Det andet brev til Timotheus 4:1-22

4  Jeg siger indtrængende til dig foran Gud og Kristus Jesus, som skal dømme+ de levende og de døde+ når han træder frem i sin magt+ og kommer i sit rige:+  Forkynd ordet,+ vær optaget af det både i gode tider og i svære tider. Vejled,+ irettesæt og tilskynd med stor tålmodighed og god undervisning.+  Der vil nemlig komme en tid hvor de ikke vil finde sig i den sunde* lære,+ men efter deres egne ønsker vil de omgive sig med lærere der fortæller dem det de gerne vil høre.*+  De vil holde op med at lytte til sandheden og begynde at høre på opdigtede historier.  Du, derimod, bevar din sunde fornuft i alle ting, hold ud under vanskeligheder,+ bliv ved med at forkynde den gode nyhed,* vær flittig og grundig i din tjeneste.*+  Jeg er nemlig allerede ved at blive udgydt som et drikoffer,+ og meget snart kommer min befrielse.+  Jeg har kæmpet den gode kamp,+ jeg har gennemført løbet,+ jeg har bevaret troen.  Fra nu af venter retfærdighedens krone+ på mig, den som Herren, den retfærdige dommer,+ vil give mig som belønning på den dag,+ ja, ikke kun mig, men alle dem der har længtes efter at han vil træde frem i sin magt.  Gør alt hvad du kan, for snart at komme til mig, 10  for Demas+ har forladt mig fordi han elskede denne verden,* og er rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, og Titus til Dalmatien. 11  Kun Lukas er hos mig. Tag Markus med når du kommer, for han er en god hjælp for mig i tjenesten. 12  Men Tykikos+ har jeg sendt afsted til Efesos. 13  Når du kommer, skal du medbringe den kappe som jeg efterlod hos Karpos i Troas, foruden skriftrullerne, især dem af pergament.* 14  Kobbersmeden Alexander har gjort mig meget ondt. Jehova* vil straffe ham for det han har gjort.+ 15  Du skal også være på vagt over for ham, for han er en indædt modstander af vores budskab. 16  Første gang jeg skulle forsvare mig, var der ingen der kom mig til hjælp. De forlod mig alle sammen – lad dem ikke blive krævet til regnskab for det. 17  Men Herren var med mig og gav mig kraft så jeg kunne fuldføre forkyndelsen og alle nationerne kunne komme til at høre budskabet,+ og jeg blev reddet fra løvens gab.+ 18  Herren vil redde mig fra alle onde angreb. Han vil frelse mig og føre mig ind i sit himmelske rige.+ Lad ham blive æret til evig tid. Amen. 19  Hils Priska og Akvila+ og Onesiforos’ husstand.+ 20  Erastos+ blev i Korinth, men jeg lod Trofimos+ blive tilbage i Milet fordi han var syg. 21  Gør alt hvad du kan, for at komme inden det bliver vinter. Eubulos sender hilsner til dig, og det samme gør Pudens og Linus og Claudia og alle brødrene. 22  Jeg beder om at Herren må være med dig fordi du viser den rette ånd, og om at hans ufortjente godhed må være med jer.

Fodnoter

Eller “gavnlige”.
Eller “for at få deres ører kildret”.
Eller “gør en evangelieforkynders gerning”.
Eller “fuldfør din tjeneste”.
Eller “denne tidsalder; den nuværende verdensordning”. Se Ordforklaring: “Verdensordning”.
Dvs. skindruller.

Studienoter

Medieindhold