Gå direkte til indholdet

Forklaring af bibelvers

Under denne kategori kan du få den rigtige forståelse af kendte bibelvers og -udtryk. Du vil komme til at læse versene i deres sammenhæng og på den måde forstå baggrunden for dem. Ved hjælp af forklarende fodnoter og krydshenvisninger kan du få en dybere forståelse.

Forklaring af 1. Mosebog 1:1 – “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”

Hvilke to vigtige sandheder bliver fastslået i denne indledende del af Bibelen?

Forklaring af 2. Mosebog 20:12 – “Ær din far og din mor”

Ved at knytte et løfte til buddet gav Gud en god grund til at overholde det.

Forklaring af Josva 1:9 – “Vær modig og stærk”

Hvordan kan du være modig og stærk når du står i svære situationer og møder udfordringer der ser ud til at være større end du kan klare?

Forklaring af Salme 23:4 – “Selv om jeg går i mørkets dal”

Hvordan kan Guds tjenere mærke hans beskyttelse selv i de mørkeste perioder i deres liv?

Forklaring af Ordsprogene 3:5, 6 – “Støt dig ikke til din egen klogskab”

Hvordan kan du vise at du stoler mere på Gud end på dig selv?

Forklaring af Esajas 40:31 – “De der knytter deres håb til Jehova, vil få ny energi”

Hvilken lighed er der ifølge Bibelen mellem en ørn og et menneske der får kraft fra Gud?

Forklaring af Esajas 41:10 – “Frygt ikke, for jeg er med dig”

Jehova gentager den samme tanke på tre forskellige måder for at understrege at han virkelig vil hjælpe sine tjenere.

Forklaring af Esajas 42:8 – “Jeg er Herren”

Hvilket egennavn valgte Gud at give sig selv?

Forklaring af Matthæus 6:33 – “Søg først Guds rige”

Mente Jesus at kristne ikke behøver at arbejde?

Forklaring af Matthæus 6:34 – “Lad ... være med at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen”

Jesus mente ikke at vi skal lade være med at lægge planer for fremtiden.

Forklaring af Markus 1:15 – “Guds rige er kommet nær”

Mente Jesus at Riget allerede var begyndt at regere?

Forklaring af Johannes 1:1 – “I begyndelsen var Ordet”

Verset afslører nogle detaljer om Jesus Kristus’ liv før han kom til jorden som et menneske.

Forklaring af Johannes 3:16 – “Gud elskede nemlig verden så højt”

Hvordan viste Jehova Gud at han elsker hver enkelt af os og ønsker at vi skal leve for evigt?

Forklaring af Johannes 14:6 – “Jeg er vejen og sandheden og livet”

Hvorfor er det nødvendigt at anerkende Jesus’ vigtige rolle hvis man vil tilbede Jehova?

Forklaring af Romerne 5:8 – “Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere”

Hvordan kan vi få et godt forhold til Gud og håb om at leve evigt i betragtning af at vi er tilbøjelige til at tænke og tale på en måde der ikke stemmer med Guds normer?

Forklaring af Romerne 10:13 – “Enhver, som påkalder Herrens navn”

Gud har givet alle mennesker muligheden for at blive frelst og få evigt liv, uanset hvilken nationalitet, baggrund eller social status de har.

Forklaring af Filipperne 4:6, 7 – “I skal ikke være bekymret for noget”

Hvilke former for bøn kan hjælpe dem der tilbeder Gud, til at give udtryk for deres bekymringer i bøn og få indre fred?

Forklaring af Filipperne 4:13 – “Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig”

Hvad mente apostlen Paulus da han skrev at han havde styrke til “alt”?