Gå direkte til indholdet

Forklaring af bibelvers

Under denne kategori kan du få den rigtige forståelse af kendte bibelvers og -udtryk. Du vil komme til at læse versene i deres sammenhæng og på den måde forstå baggrunden for dem. Ved hjælp af forklarende fodnoter og krydshenvisninger kan du få en dybere forståelse.

Forklaring af 1. Mosebog 1:1 – “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”

Hvilke to vigtige sandheder bliver fastslået i denne indledende del af Bibelen?

Forklaring af 2. Mosebog 20:12 – “Ær din far og din mor”

Ved at knytte et løfte til buddet gav Gud en god grund til at overholde det.

Forklaring af Josva 1:9 – “Vær modig og stærk”

Hvordan kan du være modig og stærk når du står i svære situationer og møder udfordringer der ser ud til at være større end du kan klare?

Forklaring af Salme 23:4 – “Selv om jeg går i mørkets dal”

Hvordan kan Guds tjenere mærke hans beskyttelse selv i de mørkeste perioder i deres liv?

Forklaring af Salme 37:4 – “Find din glæde i Herren”

Hvordan giver salmen os visdom og hjælper os til at være den slags mennesker som Gud godkender?

Forklaring af Salme 46:10 – “Vær stille, og erkend at jeg er Gud”

Betyder verset simpelthen at man ikke må sige noget når man er inde i en kirke?

Forklaring af Ordsprogene 3:5, 6 – “Støt dig ikke til din egen klogskab”

Hvordan kan du vise at du stoler mere på Gud end på dig selv?

Forklaring af Ordsprogene 16:3 – “Overgiv dine forehavender til Herren”

Hvorfor er det klogt at mennesker søger vejledning hos Gud inden de træffer beslutninger?

Forklaring af Ordsprogene 22:6 – “Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå”

Hvad er det for en “vej” et barn skal gå på? Er den unik for hvert eneste barn?

Forklaring af Prædikeren 3:11 – “Han har skabt alting smukt og på det rigtige tidspunkt”

Guds værk indbefatter ikke kun de smukke ting han har skabt. Hvordan påvirker det dig?

Forklaring af Esajas 26:3 – “Du bevarer freden, for de stoler på dig”

Kan man komme til at opleve fuldstændig ro og fred i sit indre? Hvad betyder det i praksis at stole på Gud?

Forklaring af Esajas 40:31 – “De der knytter deres håb til Jehova, vil få ny energi”

Hvilken lighed er der ifølge Bibelen mellem en ørn og et menneske der får kraft fra Gud?

Forklaring af Esajas 41:10 – “Frygt ikke, for jeg er med dig”

Jehova gentager den samme tanke på tre forskellige måder for at understrege at han virkelig vil hjælpe sine tjenere.

Forklaring af Esajas 42:8 – “Jeg er Herren”

Hvilket egennavn valgte Gud at give sig selv?

Forklaring af Jeremias 33:3 – “Kald på mig, så vil jeg svare dig”

Gud lovede at fortælle “store og ufattelige ting” til dem der kaldte på ham. Hvilke ting var det? Gælder det også i dag?

Forklaring af Mika 6:8 – “Vandrer beskedent med din Gud”

Verset forklarer ved hjælp af tre udtryk hvilke forventninger Gud har til os.

Forklaring af Matthæus 6:33 – “Søg først Guds rige”

Mente Jesus at kristne ikke behøver at arbejde?

Forklaring af Matthæus 6:34 – “Lad ... være med at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen”

Jesus mente ikke at vi skal lade være med at lægge planer for fremtiden.

Forklaring af Matthæus 11:28-30 – “Kom til mig, ... og jeg vil give jer hvile”

Tilbød Jesus at befri alle mennesker for undertrykkelse og uretfærdighed med det samme?

Forklaring af Markus 1:15 – “Guds rige er kommet nær”

Mente Jesus at Riget allerede var begyndt at regere?

Forklaring af Markus 11:24 – “Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået”

Hvordan kan Jesus’ råd om tro og bøn hjælpe os til at klare udfordringer i dag?

Forklaring af Lukas 1:37 – “Intet er umuligt for Gud”

Intet kan forhindre Den Almægtige Gud i at opfylde sine løfter. Hvad betyder det for dig?

Forklaring af Lukas 2:14 – “Fred til mennesker med Guds velbehag”

Hvilken betydning kan de ord have for mennesker i dag?

Forklaring af Johannes 1:1 – “I begyndelsen var Ordet”

Verset afslører nogle detaljer om Jesus Kristus’ liv før han kom til jorden som et menneske.

Forklaring af Johannes 3:16 – “Gud elskede nemlig verden så højt”

Hvordan viste Jehova Gud at han elsker hver enkelt af os og ønsker at vi skal leve for evigt?

Forklaring af Johannes 14:6 – “Jeg er vejen og sandheden og livet”

Hvorfor er det nødvendigt at anerkende Jesus’ vigtige rolle hvis man vil tilbede Jehova?

Forklaring af Johannes 14:27 – “Fred efterlader jeg jer”

Hvilken slags fred efterlod, eller gav, Jesus sine disciple? Hvordan kan vi få den?

Forklaring af Johannes 15:13 – “Større kærlighed har ingen end den”

Hvordan kan de der følger Jesus, vise den samme kærlighed som han viste?

Forklaring af Johannes 16:33 – “Jeg har overvundet verden”

Hvordan forsikrer Jesus’ ord hans disciple om at de kan blive godkendt af Gud?

Forklaring af Apostlenes Gerninger 1:8 – “I skal få kraft”

Hvilken kraft lovede Jesus at hans disciple ville få, og hvad satte den dem i stand til?

Forklaring af Romerne 5:8 – “Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere”

Hvordan kan vi få et godt forhold til Gud og håb om at leve evigt i betragtning af at vi er tilbøjelige til at tænke og tale på en måde der ikke stemmer med Guds normer?

Forklaring af Romerne 6:23 – “Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv”

Ingen ufuldkomne mennesker kan gøre sig fortjent til at blive frelst, men vi kan tage imod den gave Gud giver, nemlig evigt liv. Hvordan?

Forklaring af Romerne 10:13 – “Enhver, som påkalder Herrens navn”

Gud har givet alle mennesker muligheden for at blive frelst og få evigt liv, uanset hvilken nationalitet, baggrund eller social status de har.

Forklaring af Romerne 12:12 – “Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen”

Hvordan kan kristne holde ud når de bliver forfulgt eller kommer ud for andre problemer?

Forklaring af Romerne 15:13 – “Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred”

Hvordan er egenskaberne glæde og fred forbundet med håb og hellig ånd?

Forklaring af 1. Korinther 10:13 – “Gud er trofast”

Hvordan hjælper Gud os når vi møder fristelser?

Forklaring af 2. Korinther 12:9 – “Min ufortjente godhed er nok for dig”

Hvordan gavnede Guds ufortjente godhed Paulus? Hvordan kan den gavne os?

Forklaring af Galaterne 6:9 – ”Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret”

Hvad vil der komme ud af det når kristne bliver ved med at gøre det der er godt?

Forklaring af Filipperne 4:6, 7 – “I skal ikke være bekymret for noget”

Hvilke former for bøn kan hjælpe dem der tilbeder Gud, til at give udtryk for deres bekymringer i bøn og få indre fred?

Forklaring af Filipperne 4:13 – “Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig”

Hvad mente apostlen Paulus da han skrev at han havde styrke til “alt”?

Kolossenserne 3:23 – “Hvad I end gør, gør det af hjertet”

Hvordan kan en kristens indstilling til arbejde påvirke hans forhold til Gud?

Forklaring af 2. Timotheus 1:7 – “Gud har ikke givet os en fej ånd”

Hvordan kan Gud hjælpe en person til at overvinde frygt og modigt gøre det der er rigtigt?

Forklaring af Hebræerne 4:12 – “Guds ord er levende og virksomt”

Lader du Guds ord påvirke din personlighed? Hvis du gør, hvad fortæller det så om dig?

Forklaring af 1. Peter 5:6, 7 – “Ydmyg jer …, og kast al jeres bekymring på ham”

Hvad vil det sige at “kaste” sine bekymringer på Gud, og hvordan kan det hjælpe os?

Forklaring af Åbenbaringen 21:1 – “En ny himmel og en ny jord”

Find ud af hvad Bibelen siger som kan hjælpe os til at forstå de to udtryk.