Til kolossenserne 1:1-29

1  Fra Paulus, der er apostel for Kristus Jesus fordi det er Guds vilje, og fra vores bror Timotheus+  til de hellige i Kolossæ, de trofaste brødre som er forenet med Kristus: Jeg ønsker jer ufortjent godhed og fred fra Gud, vores Far.  Vi takker Gud, der er vores Herre Jesus Kristus’ Far, hver gang vi beder for jer,  for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om den kærlighed I har til alle de hellige  på grundlag af det I håber på, det der venter jer i himlene.+ I hørte om dette håb da budskabet om sandheden, den gode nyhed,  nåede frem til jer. Ligesom den gode nyhed nu bærer frugt og har fremgang i hele verden,+ sådan er det også sket hos jer lige siden den dag I hørte om Guds ufortjente godhed og fik fuld forståelse af hvordan den virkelig er.  Dette har I lært af vores elskede medtræl Epafras,+ en trofast tjener for Kristus der repræsenterer os.  Han har også fortalt os om den kærlighed Guds ånd får jer til at vise.*  Fra den dag vi hørte om jeres kærlighed og tro, har vi derfor hele tiden bedt for jer.+ Vi beder om at I må blive fyldt med nøjagtig kundskab+ om hans vilje sammen med visdom og åndelig indsigt.+ 10  Så vil I kunne leve på en måde der er Jehova* værdig, glæde ham i alt hvad I gør, blive ved med at bære frugt i form af gode gerninger og vokse i den nøjagtige kundskab om Gud.+ 11  Vores bøn er også at I vil blive styrket med al den kraft som Gud i sin store magt+ kan give jer, så I kan udholde alt med tålmodighed og glæde 12  mens I takker Faren, der har gjort jer værdige til at få del i den arv der tilhører de hellige,+ som er i lyset. 13  Han har befriet os fra mørkets magt+ og overført os til sin elskede Søns rige. 14  Ved hjælp af Sønnen er vi blevet købt fri med en løsesum, ja, vi har fået tilgivelse for vores synder.+ 15  Han er billedet af den usynlige Gud,+ den førstefødte af alle skabninger,+ 16  for ved hjælp af ham blev alle andre ting i himlen og på jorden skabt, både de synlige ting og de usynlige ting,+ både troner og herredømmer, magter og myndigheder. Ja, alle andre ting er blevet skabt gennem ham+ og til ham. 17  Han var til før alt andet,+ og ved hjælp af ham er alt andet blevet til. 18  Han er hovedet for den krop som menigheden udgør.+ Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde,+ for at han kan være den der er først i alle ting. 19  Ja, Gud har ønsket at lade alting bo i ham i fuldt mål+ 20  og gennem ham at forsone alt andet med sig,+ både det på jorden og det i himlen, og at stifte fred i kraft af det blod+ der blev udgydt på pælen.* 21  Ja, I var engang fremmede for Gud og fjender af ham fordi jeres sind var optaget af onde gerninger. 22  Men nu har Gud forsonet jer med sig selv gennem ham som gav sin fysiske krop i døden, så Han kunne stille jer foran sig som hellige og pletfrie, som nogle der ikke kan anklages for noget.+ 23  Det forudsætter selvfølgelig at I forbliver i troen,+ at I bliver stående på fundamentet,+ at I er faste+ og ikke lader jer rykke væk fra det håb som den gode nyhed har givet jer, den gode nyhed som I har hørt, og som er blevet forkyndt blandt alle mennesker under himlen.+ Det er denne gode nyhed jeg, Paulus, er blevet en forkynder af.*+ 24  Nu glæder jeg mig over at lide for jeres skyld.+ Jeg gennemgår hvad jeg endnu mangler af fysiske prøvelser for Kristus’ skyld, til gavn for menigheden, den krop han er hoved for.+ 25  Jeg er blevet tjener for denne menighed fordi Gud har givet mig et ansvar+ i forhold til jer: at jeg helt og fuldt skal forkynde Guds ord, 26  den hellige hemmelighed+ der var skjult i tidligere tider*+ og for tidligere generationer. Nu er den blevet åbenbaret for Guds hellige.+ 27  For dem og blandt nationerne har Gud ønsket at gøre den hellige hemmelighed kendt i al sin rigdom. Og dette er hemmeligheden:+ Kristus er forenet med jer så I har håb om at få del i hans herlighed.+ 28  Det er ham vi forkynder om, og vi tilskynder alle mennesker og underviser dem med sand visdom så vi kan lede hver enkelt frem til at blive en moden discipel af Kristus.+ 29  Det er det jeg slider for, ja, jeg anstrenger mig, hjulpet af den styrke som Gud giver, og som virker stærkt i mig.+

Fodnoter

Bogst.: “jeres kærlighed i ånden”.
Eller “torturpælen”. Se Ordforklaring.
Eller “en tjener for”.
Eller “fra de tidligere tidsaldre”. Se Ordforklaring: “Verdensordning”.

Studienoter

Medieindhold