Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Film

Disse film er fremstillet til sundhedsfagligt personale, socialrådgivere og andre myndighedspersoner. De personer der udtaler sig i filmene, er internationalt anerkendte læger, etikere, jurister og undervisere der ikke er Jehovas Vidner.

 

Alternative transfusionsstrategier – enkle, sikre og effektive

Stigende bekymring omkring udgifter, udstyr, sikkerhed og dårlige resultater i forbindelse med allogen blodtransfusion har fremkaldt interesse i hele verden for blodbesparende teknikker. I denne prisvindende film vises de kliniske strategier til at undgå blodtransfusion i lægebehandling og kirurgi. (30 minutter)

Transfusionsfri behandling imødekommer patienters behov og rettigheder

Denne film fokuserer på de lægelige, etiske, økonomiske og juridiske spørgsmål der er forbundet med brugen af transfusionsfri alternativ behandling. Den beskriver hvordan blodløs behandling på en rentabel måde kan imødekomme patientens behov samtidig med at man respekterer patientens autonomi og informerede valg. (28 minutter)


Sektionen om lægebehandling på jw.org er udarbejdet som en informationsressource primært for læger og andre sundhedspersoner. Den giver hverken medicinsk vejledning eller anbefaling af behandling, og den erstatter ikke en velkvalificeret læge. Den lægevidenskabelige litteratur der er henvist til, er ikke udgivet af Jehovas Vidner, men den skitserer alternative strategier til transfusion som kan overvejes. Det er den enkelte læges ansvar at holde sig ajour med den nyeste information, drøfte behandlingsmetoder og hjælpe patienter til at træffe valg der harmonerer med deres lidelse, ønsker, værdier og religiøse overbevisning. Ikke alle anførte strategier er passende eller acceptable for alle patienter.

Til patienter: Søg altid råd hos din egen læge eller den behandlingsansvarlige læge vedrørende medicinske lidelser og behandling. Henvend dig til en læge hvis du har mistanke om at du er syg.

Denne hjemmeside reguleres efter dens anvendelsesvilkår.