Til filipperne 1:1-30

1  Fra Paulus og Timotheus, der er trælle for Kristus Jesus, til alle de hellige i forening med Kristus Jesus, dem som er i Filippi,+ sammen med tilsynsmænd og menighedstjenere:+  Jeg ønsker jer ufortjent godhed og fred fra Gud, vores Far, og fra Herren Jesus Kristus.  Jeg takker altid min Gud hver gang jeg tænker på jer  og nævner jer i mine inderlige bønner. Når jeg beder for jer, er det altid med glæde+  på grund af alt det I har gjort for* at fremme den gode nyhed, lige fra den første dag til dette øjeblik.  Og jeg er helt overbevist om at Han der påbegyndte en god gerning iblandt jer, også vil fuldføre den,+ helt frem til Kristus Jesus’ dag.+  Jeg har god grund til at tænke sådan om jer. I er jo i mit hjerte, og både I og jeg har mærket Guds ufortjente godhed, både i forbindelse med mine lænker+ og i forbindelse med at forsvare og juridisk stadfæste den gode nyhed.+  Gud er mit vidne på at jeg længes efter jer alle med samme inderlige kærlighed som den Kristus Jesus har.  Og jeg bliver ved med at bede om at jeres kærlighed stadig må vokse,+ sammen med nøjagtig kundskab+ og god dømmekraft,+ 10  så I kan gøre jer klart hvilke ting der er de vigtigste.+ Så vil I helt frem til Kristus’ dag være rene og undgå at få andre til at snuble,+ 11  og I vil være fyldt med retfærdigheds frugt, den som skyldes Jesus Kristus,+ til pris og ære for Gud. 12  Brødre, nu ønsker jeg at I skal vide at den situation jeg er i, faktisk har ført til at den gode nyhed har fremgang, 13  for det er blevet almindeligt kendt+ for hele prætorianergarden og alle de andre at jeg er i lænker+ på grund af Kristus. 14  Nu hvor jeg er i fængsel, er de fleste af brødrene i Herren blevet endnu mere frimodige. De har fået endnu større mod og forkynder Guds ord uden frygt. 15  Det er sandt at nogle forkynder om Kristus på grund af misundelse og rivalisering, men andre gør det med gode motiver. 16  De sidstnævnte forkynder om Kristus af kærlighed, for de ved at jeg har fået den opgave at forsvare den gode nyhed.+ 17  Men de førstnævnte gør det for at skabe strid, ikke med et rent motiv. Deres hensigt er at skabe problemer for mig nu hvor jeg er i fængsel. 18  Og hvad er resultatet? Kun at Kristus bliver forkyndt, uanset om det sker med et dårligt eller et godt motiv, og det glæder jeg mig over. Ja, jeg vil blive ved med at glæde mig, 19  for jeg ved at jeres bønner+ og hjælpen fra Jesus Kristus’ ånd+ til sidst vil føre til min frelse. 20  Det er i overensstemmelse med min egen spændte forventning og mit håb, som går ud på at jeg ikke vil have noget som helst at skamme mig over, men at jeg, som altid før, vil kunne tale frimodigt, og at Kristus vil blive ophøjet i kraft af det der sker med mig,* om det så bliver gennem mit liv eller min død.+ 21  For mig er det jo sådan at hvis jeg lever, lever jeg for Kristus,+ og hvis jeg dør, opnår jeg noget bedre.+ 22  Hvis jeg skal leve videre som menneske, vil mit arbejde altså bære frugt på denne måde – men hvad jeg selv ville foretrække, siger jeg ikke. 23  Jeg er splittet mellem disse to ting. Jeg ønsker virkelig at blive befriet og at være sammen med Kristus,+ og det er klart at det er langt bedre.+ 24  Men for jeres skyld er det mere nødvendigt at jeg fortsætter med at leve som menneske. 25  Det er jeg overbevist om, og derfor ved jeg at jeg skal blive i live og være sammen med jer alle så I stadig kan have fremgang og være glade i troen. 26  Når jeg er sammen med jer igen, vil I som disciple af Kristus Jesus kunne strømme over af glæde på grund af mig. 27  Men I skal opføre jer* på en måde der er den gode nyhed om Kristus værdig,+ sådan at jeg – uanset om jeg kommer og er sammen med jer eller er fraværende – kan høre om jer at I står fast i én ånd og med én sjæl*+ og kæmper skulder ved skulder for troen på den gode nyhed 28  og ikke på nogen måde lader jer skræmme af jeres modstandere. Dét er i sig selv et bevis på at de vil gå til grunde+ og I vil blive frelst+ – og det har vi fra Gud. 29  I har jo fået det privilegium ikke bare at tro på Kristus, men også at lide for hans skyld.+ 30  Og I kæmper den samme kamp som I har set at jeg har kæmpet,+ og som I nu hører at jeg stadig kæmper.

Fodnoter

Eller “den andel I har haft i”.
Bogst.: “min krop”.
Eller “opføre jer som borgere; gøre jeres borgerpligt”.
Eller “og er helt forenede”.

Studienoter

Medieindhold