning wong Filistin kémah ing Mikhmash.+ 17  Ana telung kelompok pasukan penjarah sing mangkat saka perkémahané wong Filistin. Kelompok sing pertama lunga menyang dalan sing ngarah ing Ofra, menyang dhaérah Syual. 18  Kelompok keloro lunga menyang dalan sing ngarah ing Bèt-horon.+ Kelompok ketelu lunga menyang dalan sing ngarah ing perbatasan ing sabrangé Lembah Zéboim, ing arah padhang belantara. 19  Wektu kuwi, ora ana pengrajin logam ing Israèl, merga wong Filistin kandha, ”Wong Ibrani aja nganti nggawé pedhang utawa tombak.” 20  Mula, nèk arep ngasah alat bajak, pacul, kapak, utawa arité, wong Israèl kudu marani wong Filistin. 21  Regané ngasah alat bajak, pacul, garpu tani, kapak, lan ndandani tongkat kanggo nggiring kéwan kuwi sak pim.* 22  Saben ana perang, wong-wong sing bareng karo Saul lan Yonatan+ ora ana sing nduwé pedhang utawa tombak. Sing nduwé senjata mung Saul lan Yonatan anaké. 23  Pasukan Filistin lunga menyang dalan sing sempit kanggo nyabrang ing lembah Mikhmash.+

Katrangan Tambahan

Ing tèks Ibraniné, angkané ora ana.
Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”diceluk”.
Yaiku lubang kanggo nampung banyu.
Lit.: ”mberkahi”.
Ukuran timbangan jaman mbiyèn, kira-kira wolung gram pérak.