Gå direkte til indholdet

Oplysninger til læger vedrørende behandling

Den lægevidenskabelige litteratur indeholder adskillige beskrivelser af komplicerede medicinske behandlinger og kirurgiske indgreb der med et godt resultat er blevet foretaget uden brug af transfusion af allogent fuldblod eller dets fire hovedkomponenter. For at undgå blodtransfusion skal man anvende kliniske strategier optimalt for at minimere blodtab, bevare autologt blod, øge hæmatopoiese og optimere anæmitolerans. Denne sektion indeholder henvisninger til artikler i anerkendte lægevidenskabelige tidsskrifter, som er fagfællebedømt og fremholder evidens for autologe blodbesparende teknikker og alternativer til blodtransfusion.

 

Kirurgi og medicinsk behandling

Kliniske strategier for behandling af hæmoragi og anæmi uden allogen blodtransfusion.

Pædiatri

Kliniske strategier for behandling af neonatale og pædiatriske patienter uden blodtransfusion.

Sygdomme og lidelser

Kliniske strategier for behandling af sygdomme uden blodtransfusion.

Biomedicinsk etik og jura

Etiske, juridiske og samfundsmæssige faktorer der skal overvejes når patienten er et af Jehovas Vidner.


Udvalgte artikler

Oral is as effective as intravenous tranexamic acid at reducing blood loss in thoracolumbar spinal fusions: a prospective randomized trial. (åbner nyt vindue)

Yu CC, Fidai M, Washington T, Bartol S, Graziano G

Kilde‎: Spine 2022;47(2):91-8.

Indekseret‎: PubMed 34224510

DOI‎: 10.1097/BRS.0000000000004157

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224510/ (åbner nyt vindue)

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (åbner nyt vindue)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Kilde‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Indekseret‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (åbner nyt vindue)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (åbner nyt vindue)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Kilde‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Indekseret‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (åbner nyt vindue)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (åbner nyt vindue)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Kilde‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Indekseret‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (åbner nyt vindue)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (åbner nyt vindue)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Kilde‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Indekseret‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (åbner nyt vindue)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (åbner nyt vindue)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Kilde‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Indekseret‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (åbner nyt vindue)

Associations between preoperative anaemia and hospital costs following major abdominal surgery: cohort study. (åbner nyt vindue)

Meyerov J, Louis M, Lee DK, Fletcher L, Banyasz D, Miles LF, Ma R, Tosif S, Koshy AN, Story DA, Bellomo R, Weinberg L

Kilde‎: BJS Open 2021;5(2):zraa070.

Indekseret‎: PubMed 33834189

DOI‎: 10.1093/bjsopen/zraa070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834189/ (åbner nyt vindue)

STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. (åbner nyt vindue)

Tibi P, McClure RS, Huang J, Baker RA, Fitzgerald D, Mazer CD, Stone M, Chu D, Stammers AH, Dickinson T, Shore-Lesserson L, Ferraris V, Firestone S, Kissoon K, Moffatt-Bruce S

Kilde‎: Ann Thorac Surg 2021;112(3):981-1004.

Indekseret‎: PubMed 34217505

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2021.03.033

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217505/ (åbner nyt vindue)

Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (åbner nyt vindue)

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S, Shah PS

Kilde‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.

Indekseret‎: PubMed 33683307

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (åbner nyt vindue)