Til efeserne 4:1-32

4  Jeg, der er fange+ på grund af Herren, beder jer derfor indtrængende om at leve* på en måde der er det kald I har fået, værdig.+  Det skal I gøre med ydmyghed+ og mildhed, med tålmodighed,+ mens I bærer over med hinanden i kærlighed+  og oprigtigt bestræber jer for at bevare åndens enhed og freden, det bånd der binder jer sammen.+  Der er én krop+ og én ånd,+ ligesom I fik ét håb+ da I blev kaldet.  Der er én Herre,+ én tro, én dåb,  én som er alles Gud og Far, som er over alle, gennem alle og i alle.  Nu har vi hver især modtaget ufortjent godhed alt efter hvordan Kristus har fordelt den frie gave.+  Der står jo: “Da han steg op til det høje, tog han fanger med sig; han gav mennesker som gaver.”+  Men betyder udtrykket “han steg op” ikke at han også må være steget ned til noget lavere, det vil sige til jorden? 10  Den som steg ned, er også den som steg op,+ højt over alle himlene,+ for at han kunne fuldende alt.* 11  Og han gav nogle som apostle,+ nogle som profeter,+ nogle som evangelieforkyndere*+ og nogle som hyrder og lærere+ 12  for at de skulle hjælpe de hellige til at følge den rigtige vej,* udføre en tjeneste og opbygge den krop Kristus er hoved for,+ 13  indtil vi alle når frem til enheden i troen og i den nøjagtige kundskab om Guds Søn og hver af os bliver et fuldvoksent* menneske+ der har opnået den samme modenhed som Kristus.* 14  Vi bør altså ikke længere være som børn, som nogle der bliver kastet omkring af bølger og ført her og der af enhver vind der blæser, af enhver lærdom+ som mennesker snedigt har udtænkt for at bedrage andre og føre dem på vildspor. 15  Men lad os holde os til sandheden og vise kærlighed så vi på alle måder kan vokse og komme til at ligne ham som er hovedet, Kristus.+ 16  Ud fra ham er hele kroppen+ sat harmonisk sammen så de forskellige led samarbejder og gør det der er brug for. Når hver enkelt kropsdel fungerer som den skal, bidrager det til at kroppen vokser mens den opbygger sig selv i kærlighed.+ 17  Derfor siger jeg dette og vidner om det i Herren: I skal ikke længere leve sådan som folk fra nationerne lever,+ for de følger deres tomme sind.*+ 18  De befinder sig i mentalt mørke og er fremmede for det liv der er forbundet med Gud, på grund af deres uvidenhed og deres hjertes ufølsomhed. 19  Fordi de har mistet al moralsk sans, har de givet sig hen til en skamløs opførsel*+ for i deres begær at begå alle slags urene handlinger. 20  Men sådan har I ikke lært at Kristus er. 21  I har jo hørt om ham og er blevet oplært af ham, og sandheden findes i Jesus. 22  I lærte at I skulle aflægge den gamle personlighed,+ den der hørte til jeres tidligere adfærd, og som ødelægges af sine vildledende ønsker.+ 23  Og I skal blive ved med at forny den indstilling der styrer jeres tanker,*+ 24  og iføre jer den nye personlighed+ som er skabt i harmoni med Guds vilje og er baseret på sand retfærdighed og loyalitet. 25  Derfor, nu hvor I har aflagt løgn, skal I hver især tale sandt med hinanden,*+ for vi er dele af den samme krop og tilhører hinanden.+ 26  Hvis I bliver vrede, så synd ikke.+ Lad ikke solen gå ned mens I stadig er vrede.+ 27  Lad ikke Djævelen få en chance.*+ 28  Lad den der stjæler, holde op med at stjæle og hellere arbejde flittigt og udføre godt arbejde med sine hænder+ så han har noget han kan dele med den der har et behov.+ 29  Lad ingen rådne ord komme ud af jeres mund,+ men kun noget der er godt og opmuntrende, alt efter hvad der er brug for, så det kan gavne dem der hører det.+ 30  Og gør ikke Guds hellige ånd bedrøvet,+ den I er beseglet med+ indtil den dag hvor I bliver befriet gennem en løsesum.+ 31  Aflæg enhver form for ondsindet bitterhed,+ harme, vrede, skrigeri, sårende ord+ og alt andet der gør skade.+ 32  Men vær venlige og inderligt medfølende over for hinanden,+ og tilgiv villigt hinanden ligesom Gud gennem Kristus villigt har tilgivet jer.+

Fodnoter

Bogst.: “vandre”.
Eller “give alt fylde”.
Eller “forkyndere af den gode nyhed”.
Eller “bringe de hellige i den rette tilstand; oplære de hellige”.
Eller “modent”.
Eller “det mål af vækst der hører Kristus’ fylde til”.
Eller “ufornuftige tanker”.
Eller “fræk (respektløs) opførsel”. Græsk: aselgeia. Se Ordforklaring.
Eller “den kraft der driver jeres sind”. Bogst.: “jeres sinds ånd”.
Eller “jeres næste; jeres medmenneske”.
Eller “giv ikke plads for Djævelen”.

Studienoter

Medieindhold