Til efeserne 3:1-21

3  Det er af den grund at jeg, Paulus, der er fange+ på grund af Kristus Jesus for jeres skyld, I folk fra nationerne ...*  Ja, I har vel hørt om den opgave som forvalter+ af Guds ufortjente godhed jeg har fået til gavn for jer.  Den hellige hemmelighed blev gjort kendt for mig gennem en åbenbaring, sådan som jeg ganske kort har skrevet om før,  så når I læser dette, kan I se at jeg har fået indsigt i den hellige hemmelighed+ om Kristus.  I tidligere generationer blev denne hemmelighed ikke gjort kendt for menneskene, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter gennem ånden,+  nemlig at folk fra nationerne, i forening med Kristus Jesus og gennem den gode nyhed, skulle være arvinger sammen med os, være lemmer på den samme krop+ og have del i løftet sammen med os.  Jeg er blevet en tjener for denne hellige hemmelighed som følge af Guds ufortjente godhed. Den gav han mig som en gave ved sin kraft.+  Jeg, der er mindre værd end den mindste af alle de hellige,+ modtog denne ufortjente godhed+ for at jeg for nationerne skulle forkynde budskabet om den ufattelige rigdom det er at kende Kristus.  Jeg skulle lade alle se hvordan Gud administrerer den hellige hemmelighed,+ der op gennem tiden har været skjult hos ham der har skabt alt. 10  Gennem menigheden+ kunne de mange sider af Guds visdom på den måde blive gjort kendt for magterne og myndighederne i himlen.+ 11  Alt dette er i harmoni med hans evige hensigt, der er knyttet til Kristus+ Jesus, vores Herre. 12  På grund af Kristus har vi denne frimodighed til at tale, og ved vores tro på ham kan vi frit+ og tillidsfuldt nærme os Gud. 13  Jeg beder jer derfor om ikke at give op på grund af de prøvelser jeg gennemgår for jeres skyld, for de vil blive til ære for jer.+ 14  Det er af den grund jeg falder på knæ for Faren, 15  som enhver familie i himlen og på jorden skylder sit navn. 16  Jeg beder til at han i sin store herlighed vil lade jer blive styrket i jeres indre menneske+ med kraften fra sin ånd, 17  og at I gennem jeres tro vil få Kristus til at bo i jeres hjerte mens I viser kærlighed.+ Og jeg beder til at I må blive rodfæstede+ og stå fast på jeres fundament+ 18  så I sammen med alle de hellige fuldt ud vil kunne forstå hvad bredden og længden og højden og dybden er, 19  og lære Kristus’ kærlighed+ at kende, den som overgår al kundskab, og blive helt fyldt med alt det som Gud giver. 20  Gud kan med sin kraft, som er aktiv i os,+ gøre uendeligt meget mere end vi beder om eller kan forestille os.+ 21  Lad ham blive æret gennem menigheden og gennem Kristus Jesus i alle generationer fra nu af og til evig tid. Amen.

Fodnoter

Det ser ud til at tanken fortsætter i vers 14.

Studienoter

Medieindhold