Det første brev til korintherne 15:1-58

15  Brødre, nu vil jeg minde jer om den gode nyhed jeg har forkyndt for jer,+ den I tog imod, og som I har taget standpunkt for.  Hvis I holder fast ved den gode nyhed jeg har forkyndt for jer, vil I også blive frelst gennem den. Hvis ikke, er det til ingen nytte I er blevet troende.  Noget af det første jeg lærte jer, var det som jeg selv havde lært, nemlig at Kristus døde for vores synder, i overensstemmelse med hvad Skrifterne siger,+  og at han blev begravet,+ ja, at han blev oprejst+ på den tredje dag,+ som Skrifterne siger,+  og at han viste sig, først for Kefas*+ og så for de tolv.+  Derefter viste han sig for over 500 brødre på én gang.+ De fleste af dem lever stadig, men nogle af dem er sovet ind i døden.  Han viste sig derefter for Jakob,+ og så for alle apostlene.+  Til allersidst viste han sig også for mig,+ som for en der er født for tidligt.  Jeg er jo den ringeste af apostlene. Jeg er ikke engang værdig til at blive kaldt apostel, for jeg har forfulgt Guds menighed.+ 10  Men takket være Guds ufortjente godhed er jeg det jeg er. Og den ufortjente godhed han har vist mig, har ikke været forgæves, for jeg har slidt mere end alle de andre – dog ikke i egen kraft, men på grund af den ufortjente godhed Gud viser mig. 11  Hvad enten det er mig eller de andre apostle der gør det, så er det dette budskab vi forkynder, og det var også det I fik tro på. 12  Når det altså bliver forkyndt at Kristus er blevet oprejst fra de døde,+ hvordan kan det så være at nogle af jer påstår at de døde ikke bliver oprejst? 13  Hvis det er rigtigt at de døde ikke bliver oprejst, så er Kristus jo heller ikke blevet oprejst. 14  Men hvis Kristus ikke er blevet oprejst, er vores forkyndelse meningsløs, og jeres tro er meningsløs. 15  Det gør os samtidig til falske vidner om Gud,+ for så har vi talt usandt om Gud når vi siger at han har oprejst Kristus+ – det kan han jo ikke have gjort hvis de døde slet ikke bliver oprejst. 16  Hvis døde ikke bliver oprejst, er Kristus jo heller ikke blevet oprejst. 17  Og hvis Kristus ikke er blevet oprejst, er jeres tro værdiløs, for så er I stadig i jeres synder.+ 18  Det betyder også at de kristne der er døde, er gået tabt.+ 19  Hvis det kun er for dette liv vi har sat vores håb til Kristus, så må man have mere ondt af os end af nogen som helst andre. 20  Men nu er Kristus altså blevet oprejst fra de døde, som den første afgrøde af dem der er sovet ind i døden.+ 21  Ligesom døden er kommet gennem et menneske,+ sådan kommer de dødes opstandelse også gennem et menneske,+ 22  ja, ligesom alle dør på grund af Adam,+ sådan vil alle blive gjort levende gennem Kristus.+ 23  Men hver i sit hold: Kristus som den første afgrøde,+ og derefter, under Kristus’ nærværelse, de der tilhører ham.+ 24  Derpå kommer enden, når han overdrager Riget til sin Gud og Far efter at han har udslettet alt herredømme, al myndighed og al magt,+ 25  for han skal herske som konge indtil Gud har lagt alle fjender under hans fødder.+ 26  Og den sidste fjende der tilintetgøres, er døden.+ 27  Gud har jo “lagt alting under hans fødder”.+ Når han siger at ‘alting er blevet lagt under ham’,+ indbefatter det selvfølgelig ikke Gud selv, som jo er den der lagde alting ind under ham.+ 28  Men når alt er blevet lagt ind under ham, vil Sønnen selv underkaste sig Gud, der lagde alt ind under ham,+ for at Gud kan være alt for alle.+ 29  Hvad vil de der bliver døbt med henblik på at dø, ellers få ud af det?+ Hvis de døde slet ikke bliver oprejst, hvordan kan det så være at disse kristne lader sig døbe med henblik på at dø? 30  Og hvorfor udsætter vi os for fare hver eneste time?*+ 31  Jeg står ansigt til ansigt med døden hver eneste dag – dét er lige så sikkert som den glæde vores Herre Kristus Jesus giver mig på grund af jer, brødre. 32  Hvis jeg i Efesos har kæmpet mod vilde dyr,+ som andre mennesker har gjort,* hvad gavner det mig så? Hvis de døde ikke bliver oprejst, så “lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø”.+ 33  I må ikke lade nogen vildlede jer. Dårligt selskab ødelægger gode vaner.*+ 34  Kom til fornuft, og gør det der er rigtigt. Bliv ikke ved med at synde – nogle af jer har slet ingen kundskab om Gud. Jeg siger det til jer for at gøre jer flove. 35  Nu vil nogle spørge: “Hvordan bliver de døde oprejst? Ja, hvilken form for krop har de når de bliver oprejst?”+ 36  Det er ikke et fornuftigt spørgsmål! Det du sår, må jo dø før det kan blive levende. 37  Og det du sår, er ikke den plante* der senere vil komme, men kun et nøgent korn, for eksempel hvede eller en anden kornsort. 38  Gud giver det så den form* han har bestemt, og hver slags frøkorn får sin egen form.* 39  Der er også forskellige slags kød. Mennesker har én slags kød, kvæget har en anden, fuglene en anden, og fiskene en anden igen. 40  Desuden er der himmelske legemer+ og jordiske legemer.+ Og de himmelske legemer har én form for glans, mens de jordiske legemer har en anden. 41  Solen har én form for glans, og månen har en anden form for glans.+ Stjernerne har igen en anden, og den ene stjerne er forskellig fra den anden i glans. 42  Sådan er det også med de dødes opstandelse. Det der bliver sået, er forgængeligt. Det der bliver oprejst, er uforgængeligt.+ 43  Det der bliver sået, bliver betragtet med foragt, men det bliver oprejst til ære og værdighed.+ Det bliver sået i svaghed, men er fuldt af kraft når det bliver oprejst.+ 44  Det der bliver sået, er et fysisk legeme, men det der bliver oprejst, er et åndeligt legeme. Der er et fysisk legeme, og der er også et åndeligt. 45  Det er som der står skrevet: “Det første menneske, Adam, blev et levende væsen.”*+ Den sidste Adam blev en livgivende ånd.+ 46  Det er dog ikke det åndelige der kommer først. Det fysiske kommer først, og derefter det åndelige. 47  Det første menneske er fra jorden, dannet af støv.+ Det andet menneske er fra himlen.+ 48  Som den der blev dannet af støv, sådan er også de andre der er dannet af støv. Og som den himmelske er, sådan er de andre himmelske også.+ 49  Og ligesom vi har lignet den der blev dannet af støv,+ sådan vil vi også komme til at ligne den himmelske.+ 50  Jeg kan sige jer dette, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds rige, og noget der er forgængeligt, kan heller ikke få del i uforgængelighed. 51  Jeg vil fortælle jer en hellig hemmelighed: Vi vil ikke alle sammen sove ind i døden, men vi vil alle blive forvandlet.+ 52  Det vil ske i ét nu, på et øjeblik, når den sidste trompet lyder. Trompeten vil nemlig lyde,+ og så vil de døde blive oprejst og være uforgængelige. Og vi vil blive forvandlet, 53  for det der er forgængeligt, må klædes i uforgængelighed,+ og det der er dødeligt, må klædes i udødelighed.+ 54  Og når det der er forgængeligt, bliver klædt i uforgængelighed og det der er dødeligt, bliver klædt i udødelighed, vil de ord der står skrevet, gå i opfyldelse: “Døden er opslugt for evigt.”+ 55  “Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?”+ 56  Den brod der forårsager død, er synden,+ og det er Loven der giver synden kraft.+ 57  Men lad os takke Gud for at han giver os sejren gennem vores Herre Jesus Kristus!+ 58  Derfor, mine elskede brødre, stå fast og vær urokkelige,+ og vær altid travlt optaget+ af tjenesten for Herren. I ved jo at det arbejde I gør for Herren, aldrig er forgæves.+

Fodnoter

Også kaldet Peter.
Eller “hele tiden”.
Eller muligvis: “ud fra et menneskeligt synspunkt”.
Eller “nedbryder god moral”.
Bogst.: “krop”.
Bogst.: “krop”.
Bogst.: “krop”.
Eller “en levende sjæl”.

Studienoter

Medieindhold