Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Titelblad/Udgiverside

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

© 2018, 2024

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-9205 U.S.A.

UDGIVERE:

JEHOVAS VIDNER

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

Denne publikation må ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med Jehovas Vidners globale bibelundervisningsarbejde.

Der er foretaget grundig research i forbindelse med de illustrationer og 3D-animationer man kan se i mediegalleriet. I mange tilfælde kunne de have været udarbejdet på flere forskellige måder og med andre detaljer, men her fremstår de sådan som kunstneren har valgt at gengive dem.

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition)

Danish (nwtsty-D)

1. Mosebog © 2018

2. Mosebog © 2018

3. Mosebog © 2018

4. Mosebog © 2018

5. Mosebog © 2018

Josva © 2018

Dommerne © 2018

Ruth © 2018

1. Samuel © 2018

2. Samuel © 2018

1. Kongebog © 2018

2. Kongebog © 2018

1. Krønikebog © 2018

2. Krønikebog © 2018

Ezra © 2018

Nehemias © 2018

Ester © 2018

Job © 2018

Salmerne © 2018

Ordsprogene © 2018

Prædikeren © 2018

Højsangen © 2018

Esajas © 2018

Jeremias © 2018

Klagesangene © 2018

Ezekiel © 2018

Daniel © 2018

Hoseas © 2018

Joel © 2018

Amos © 2018

Obadias © 2018

Jonas © 2018

Mika © 2018

Nahum © 2018

Habakkuk © 2018

Sefanias © 2018

Haggaj © 2018

Zakarias © 2018

Malakias © 2018

Matthæus © 2018, 2019

Markus © 2018, 2019

Lukas © 2018, 2019

Johannes © 2018, 2019

Apostlenes Gerninger © 2018, 2019

Romerne © 2018, 2019

1. Korinther © 2018, 2020

2. Korinther © 2018, 2020

Galaterne © 2018, 2020

Efeserne © 2018, 2022

Filipperne © 2018, 2022

Kolossenserne © 2018, 2022

1. Thessaloniker © 2018, 2022

2. Thessaloniker © 2018, 2022

1. Timotheus © 2018, 2024

2. Timotheus © 2018

Titus © 2018

Filemon © 2018

Hebræerne © 2018

Jakob © 2018

1. Peter © 2018

2. Peter © 2018

1. Johannes © 2018

2. Johannes © 2018

3. Johannes © 2018

Judas © 2018

Åbenbaringen © 2018