Gå direkte til indholdet

Anvendelsesvilkår

Anvendelsesvilkår

Velkommen!

Denne hjemmeside er udarbejdet for at hjælpe dig til at lære mere om Gud, Bibelen og Jehovas Vidner. Læs, se og download det indhold der interesserer dig. Vi ønsker at andre også får gavn af vores hjemmeside, men vi beder dig om ikke at reproducere indholdet på en anden hjemmeside eller i en applikation. Du må gerne dele det du lærer, med andre ved at lede dem ind på hjemmesiden som beskrevet i anvendelsesvilkårene herunder.

 Copyright

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt.

Denne hjemmeside er udarbejdet og bliver vedligeholdt af Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Medmindre andet er angivet, har Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watchtower”) immaterialretten til den tekst og de informationer som findes på denne hjemmeside.

 Varemærker

Adobe, Adobe-logoet, Acrobat og Acrobat-logoet er varemærker som ejes af Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes og iPod er varemærker som ejes af Apple Inc. Microsoft, Microsoft-logoet såvel som alle andre navne på software og produkter, deriblandt Microsoft Office og Microsoft Office 365, er varemærker der tilhører Microsoft Inc. Android er et varemærke tilhørende Google LLC. Android robot-logoet er gengivet eller tilpasset ud fra det arbejde Google står bag og har gjort tilgængeligt, og det bruges i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Alle andre varemærker og registrerede varemærker ejes af deres respektive indehavere.

 Anvendelsesvilkår og tilladelser i forbindelse med brug af hjemmesiden

Disse anvendelsesvilkår gennemgår betingelserne for hvordan du må bruge denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du disse anvendelsesvilkår, samt alle yderligere anvendelsesvilkår (under ét kaldet “Anvendelsesvilkår”) der er angivet her på hjemmesiden. Hvis du er uenig i nogle af vilkårene, bedes du lade være med at bruge hjemmesiden.

Hvad indebærer passende brug? I henhold til de begrænsninger der er nævnt nedenfor, er det tilladt at:

  • Se, downloade og udskrive billedmateriale, elektroniske publikationer, musik, billeder, tekst og videoer som Watch Tower har copyright på, til personligt og ikkekommercielt brug.

  • Dele links til eller elektroniske udgaver af publikationer der kan downloades, videoer og lydindspilninger på siden.

Det er ikke tilladt at:

  • Lægge billedmateriale, elektroniske publikationer, varemærker, musik, billeder, videoer eller artikler fra denne hjemmeside ud på internettet (en hvilken som helst hjemmeside, fildelingsside, videodelingsside eller et socialt netværk).

  • Udgive billedmateriale, elektroniske publikationer, varemærker, musik, billeder, tekst og videoer fra denne hjemmeside med eller som del af en softwareapplikation (det gælder også at uploade materialet til en server til brug for en softwareapplikation).

  • Reproducere, kopiere, udgive eller på anden måde benytte billedmateriale, elektroniske publikationer, varemærker, musik, billeder, tekst og videoer på denne hjemmeside i kommercielt øjemed eller mod betaling (også selvom der ikke er nogen fortjeneste).

  • Fremstille nogen former for softwareapplikationer, værktøjer eller systemer der er specifikt lavet til at indsamle, kopiere, downloade, udtrække, høste eller scrape data, HTML, billeder eller tekst fra denne side med henblik på distribuering. (Det er ikke forbudt at distribuere gratis, ikkekommercielle applikationer der er designet til at downloade elektroniske filer som for eksempel epub-, pdf-, mp3- og mp4-filer fra steder på siden der er offentligt tilgængelige).

  • Misbruge hjemmesiden eller dens tjenester, for eksempel ved at forstyrre eller tilgå hjemmesiden eller dens tjenester på en anden måde end den der er udførligt beskrevet.

  • Bruge hjemmesiden på en måde der skader eller kan skade hjemmesiden eller forringe hjemmesidens tilgængelighed, eller bruge den på en måde der er ulovlig, strafbar eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlig, strafbar eller skadelig aktivitet.

  • Bruge hjemmesiden eller dens billedmateriale, elektroniske publikationer, varemærker, musik, billeder, tekst og videoer i forbindelse med markedsføring.

  • Denne hjemmeside benytter tjenester fra Google Maps, som er en tredjepart vi ikke kan kontrollere. Din brug af Google Maps på denne hjemmeside er underlagt gældende Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth. Vi bliver ikke informeret om opdateringer til servicevilkårene, så gennemlæs vilkårene inden du benytter Google Maps-tjenesterne. Benyt ikke Google Maps-tjenesterne hvis du ikke accepterer vilkårene. Google Maps sender ingen brugerdata tilbage til denne hjemmeside.

 Side til læger

Indholdet af denne sektion af hjemmesiden (“Side til læger”) har kun til formål at informere og anbefaler ikke nogen bestemt form for lægehjælp, og det er heller ikke ment som erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling. Siden anbefaler eller støtter ikke nogen bestemte prøver, læger, produkter, procedurer, meninger eller nogen anden information der bliver nævnt på siden til læger.

Søg altid hjælp hos en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson med et hvilket som helst spørgsmål du måtte have vedrørende en sygdom eller behandling.

Denne hjemmeside tager ikke ansvar for indholdet af oplysningerne på siden, men tager alene ansvar for formidling af oplysningerne. Det vil være den behandlende læge der har det fulde ansvar for patientbehandlingen. Oplysningerne kan aldrig erstatte at patienter tager kontakt til deres læge.

 Garantifralæggelse og ansvarsbegrænsning

Denne hjemmeside, dens oplysninger samt alt indhold, materiale og andre tjenester på hjemmesiden stilles til rådighed af Watchtower som beset. Watchtower stiller ingen garantier af nogen art.

Watchtower garanterer ikke at hjemmesiden er fri for virusser eller andre skadelige elementer. Watchtower er ikke ansvarlig for nogen som helst skader eller tab forårsaget af brugen af oplysninger, indhold, materiale eller andet der findes på hjemmesiden, deriblandt, men ikke kun begrænset til, direkte, indirekte eller hændelige skader eller tab (heller ikke hvis der er tale om økonomisk tab).

 Brud på anvendelsesvilkårene

Ud over Watchtowers andre rettigheder udstukket i disse anvendelsesvilkår kan Watchtower, hvis du bryder disse anvendelsesvilkår på nogen måde, gøre det Watchtower finder nødvendigt for at reagere på bruddet, herunder forhindre din adgang til hjemmesiden, forbyde dig at tilgå hjemmesiden, blokere adgangen til hjemmesiden for computere der bruger din IP-adresse, kontakte din internetudbyder for at bede om at få blokeret din adgang til hjemmesiden og/eller lægge sag an imod dig.

 Ændringer

Watchtower reviderer disse anvendelsesvilkår løbende. De reviderede anvendelsesvilkår gælder fra den dato de er offentliggjort på hjemmesiden. Tjek derfor denne side regelmæssigt for at sikre dig at du er bekendt med den nyeste version.

 Lovvalgsregler og jurisdiktion

Disse anvendelsesvilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med de gældende love i staten New York, USA, uden hensyn til modstridende love. Ethvert sagsanlæg der har at gøre med disse anvendelsesvilkår, skal bringes for en domstol med jurisdiktion i staten New York, USA.

 Vilkårenes uafhængighed

Såfremt en bestemmelse i disse anvendelsesvilkår af en domstol med den rette jurisdiktion erklæres ugyldig, lovstridig eller ikke kan håndhæves, vil de andre anvendelsesvilkår stadig stå ved magt. Hvis Watchtower ikke håndhæver en eller flere bestemmelser i disse anvendelsesvilkår, betyder det ikke at bestemmelserne ikke stadig er gældende eller at Watchtower ikke har ret til at håndhæve en sådan bestemmelse.

 Hele aftalen

Disse anvendelsesvilkår beskriver hele aftalen mellem dig og Watchtower i forbindelse med din brug af denne hjemmeside og erstatter alle tidligere aftaler i forbindelse med brug af denne hjemmeside.