1 Samuèl 11:1-15

  • Saul ngalahké wong Ammon (1-11)

  • Samuèl ngumumké manèh nèk Saul kuwi raja (12-15)

11  Terus, Nahas wong Ammon+ teka lan kémah arep nyerang Yabès+ ing Giléad. Kabèh wong Yabès kandha marang Nahas, ”Gawéa perjanjian* karo aku, lan aku bakal nglayani kowé.”  Nahas wong Ammon kuwi njawab, ”Aku bakal nggawé perjanjian karo kowé, ning syaraté kabèh mripatmu tengen kudu dicungkil bèn kabèh wong Israèl padha kisinan.”  Para pemimpiné* Yabès njawab, ”Wènèhana aku wektu pitung dina bèn aku isa ngirim utusan menyang kabèh dhaérah Israèl. Terus, nèk ora ana sing isa nylametké aku, aku tak nyerah.”  Wektu para utusan tekan ing Gibéah,+ panggonané Saul, lan nyampèkké omongan mau marang kabèh wong, kabèh wong kuwi padha nangis sak banter-banteré.  Saul sing teka saka ladhang karo nggiring ternaké takon, ”Ana apa? Ngapa kok wong-wong padha nangis?” Terus, wong-wong kuwi nyritakké omongané wong Yabès mau marang Saul.  Pas Saul krungu kuwi, roh suciné Gusti Allah mènèhi kuwasa marang Saul.+ Terus, Saul dadi nesu banget.  Mula, Saul njupuk sapi lanang loro lan nugel-nugel kuwi. Terus, kuwi dikirim menyang kabèh dhaérah Israèl liwat para utusan sing kandha, ”Sapa waé sing ora mèlu Saul lan Samuèl, sapiné bakal ditugel-tugel kaya ngéné!” Bangsa kuwi dadi wedi karo Yéhuwah. Mula, kabèh padha setuju mèlu perang.  Terus, Saul ngétung jumlahé wong-wong kuwi ing Bèzèk. Jumlahé wong Israèl ana 300.000 lan wong Yéhuda 30.000.  Saul lan para prajurité ngandhani para utusan sing teka mau, ”Kowé kudu ngomong ngéné marang wong Yabès ing Giléad, ’Sésuk pas awan, kowé bakal dislametké.’” Terus, para utusan kuwi mara lan ngandhani wong Yabès. Wong Yabès dadi seneng banget. 10  Mula, wong Yabès kandha marang wong Ammon, ”Sésuk aku bakal nyerah. Sak karepmu aku arep mbok apakké.”+ 11  Sésuké, Saul mbagi wong-wong dadi telung pasukan. Terus, wong-wong kuwi padha mangkat menyang tengah-tengahé perkémahan mungsuh pas giliran jaga ésuk* lan nyerang wong Ammon+ nganti awan. Wong-wong sing slamet padha mencar lan mlayu dhéwé-dhéwé. 12  Terus, wong-wong kuwi kandha marang Samuèl, ”Sapa sing kandha, ’Saul ora pantes dadi rajané awaké dhéwé?’+ Gawanen wong kuwi mréné lan bakal tak patèni.” 13  Ning Saul kandha, ”Dina iki ora ana sing olèh dipatèni,+ merga dina iki Yéhuwah wis nylametké Israèl.” 14  Terus, Samuèl ngandhani bangsa kuwi, ”Ayo awaké dhéwé lunga menyang Gilgal+ kanggo ngumumké manèh nèk Saul kuwi raja.”+ 15  Mula, kabèh wong kuwi lunga menyang Gilgal. Ing kana, wong-wong kuwi ndadèkké Saul raja ing ngarepé Yéhuwah. Wong-wong kuwi mènèhké korban kerukunan* ing ngarepé Yéhuwah.+ Terus, Saul lan kabèh wong Israèl seneng banget wektu ngrayakké kuwi.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”kesepakatan”.
Utawa ”Para sesepuhé”.
Kira-kira jam 2 nganti jam 6 ésuk.