Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Ruthës

Kapitujt

1 2 3 4

Përmbajtja

 • 1

  • Familja e Elimelekut transferohet në Moab (1, 2)

  • Naomi, Orpa dhe Rutha mbeten vejusha (3-6)

  • Rutha besnike ndaj Naomit dhe Perëndisë së saj (7-17)

  • Naomi kthehet në Betlehem me Ruthën (18-22)

 • 2

  • Rutha mbledh kallinj të mbetur në arën e Boazit (1-3)

  • Rutha dhe Boazi takohen (4-16)

  • Rutha i tregon Naomit për zemërmirësinë e Boazit (17-23)

 • 3

  • Naomi udhëzon Ruthën (1-4)

  • Rutha dhe Boazi në lëmë (5-15)

  • Rutha kthehet te Naomi (16-18)

 • 4

  • Boazi vepron si riblerës (1-12)

  • Boazit dhe Ruthës u lind Obedi (13-17)

  • Gjenealogjia e Davidit (18-22)