Ofte stillede spørgsmål om Jehovas Vidner

Hvor mange Jehovas Vidner er der på verdensplan?

Læs hvordan vi indsamler informationer om antallet af Jehovas Vidner.

Hvor mange Jehovas Vidner er der på verdensplan?

Læs hvordan vi indsamler informationer om antallet af Jehovas Vidner.

Hvorfor går Jehovas Vidner ikke i krig?

Jehovas Vidner er kendt jorden over for ikke at ville deltage i krig. Find ud af hvorfor vi har den holdning.

Hvem var Jehovas Vidners grundlægger?

Læs hvorfor Charles Taze Russell ikke grundlagde en ny religion.

Hvad tror Jehovas Vidner?

Få en oversigt over 15 hovedtræk i vores tro.

Tror Jehovas Vidner på Jesus?

Find ud af hvorfor troen på Jesus er noget grundlæggende for sande kristne.

Mener Jehovas Vidner at deres tro er den eneste rigtige?

Sagde Jesus at der er mange veje der fører til frelse?

Tror Jehovas Vidner at de er de eneste der vil blive frelst?

Bibelen fortæller hvem der vil få mulighed for at blive frelst.

Er Jehovas Vidner tolerante over for andre religioner?

Find ud hvordan tolerance kendetegner sande kristne.

Hvorfor afviser Jehovas Vidner blodtransfusion?

Der er mange misforståelser om Jehovas Vidner og blodtransfusion. Find ud af hvad der er fakta om dette emne.

Er Jehovas Vidner imod vaccination?

To bibelske principper hjælper os til personligt at tage stilling til vaccination.

Tror Jehovas Vidner på kreationismen?

Vidste du at nogle af kreationisternes idéer faktisk er i modstrid med Bibelen?

Hvordan ser Jehovas Vidner på videnskab?

Er deres tro i overensstemmelse med videnskabelige resultater?

Tror Jehovas Vidner på Det Gamle Testamente?

Er dele af Bibelen outdatede? Find ud af hvordan kristne kan have gavn af den lærerige historie og de praktiske råd der findes i De Hebraiske Skrifter.

Hvorfor har Jehovas Vidner ændret nogle af deres lærepunkter?

Behovet for ændringer skulle ikke overraske os. På Bibelens tid måtte de der tilbad Gud, også ved flere lejligheder ændre deres opfattelse.

Hvorfor bruger Jehovas Vidner ikke kors i deres tilbedelse?

Vi er kristne, men vi bruger ikke kors i vores tilbedelse. Hvorfor ikke?

Går Jehovas Vidner ind for tværreligiøst samarbejde?

Hvilken bibelsk lære lader de sig lede af i dette spørgsmål?

Hvorfor bruger I navnet Jehovas Vidner?

Få at vide hvor navnet stammer fra.

Hvor mange Jehovas Vidner er der på verdensplan?

Læs hvordan vi indsamler informationer om antallet af Jehovas Vidner.

Hvem var Jehovas Vidners grundlægger?

Læs hvorfor Charles Taze Russell ikke grundlagde en ny religion.

Hvordan bliver Jehovas Vidners arbejde finansieret?

Vi bruger ikke de metoder som mange kirker bruger.

Giver Jehovas Vidner tiende?

Er Jehovas Vidner forpligtede til at donere et bestemt beløb?

Har Jehovas Vidner et betalt præsteskab?

Er der en opdeling i præsteskab og lægfolk? Hvem er ordineret som ordets tjenere?

Må kvinder blandt Jehovas Vidner forkynde og undervise?

Hvilken rolle spiller kvinder i Jehovas Vidners verdensomspændende forkyndelsesarbejde?

Hvordan er Jehovas Vidners menigheder organiseret?

Find ud hvordan vi modtager bibelsk vejledning og undervisning ved møderne.

Hvad er Jehovas Vidners Styrende Råd?

Er dets medlemmer ledere af vores organisation?

Hvad er Watch Tower Bible and Tract Society?

Hvad har det at gøre med Jehovas Vidners arbejde?

Hvorfor svarer Jehovas Vidner ikke på alle de anklager der rettes mod dem?

For at tackle anklager og spørgsmål følger Jehovas Vidner Bibelen og vurderer om det er “en tid til at tie” eller “en tid til at tale”. – Prædikeren 3:7.

Hvorfor går Jehovas Vidner fra dør til dør?

Find ud af hvad Jesus sagde at de første kristne skulle gøre.

Hvorfor besøger Jehovas Vidner folk der allerede har en tro?

Hvad motiverer os til at besøge folk der har deres egen tro?

Presser Jehovas Vidner folk til at skifte tro?

Går Jehovas Vidners offentlige forkyndelse ud på at hverve proselytter? Prøver de at tvinge andre til at omvende sig?

Hvad vil det sige at studere Bibelen med Jehovas Vidner?

Du kan bruge en hvilken som helst bibeloversættelse når du gennemgår det gratis interaktive bibelkursus Jehovas Vidner tilbyder. Du må invitere alle de familiemedlemmer og venner med du har lyst til.

Udfører Jehovas Vidner missionærarbejde?

Hvem tager del i missionærarbejdet, og hvorfor? Er der nogle der modtager en særlig oplæring i dette arbejde?

Må kvinder blandt Jehovas Vidner forkynde og undervise?

Hvilken rolle spiller kvinder i Jehovas Vidners verdensomspændende forkyndelsesarbejde?

Hvorfor kalder Jehovas Vidner ikke deres mødested en kirke?

Find ud af hvor udtrykket “Jehovas Vidners rigssal” kommer fra, og hvorfor vi bruger det.

Hvorfor bruger Jehovas Vidner ikke kors i deres tilbedelse?

Vi er kristne, men vi bruger ikke kors i vores tilbedelse. Hvorfor ikke?

Hvorfor holder Jehovas Vidner Herrens måltid på en anden måde end andre religioner?

Også kendt som den sidste nadver eller højtiden til minde om Jesus’ død. Det er den mest højtidelige begivenhed for Jehovas Vidner. Se hvad Bibelen siger om begivenheden.

Går Jehovas Vidner ind for tværreligiøst samarbejde?

Hvilken bibelsk lære lader de sig lede af i dette spørgsmål?

Har Jehovas Vidner deres egen bibel?

At bruge forskellige bibeloversættelser kan berige dit studium af Bibelen. Især tre ting gør det værd at bruge Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter i dit studium.

Er Ny Verden-Oversættelsen nøjagtig?

Hvorfor adskiller Ny Verden-Oversættelsen sig fra mange andre oversættelser?

Tror Jehovas Vidner på Det Gamle Testamente?

Er dele af Bibelen outdatede? Find ud af hvordan kristne kan have gavn af den lærerige historie og de praktiske råd der findes i De Hebraiske Skrifter.

Hvorfor forbliver Jehovas Vidner politisk neutrale?

Er de en trussel mod den nationale sikkerhed?

Hvorfor deltager Jehovas Vidner ikke i nationalistiske ceremonier?

Giver de udtryk for en samfundsmæssig eller politisk holdning?

Hvorfor går Jehovas Vidner ikke i krig?

Jehovas Vidner er kendt jorden over for ikke at ville deltage i krig. Find ud af hvorfor vi har den holdning.

Udfører Jehovas Vidner nødhjælpsarbejde?

Find ud af hvordan vi giver praktisk hjælp til både trosfæller og andre.

Tager Jehovas Vidner imod lægebehandling?

Nogle tror at Jehovas Vidner afviser al lægebehandling. Er det sandt?

Er Jehovas Vidner imod vaccination?

To bibelske principper hjælper os til personligt at tage stilling til vaccination.

Hvorfor afviser Jehovas Vidner blodtransfusion?

Der er mange misforståelser om Jehovas Vidner og blodtransfusion. Find ud af hvad der er fakta om dette emne.

Hvordan ser Jehovas Vidner på uddannelse?

Hvilke principper har Jehovas Vidner i tanke når de træffer beslutninger angående uddannelse?

Tvinger Jehovas Vidner deres børn til at have samme tro som dem?

Ligesom alle andre forældre ønsker Jehovas Vidner at deres børn får det bedst mulige liv. De lærer dem nogle ting som de mener vil gavne dem.

Ødelægger Jehovas Vidner familier, eller styrker de dem?

Jehovas Vidner bliver undertiden anklaget for at ødelægge familier. Men er det virkelig dem der skaber problemerne?

Har Jehovas Vidner regler om det at komme sammen med en?

Er det at komme sammen med en blot hyggeligt tidsfordriv, eller er det noget mere alvorligt?

Hvordan ser Jehovas Vidner på skilsmisse?

Hjælper Jehovas Vidner ægtepar til at klare ægteskabelige problemer? Skal menighedens ældste godkende en skilsmisse af et Jehovas Vidne?

Er der nogle film, bøger eller sange som Jehovas Vidner forbyder?

Hvilke grundlæggende principper bør en kristen tænke over når han vælger underholdning?

Hvorfor deltager Jehovas Vidner ikke i bestemte højtider og fejringer?

Læs om tre vigtige spørgsmål om Jehovas Vidner angående højtider og fejringer.

Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke jul?

Mange fejrer jul selvom de kender dens rødder. Find ud af hvorfor Jehovas Vidner ikke fejrer jul.

Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke påske?

Mange mener at påsken er en kristen højtid. Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke påske?

Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke fødselsdag?

Her er fire aspekter ved fejringen af fødselsdage som viser hvorfor Gud ikke bryder sig om det.

Hvordan foregår et bryllup hos Jehovas Vidner?

Forhold og individuelle valg kan variere, men en ting vil altid være det samme.

Hvorfor holder Jehovas Vidner Herrens måltid på en anden måde end andre religioner?

Også kendt som den sidste nadver eller højtiden til minde om Jesus’ død. Det er den mest højtidelige begivenhed for Jehovas Vidner. Se hvad Bibelen siger om begivenheden.

Hvordan ser Jehovas Vidner på begravelser?

De beslutninger Jehovas Vidner tager angående begravelser, er baseret på deres dybe overbevisning angående døden. Hvilke principper leder deres afgørelser?

Er Jehovas Vidner kristne?

Find ud af grundene til at vi er kristne, og se hvordan vi adskiller os fra andre religiøse grupper der kalder sig kristne.

Er Jehovas Vidner protestanter?

To ting adskiller Jehovas Vidner fra andre ikkekatolske trossamfund der også kaldes kristne.

Er Jehovas Vidner en amerikansk sekt?

Overvej fire kendsgerninger om dette internationale trossamfund.

Er Jehovas Vidner zionister?

Vi baserer vores tro på Skrifterne, der ikke ophøjer nogen etnisk gruppe over andre.

Er Jehovas Vidner en kult?

Sammenlign to almindelige opfattelser med fakta om Jehovas Vidner.

Hvor mange Jehovas Vidner er der på verdensplan?

Læs hvordan vi indsamler informationer om antallet af Jehovas Vidner.

Hvordan bliver jeg et af Jehovas Vidner?

Mattæus 28:19, 20 omtaler tre skridt.

Forventes det at jeg bliver et af Jehovas Vidner hvis jeg studerer Bibelen sammen med dem?

Jehovas Vidner studerer Bibelen gratis med millioner verden over. Men hvis du studerer med os, forpligter du dig så til at blive et af Jehovas Vidner?

Kan man “melde sig ud” af Jehovas Vidner?

Der er to måder hvorpå man kan “melde sig ud”.

Undgår Jehovas Vidner dem der tidligere hørte til deres religion?

Undertiden kan det være nødvendigt at udelukke nogen, og det kan hjælpe vedkommende til at vende tilbage til menigheden.