Det første brev til korintherne 5:1-13

5  For at sige det som det er, har jeg hørt meldinger om seksuel umoral+ iblandt jer, umoral af en art der ikke engang findes blandt nationerne, nemlig at en mand lever sammen med* sin fars kone.+  Er I ligefrem stolte af det? Burde I ikke hellere være kede af det+ og sørge for at den mand der har gjort dette, bliver fjernet fra jeres midte?+  Jeg selv er ikke fysisk til stede hos jer, men jeg er nærværende i ånden, og jeg har allerede dømt den mand der har gjort dette, nøjagtigt som hvis jeg var personligt til stede.  Når I nu samles i vores Herre Jesus’ navn og I husker på at jeg er til stede hos jer i ånden og med kraft fra vores Herre Jesus,  skal I overgive et sådant menneske til Satan+ for at denne syndige påvirkning kan blive fjernet,* og for at ånden kan blive frelst på Herrens dag.+  Dette er ikke noget I skal være stolte af. Ved I ikke at en lille smule surdej gennemsyrer hele dejen?+  Skaf jer af med den gamle surdej så I kan være en ny dej. I er jo fri for surdej, for vores påskelam, Kristus,+ er blevet ofret.+  Lad os derfor nu holde højtid,+ ikke med gammel surdej, ikke med surdej i form af råddenskab og ondskab, men med oprigtighedens og sandhedens usyrnede brød.  Jeg skrev til jer i mit brev at I skulle holde op med at omgås mennesker der lever på en seksuelt umoralsk måde. 10  Jeg mente ikke alle mennesker i denne verden der lever på en umoralsk måde,+ er griske, afpresser andre eller tilbeder afguder. Ellers ville I jo være nødt til helt at forlade denne verden.+ 11  Men nu skriver jeg til jer at I skal holde op med at omgås+ enhver der kaldes bror men samtidig lever på en seksuelt umoralsk måde eller er grisk,+ dyrker afguder, taler hånligt om andre, er dranker+ eller afpresser andre,+ ja, I skal ikke engang spise sammen med sådan et menneske. 12  Er det min opgave at dømme dem uden for menigheden? Skulle I ikke dømme dem der er inden for menigheden,+ 13  mens Gud dømmer dem udenfor?+ “Fjern det onde menneske fra menigheden.”+

Fodnoter

Bogst.: “har”.
Bogst.: “til Satan til kødets undergang”.

Studienoter

seksuel umoral ... umoral: Det græske ord porneia, der er brugt to gange i dette vers, er et udtryk der dækker alle seksuelle handlinger der ikke er tilladt ifølge Bibelen. Det indbefatter utroskab, prostitution, seksuelle forbindelser mellem ugifte, homoseksualitet og sex med dyr. – Se Ordforklaring.

overgive et sådant menneske til Satan: Dette var et påbud om at bortvise, eller udelukke, en mand fra menigheden. (1Kt 5:13; 1Ti 1:20) Vedkommende ville så blive en del af den verden som Satan er gud og hersker over. (1Jo 5:19) Personen blev udelukket for at den syndige påvirkning kunne blive fjernet, dvs. for at fjerne det nedbrydende element fra menigheden. Som følge heraf kunne ånden, eller den gode indstilling, i menigheden blive bevaret. – 2Ti 4:22.

surdej: En portion syrnet eller gæret dej man lagde til side og brugte næste gang man skulle bage, for at få en ny dej til at gære og hæve. (2Mo 12:20) I Bibelen bruges surdej ofte som et symbol på synd og fordærv. – Se studienote til Mt 16:6.

gennemsyrer: Eller “breder sig til; påvirker”. Det græske udsagnsord der er brugt her, zymoo (“at syrne”), er beslægtet med navneordet zyme (“surdej”), der også forekommer i dette vers. I Ga 5:9 bruger Paulus samme illustration, som åbenbart også var en kendt talemåde.

surdej: Eller “gær”. Surdej bruges ofte i Bibelen som et billede på synd og fordærv, og her henviser det til falske læresætninger. – Mt 16:12; 1Kt 5:6-8; se også studienote til Mt 13:33.

Skaf jer af med den gamle surdej: Paulus drager her en parallel til de usyrnede brøds fest, en jødisk højtid der fulgte lige efter påsken. Under påsken skulle israelitterne skille sig af med al surdej i deres hjem. På samme måde skulle kristne ældste fjerne “den gamle surdej” fra menigheden. (1Kt 5:8) Ligesom en lille smule surdej hurtigt kunne få en hel dej til at gære, kunne et ondt menneske påvirke hele menigheden og gøre den uren i Jehovas øjne.

I er jo fri for surdej: Bogst.: “I er usyrnede”. (Se Ordforklaring: “Usyrnede brøds fest”). Surdej blev ofte brugt som et symbol på synd og ondskab, og her sammenligner Paulus kristnes rene, uplettede liv med det at holde de usyrnede brøds fest. – 1Kt 5:8; se studienote til Skaf jer af med den gamle surdej i dette vers.

vores påskelam, Kristus, er blevet ofret: I Israel var den 14. nisan en dag fyldt med glæde, det var nemlig den dag man fejrede påsken. Hvert år på den dag spiste man i familien et måltid sammen, der blandt andet indbefattede et fejlfrit lam. De kristne fejrede ikke påsken. Men dette måltid mindede dem om den vigtige rolle lammets blod havde den 14. nisan 1513 f.v.t., hvor alle israelitiske førstefødte reddede livet. Guds engel dræbte alle egypternes førstefødte men skånede lydige israelitters børn. (2Mo 12:1-14) Paulus viser her at påskelammet var et billede på Jesus. Jesus døde den 14. nisan år 33. Ligesom påskelammets blod fører Jesus’ udgydte blod til at mange bliver frelst. – Joh 3:16, 36.

Guds menighed i Korinth: Paulus oprettede menigheden i Korinth omkring år 50 e.v.t. (ApG 18:1-11) Og omkring år 55, mens han var i Efesos, skrev han sit første inspirerede brev til korintherne. (Se også 1Kt 5:9). Brødrene i Korinth havde for nylig skrevet til Paulus og stillet nogle spørgsmål om ægteskab og det at spise noget der havde været ofret til afguder. (1Kt 7:1; 8:1) Men Paulus kendte til nogle problemer der var endnu mere presserende. Menigheden tolererede et tilfælde af seksuel umoral. (1Kt 5:1-8) Der var desuden splittelser blandt dem. (1Kt 1:11-13; 11:18; 15:12-14, 33, 34) Og der har muligvis også været en usikkerhed om hvordan man skulle holde Herrens aftensmåltid på den rigtige måde. (1Kt 11:20-29) Inspireret af Gud gav Paulus dem vejledning på disse områder, og han understregede hvor vigtigt det var at vise kristen kærlighed. – 1Kt 13:1-13.

Jeg skrev til jer i mit brev: Paulus henviser tydeligvis til et tidligere brev han havde skrevet til korintherne, et brev vi ikke er i besiddelse af i dag. Gud har åbenbart valgt ikke at bevare dette brev, måske fordi det kun var relevant for dem det var stilet til. – Se studienote til 1Kt 1:2.

holde op med at omgås: Se studienote til 1Kt 5:11.

mennesker der lever på en seksuelt umoralsk måde: Denne formulering er en gengivelse af det græske navneord pornos, der er beslægtet med navneordet porneia (seksuel umoral, 1Kt 5:1) og udsagnsordet porneuo (at leve på en seksuelt umoralsk måde, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaring: “Seksuel umoral”). I oldtiden var Korinth kendt for at være et sted hvor mennesker levede et moralsk fordærvet liv og tilbad gudinden Afrodite. Denne form for tilbedelse appellerede til menneskers fysiske lyster og promoverede en umoralsk opførsel. (Se også studienote til 1Kt 7:2). Ud fra Paulus’ brev kan man se at nogle af de kristne i Korinth tidligere havde levet på en umoralsk måde men havde ændret sig og nu var gode kristne. – 1Kt 6:11.

seksuel umoral er så udbredt: Her bruges flertalsformen af det græske ord porneia. Det fortæller meget om hvordan situationen var i fortidens Korinth. – Se studienote til 1Kt 5:9.

holde op med at omgås: Det græske ord synanamignymai, der er gengivet med “at omgås”, betyder “at blande sammen”. (Det samme græske ord forekommer i 2Ts 3:14). Udtrykket “at omgås” indeholder altså tanken om at have et nært forhold til eller venskab med nogen og at have samme synspunkter og holdninger som dem. De kristne i Korinth skulle “holde op med at omgås”, dvs. nægte at være sammen med, enhver synder der ikke angrede. Paulus sagde direkte: “Fjern det onde menneske fra menigheden.” – 1Kt 5:13.

mennesker ... der lever på en umoralsk måde: Se studienote til 1Kt 5:9.

mennesker der lever på en seksuelt umoralsk måde: Denne formulering er en gengivelse af det græske navneord pornos, der er beslægtet med navneordet porneia (seksuel umoral, 1Kt 5:1) og udsagnsordet porneuo (at leve på en seksuelt umoralsk måde, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaring: “Seksuel umoral”). I oldtiden var Korinth kendt for at være et sted hvor mennesker levede et moralsk fordærvet liv og tilbad gudinden Afrodite. Denne form for tilbedelse appellerede til menneskers fysiske lyster og promoverede en umoralsk opførsel. (Se også studienote til 1Kt 7:2). Ud fra Paulus’ brev kan man se at nogle af de kristne i Korinth tidligere havde levet på en umoralsk måde men havde ændret sig og nu var gode kristne. – 1Kt 6:11.

holde op med at omgås: Det græske ord synanamignymai, der er gengivet med “at omgås”, betyder “at blande sammen”. (Det samme græske ord forekommer i 2Ts 3:14). Udtrykket “at omgås” indeholder altså tanken om at have et nært forhold til eller venskab med nogen og at have samme synspunkter og holdninger som dem. De kristne i Korinth skulle “holde op med at omgås”, dvs. nægte at være sammen med, enhver synder der ikke angrede. Paulus sagde direkte: “Fjern det onde menneske fra menigheden.” – 1Kt 5:13.

lever på en seksuelt umoralsk måde: Se studienote til 1Kt 5:9.

taler hånligt om andre: Eller “bruger verbal vold”. Her er der tale om en person der bevidst siger onde ting til eller om andre for at såre dem. En der opfører sig på den måde og nægter at ændre sig, kan ikke være en del af menigheden. – 1Kt 5:11-13; 6:9, 10.

ikke engang spise sammen med sådan et menneske: Her uddyber Paulus hvad det indebar at “holde op med at omgås” dem i menigheden der bevidst fortsatte med at begå synder uden at angre. På Bibelens tid var det at spise sammen et tegn på venskab, og det førte ofte til at man havde mere med hinanden at gøre. Dette var noget de jødiske kristne forstod eftersom jøder hverken spiste med eller var sammen med folk “fra nationerne”. – Mt 18:17; ApG 10:28; 11:2, 3.

mennesker der lever på en seksuelt umoralsk måde: Denne formulering er en gengivelse af det græske navneord pornos, der er beslægtet med navneordet porneia (seksuel umoral, 1Kt 5:1) og udsagnsordet porneuo (at leve på en seksuelt umoralsk måde, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaring: “Seksuel umoral”). I oldtiden var Korinth kendt for at være et sted hvor mennesker levede et moralsk fordærvet liv og tilbad gudinden Afrodite. Denne form for tilbedelse appellerede til menneskers fysiske lyster og promoverede en umoralsk opførsel. (Se også studienote til 1Kt 7:2). Ud fra Paulus’ brev kan man se at nogle af de kristne i Korinth tidligere havde levet på en umoralsk måde men havde ændret sig og nu var gode kristne. – 1Kt 6:11.

Fjern det onde menneske fra menigheden: I begyndelsen af dette kapitel sagde Paulus at korintherne skulle fjerne, eller udelukke, en mand fra menigheden der levede et seksuelt umoralsk liv. (1Kt 5:1, 2; se studienoter til 1Kt 5:1, 5). Som belæg for en sådan vejledning citerer Paulus her fra Jehovas lov til Israel: “I skal fjerne det onde fra jeres midte.” (5Mo 17:7) Citatet er åbenbart fra Septuaginta, hvor der står “det onde menneske” i stedet for “det onde”. Lignende påbud findes i 5Mo 19:19; 22:21, 24; 24:7.

seksuel umoral ... umoral: Det græske ord porneia, der er brugt to gange i dette vers, er et udtryk der dækker alle seksuelle handlinger der ikke er tilladt ifølge Bibelen. Det indbefatter utroskab, prostitution, seksuelle forbindelser mellem ugifte, homoseksualitet og sex med dyr. – Se Ordforklaring.

overgive et sådant menneske til Satan: Dette var et påbud om at bortvise, eller udelukke, en mand fra menigheden. (1Kt 5:13; 1Ti 1:20) Vedkommende ville så blive en del af den verden som Satan er gud og hersker over. (1Jo 5:19) Personen blev udelukket for at den syndige påvirkning kunne blive fjernet, dvs. for at fjerne det nedbrydende element fra menigheden. Som følge heraf kunne ånden, eller den gode indstilling, i menigheden blive bevaret. – 2Ti 4:22.

Medieindhold