Letra e parë e Gjonit 1:1-10

  • Fjala e jetës (1-4)

  • Të ecim në dritë (5-7)

  • Rrëfimi i mëkateve (8-10)

1  Po ju shkruajmë për atë që ekzistonte që nga fillimi, që e dëgjuam të fliste, që e pamë me sytë tanë, që e vështruam e që duart tona e prekën, po, për fjalën e jetës+  (në fakt jeta u shfaq dhe ne e pamë, e për të po japim dëshmi+ e po ju flasim, po, kjo jetë e përhershme,+ që erdhi nga Ati, na u shfaq neve).  Atë që pamë e që dëgjuam po jua shpallim edhe juve,+ që edhe ju të lidheni ngushtë* me ne, sepse ne jemi lidhur ngushtë me Atin dhe me Birin e tij, Jezu Krishtin.+  Këto gjëra po jua shkruajmë që gëzimi ynë të jetë i plotë.  Lajmi që dëgjuam nga Jezui dhe që po jua shpallim juve, është ky: Perëndia është dritë,+ dhe tek ai nuk ka kurrfarë errësire.  Nëse themi: «Ne jemi të lidhur ngushtë me të», mirëpo vazhdojmë të ecim në errësirë, po gënjejmë dhe nuk po jetojmë sipas së vërtetës.+  Por, nëse ecim në dritë, sikurse ai vetë është në dritë, jemi të lidhur ngushtë me njëri-tjetrin, dhe gjaku i Jezuit, Birit të tij, na pastron nga çdo mëkat.+  Nëse themi: «Nuk kemi asnjë mëkat», mashtrojmë veten+ dhe nuk e kemi të vërtetën në zemrat tona.  Por, nëse i rrëfejmë mëkatet tona, Perëndia është besnik* dhe i drejtë, e kështu do të na i falë mëkatet dhe do të na pastrojë nga çdo padrejtësi.+ 10  Nëse themi: «Nuk kemi mëkatuar», e nxjerrim atë gënjeshtar dhe nuk e kemi fjalën e tij në zemrat tona.

Shënime në fund të faqes

Ose «të keni pjesë bashkë».
Ose «i besueshëm».