Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Sygdomme og lidelser

Kliniske strategier for behandling af specifikke sygdomme uden blodtransfusion. Vælg et speciale nedenfor, og vælg derefter en specifik strategi. Klik på titlen for at se den lægefaglige artikel eller litteraturlisten.

 

Seglcellesygdom (børn)

Seglcellesygdom (voksne)

Hæmatologi (autoimmune sygdomme og lidelser)

Beta-talassæmi (pædiatri)

Beta-talassæmi (voksne)


Sektionen om lægebehandling på jw.org er udarbejdet som en informationsressource primært for læger og andre sundhedspersoner. Den giver hverken medicinsk vejledning eller anbefaling af behandling, og den erstatter ikke en velkvalificeret læge. Den lægevidenskabelige litteratur der er henvist til, er ikke udgivet af Jehovas Vidner, men den skitserer alternative strategier til transfusion som kan overvejes. Det er den enkelte læges ansvar at holde sig ajour med den nyeste information, drøfte behandlingsmetoder og hjælpe patienter til at træffe valg der harmonerer med deres lidelse, ønsker, værdier og religiøse overbevisning. Ikke alle anførte strategier er passende eller acceptable for alle patienter.

Til patienter: Søg altid råd hos din egen læge eller den behandlingsansvarlige læge vedrørende medicinske lidelser og behandling. Henvend dig til en læge hvis du har mistanke om at du er syg.

Denne hjemmeside reguleres efter dens anvendelsesvilkår.