Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over Kolossenserne

 • A. INTRODUKTION (1:1-12)

  • Paulus’ indledende hilsen (1:1, 2)

  • Paulus takker Gud for kolossensernes tro (1:3-8)

  • Paulus beder om at kolossenserne må blive ved med at vokse åndeligt så de kan leve på en måde der er Jehova værdig (1:9-12)

 • B. KRISTUS’ CENTRALE ROLLE I GENNEMFØRELSEN AF JEHOVAS HENSIGT (1:13-23)

  • Salvede kristne bliver af Gud overført til hans elskede Søns rige (1:13, 14)

  • Jesus Kristus er den førstefødte af alle skabninger, og ved hjælp af ham skabte Gud alle andre ting (1:15-17)

  • Kristus er “den der er først i alle ting”, og gennem ham er alt blevet forsonet med Gud (1:18-20)

  • Kristne der er blevet forsonet med Gud, må forblive i troen (1:21-23)

 • C. PAULUS’ ANSVAR FOR AT GØRE DEN HELLIGE HEMMELIGHED KENDT (1:24 – 2:5)

  • Paulus anstrenger sig for at leve op til sit ansvar for at hjælpe menigheden i Kolossæ (1:24 – 2:1)

  • Den nøjagtige kundskab om Guds hellige hemmelighed, nemlig Kristus (2:2, 3)

  • Advarsel mod at lytte til falsk lære (2:4, 5)

 • D. HVORDAN MAN BLIVER VED MED AT VANDRE SAMMEN MED KRISTUS (2:6-23)

  • Kristne skal være faste i troen, rodfæstet og opbygget med Kristus som fundament (2:6, 7)

  • Pas på tomt bedrag. Gennem Kristus får man alt hvad man har brug for (2:8-12)

  • Gud har naglet det håndskrevne dokument til pælen (2:13-15)

  • ‘Skyggen af det der skal komme,’ erstattes af “virkeligheden” der er “knyttet til Kristus” (2:16, 17)

  • “Lad ikke sejrsprisen blive taget fra jer af et menneske” (2:18-23)

 • E. TAG DEN NYE PERSONLIGHED PÅ, OG RESPEKTÉR KRISTUS’ MYNDIGHED (3:1 – 4:6)

  • “Hold jeres tanker rettet mod det der er i himlen” (3:1-4)

  • Fjern urene, jordiske tilbøjeligheder; aflæg forkerte holdninger og en sårende måde at tale på (3:5-11)

  • Ifør jer kærlighed, “et fuldkomment bånd der binder jer sammen” (3:12-14)

  • “Lad det være Kristus’ fred der styrer i jeres hjerter” (3:15-17)

  • Råd til kristne familier (3:18 – 4:1)

  • “Vær vedholdende med hensyn til at bede” (4:2-4)

  • Bær jer klogt ad over for dem der ikke hører til menigheden (4:5, 6)

 • F. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER OG HILSNER (4:7-18)

  • Tykikos og Onesimos sendes til Kolossæ for at fortælle om hvordan det går i Rom (4:7-9)

  • Paulus og hans medarbejdere sender hilsner (4:10-17)

  • Paulus’ afsluttende hilsen og ønsker (4:18)