Til kolossenserne 4:1-18

4  I der er herrer og har trælle, skal behandle jeres trælle retfærdigt og rimeligt. I ved jo at I selv har en Herre i himlen.+  Vær vedholdende med hensyn til at bede.+ Hold jer vågne ved hjælp af bøn, og tak Gud.+  Bed også for os.+ Bed om at Gud vil åbne en dør for budskabet så vi kan gøre den hellige hemmelighed om Kristus kendt, den jeg er blevet sat i fængsel for,+  og bed om at jeg må kunne forkynde den så klart og tydeligt som jeg bør.  Bliv ved med at bære jer klogt ad over for dem der ikke hører til den kristne menighed. Brug jeres tid på den bedst mulige måde.*+  Lad altid jeres ord være venlige, krydret med salt.+ Så vil I kunne svare hvert enkelt menneske på den bedste måde.+  Min elskede bror Tykikos,+ der er en trofast tjener og min medtræl som discipel af Herren, vil fortælle jer alt om hvordan det går mig.  Jeg sender ham til jer for at I kan få at vide hvordan vi har det, og for at han kan trøste jeres hjerter.  Han vil følges med Onesimos,+ min trofaste og elskede bror, der er en af jeres egne. De vil fortælle jer om alt hvad der sker her. 10  Aristark,+ der sidder i fængsel sammen med mig, sender hilsner til jer, og det samme gør Barnabas’ fætter Markus+ (ham I har fået besked på at tage godt imod+ hvis han kommer til jer) 11  og Jesus, der kaldes Justus. Det er dem der hører til de omskårne. De er de eneste medarbejdere for Guds rige jeg har her, og de er blevet til stor trøst* for mig. 12  Epafras,+ en træl for Kristus Jesus der kommer fra jer, sender sine hilsner til jer. Han beder altid indtrængende for jer i sine bønner, for at I må blive ved med at være modne kristne der er fast overbevist om alt det der har med Guds vilje at gøre. 13  Ja, jeg kan forsikre jer om at han gør sig store anstrengelser både for jer og for dem i Laodikea og Hierapolis. 14  Lukas,+ den elskede læge, sender sine hilsner til jer, og det samme gør Demas.+ 15  Overbring mine hilsner til brødrene i Laodikea og til Nymfa og menigheden der mødes i hendes hus.+ 16  Og når dette brev er blevet læst hos jer, så sørg for at det også bliver læst+ i menigheden i Laodikea, og at I læser det brev jeg har sendt til Laodikea. 17  Og sig til Arkippos:+ “Bliv ved med at gå op i den tjeneste du har taget imod fra Herren, så du kan fuldføre den.” 18  Her skriver jeg, Paulus, min hilsen med egen hånd.+ Bliv ved med at huske på at jeg er i lænker.+ Jeg beder om at den ufortjente godhed må være med jer.

Fodnoter

Bogst.: “Køb jer den nødvendige tid”.
Eller “en styrkende hjælp”.

Studienoter

Medieindhold