Til kolossenserne 2:1-23

2  Jeg vil nemlig gerne have at I forstår hvor meget jeg anstrenger mig for at hjælpe jer og dem i Laodikea+ og alle andre der ikke har mødt mig personligt.  Det jeg ønsker, er at alle skal blive trøstet+ i hjertet, blive knyttet harmonisk sammen i kærlighed+ og modtage alle de rige velsignelser der kommer når man er fuldt overbevist i sin forståelse og får nøjagtig kundskab om Guds hellige hemmelighed, nemlig Kristus.+  I ham er alle visdommens og kundskabens skatte omhyggeligt gemt.+  Det siger jeg til jer for at ingen skal kunne narre jer med argumenter der lyder overbevisende.  Selvom jeg rent fysisk er fraværende, er jeg sammen med jer i ånden, og jeg glæder mig over den gode orden+ der præger jer, og over at I står fast i troen på Kristus.+  I har allerede anerkendt Kristus Jesus, Herren, og nu skal I blive ved med at vandre sammen med ham.  Sørg for at blive rodfæstet, lad jer opbygge med Kristus som jeres fundament,+ og bliv faste i troen,+ sådan som I er blevet oplært. Og bliv ved med at strømme over med tak.+  Pas på at ingen fanger jer* med filosofi og tomt bedrag+ der bygger på menneskers traditioner, på idéer som er grundlæggende i denne verden og ikke har noget med Kristus at gøre,  for det er i Kristus alle Guds egenskaber bor i fuldt mål.*+ 10  I har altså fået alt hvad I har brug for, gennem ham, den der står over al magt og myndighed.+ 11  Gennem jeres forhold til ham er I også blevet omskåret, nemlig med en omskærelse der ikke bliver foretaget med hænder men ved at I kommer af med de syndige ønsker i jeres krop.*+ Det er den omskærelse der har med Kristus at gøre.+ 12  I blev begravet med ham i en dåb+ der ligner hans, og i kraft af jeres forhold til ham blev I også oprejst+ og forenet med ham gennem jeres tro på den store magt Gud har, han som oprejste ham fra de døde.+ 13  Og selvom I var døde på grund af jeres overtrædelser og var uomskårne, gjorde Gud jer levende sammen med Kristus.+ I sin kærlighed tilgav han os alle vores overtrædelser+ 14  og slettede det håndskrevne dokument+ med alle de love+ der virkede som en anklage mod os.+ Han har fjernet det ved at nagle det til pælen.*+ 15  Han har klædt magterne og myndighederne af og udstillet dem offentligt som nogle der har lidt nederlag,+ og i kraft af pælen* fører han dem afsted i triumftog. 16  Derfor skal I ikke lade nogen dømme jer for det I spiser eller drikker,+ eller med hensyn til om I overholder højtider, nymånefester+ eller sabbatter.+ 17  Alle de ting er kun en skygge af det der skal komme+ – virkeligheden er knyttet til Kristus.+ 18  Lad ikke sejrsprisen+ blive taget fra jer af et menneske der elsker falsk ydmyghed og engletilbedelse, af en som “holder sig til”* ting han har set. Det er i virkeligheden hans syndige tankegang der har gjort ham opblæst uden grund, 19  og han holder ikke fast ved ham der er hoved,+ ham der forsyner hele kroppen med det den har brug for, så den bliver knyttet harmonisk sammen ved hjælp af led og ledbånd og vokser med den kraft som Gud giver.+ 20  Hvis I sammen med Kristus er døde med hensyn til de ting der regnes for grundlæggende i verden,+ hvordan kan det så være at I lever som om I stadig var en del af verden, og bliver ved med at rette jer efter påbud som:+ 21  “Det må du ikke tage, det må du ikke smage, det må du ikke røre”? 22  Det drejer sig jo alt sammen om ting der forsvinder når de bruges, og det er påbud og læresætninger der stammer fra mennesker.+ 23  Denne selvvalgte form for tilbedelse og den påtagede ydmyghed med dens strenge behandling af kroppen+ giver sig ganske vist ud for at bygge på visdom, men den hjælper ikke spor i kampen mod de syndige ønsker.

Fodnoter

Eller “fører jer bort som deres bytte”.
Bogst.: “er legemliggjort”.
Bogst.: “ved at I blev afført kødets legeme”.
Eller “torturpælen”. Se Ordforklaring.
Eller muligvis: “ham”. Bogst.: “den”.
Citat fra hedenske mysteriereligioners indvielsesritualer.

Studienoter

Medieindhold