Det første brev til korintherne 6:1-20

6  Hvordan kan en af jer, hvis han har en konflikt med en anden,+ finde på at gå til en domstol hvor det er uretfærdige mennesker der dømmer, i stedet for at gå til de hellige?+  Er I ikke klar over at de hellige en dag skal dømme verden?+ Og når verden skal dømmes af jer, burde I så ikke være kvalificeret til at dømme i helt ubetydelige sager?  Er I ikke klar over at vi en dag skal dømme engle?+ Hvorfor så ikke dømme i sager der har med dette liv at gøre?  Hvis I altså skal have afgjort nogle sager der har med dette liv at gøre,+ er det så mænd der ikke bliver regnet for noget af menigheden, I vil bruge som dommere?  Jeg siger dette til jer for at I skal blive flove. Er der ikke en eneste mand iblandt jer der er vis nok til at dømme mellem sine brødre?  I stedet fører den ene bror sag mod den anden og lader endda ikketroende dommere afgøre den!  Det at I overhovedet fører retssager mod hinanden, er faktisk et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke bare i at nogen behandler jer uretfærdigt?+ Hvorfor lider I ikke hellere tab?  I stedet behandler I selv andre uretfærdigt og påfører dem tab – endda jeres egne brødre!  Er I ikke klar over at uretfærdige mennesker ikke vil komme til at arve Guds rige?+ Lad jer ikke vildlede.* De der lever et seksuelt umoralsk liv,+ tilbeder afguder+ eller begår ægteskabsbrud,+ mænd der lader sig bruge til homoseksuelle handlinger,+ mænd der lever som homoseksuelle,+ 10  de der stjæler, er griske,+ er drankere,+ taler hånligt om andre eller afpresser andre,+ vil ikke komme til at arve Guds rige.+ 11  Sådan har nogle af jer faktisk levet tidligere.+ Men Gud har vasket jer rene,+ helliget jer+ og erklæret jer retfærdige+ i Herren Jesus Kristus’ navn og med sin ånd.+ 12  Jeg har lov til alt, men det er ikke alt der er gavnligt.+ Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke lade noget få kontrollen* over mig. 13  Maden er til for maven, og maven er til for maden, men Gud vil lade begge dele forsvinde.+ Kroppen er ikke beregnet til seksuelt umoralske handlinger, men til at tjene Herren,+ og Herren vil sørge for kroppen. 14  Men Gud oprejste Herren,+ og han vil også oprejse os fra døden+ ved hjælp af sin kraft.+ 15  Er I ikke klar over at jeres kroppe er Kristus’ lemmer?+ Skulle jeg så tage Kristus’ lemmer og føre dem sammen med en prostitueret? Selvfølgelig ikke! 16  Ved I ikke at en der er sammen med en prostitueret, bliver én krop med hende? “De to,” siger Gud, “skal være ét.”+ 17  Men den der er blevet forenet med Herren, er blevet til ét med ham i ånden.+ 18  Flygt fra seksuel umoral!+ Alle andre synder et menneske kan begå, er uden for hans krop, men den der lever på en seksuelt umoralsk måde, synder mod sin egen krop.+ 19  Er I ikke klar over at jeres krop er et tempel+ for den hellige ånd som er i jer, og som I har fået fra Gud?+ I tilhører ikke jer selv,+ 20  for I blev købt for en pris.+ Derfor skal I selvfølgelig bruge jeres krop+ til ære for Gud.+

Fodnoter

Eller “narre”.
Eller “myndighed”.

Studienoter

gå til en domstol hvor det er uretfærdige mennesker der dømmer: Verdslige dommere lod sig ikke lede af Guds love, og deres samvittighed var ikke oplært gennem et studie af Guds ord. Paulus kaldte dem “uretfærdige mennesker”, måske fordi mange dommere på den tid var korrupte. En kristen der førte en bror frem for sådan en dommer, sagde i realiteten at de ældste i menigheden ikke havde visdom til at dømme “i sager der har med dette liv at gøre”. (1Kt 6:3-5) Men salvede kristne skal som Jesus’ medregenter i himlen ikke kun dømme mennesker, men også engle. (Se studienote til 1Kt 6:3). Paulus slår fast at det ville være meget bedre for kristne at blive ‘behandlet uretfærdigt’, eller at lide tab, i stedet for at skabe splittelser i menigheden og gøre deres konflikter offentligt kendt. – 1Kt 6:7, 8.

dømme engle: Her giver Paulus under inspiration et indblik i noget der ville ske langt ude i fremtiden når Kristus’ salvede disciple alle er blevet oprejst og regerer sammen med Kristus. (1Kt 4:8; Åb 20:6) Til den tid skal de sammen med Jesus eksekvere Jehovas retfærdige domme over onde mennesker. (1Kt 6:2; Åb 17:14) Det betyder muligvis at de også skal være med til at straffe de onde engle, som har gjort oprør mod Jehova. – Jud 6.

dømme engle: Her giver Paulus under inspiration et indblik i noget der ville ske langt ude i fremtiden når Kristus’ salvede disciple alle er blevet oprejst og regerer sammen med Kristus. (1Kt 4:8; Åb 20:6) Til den tid skal de sammen med Jesus eksekvere Jehovas retfærdige domme over onde mennesker. (1Kt 6:2; Åb 17:14) Det betyder muligvis at de også skal være med til at straffe de onde engle, som har gjort oprør mod Jehova. – Jud 6.

mennesker der lever på en seksuelt umoralsk måde: Denne formulering er en gengivelse af det græske navneord pornos, der er beslægtet med navneordet porneia (seksuel umoral, 1Kt 5:1) og udsagnsordet porneuo (at leve på en seksuelt umoralsk måde, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaring: “Seksuel umoral”). I oldtiden var Korinth kendt for at være et sted hvor mennesker levede et moralsk fordærvet liv og tilbad gudinden Afrodite. Denne form for tilbedelse appellerede til menneskers fysiske lyster og promoverede en umoralsk opførsel. (Se også studienote til 1Kt 7:2). Ud fra Paulus’ brev kan man se at nogle af de kristne i Korinth tidligere havde levet på en umoralsk måde men havde ændret sig og nu var gode kristne. – 1Kt 6:11.

begå ægteskabsbrud: Dvs. seksuel utroskab mod ens ægtefælle. Det græske ord moicheuo bliver brugt i dette citat fra 2Mo 20:14 og 5Mo 5:18, hvor det tilsvarende hebraiske ord naaf forekommer. I Bibelen betegner ægteskabsbrud det at en gift person frivilligt har seksuelt samvær med en anden end sin ægtefælle. (Se også studienote til Mt 5:32, hvor udtrykket “seksuel umoral”, der kommer af det græske ord porneia, bliver beskrevet). Under Moses’ Lov blev det betragtet som ægteskabsbrud hvis en mand frivilligt havde seksuelt samvær med en anden mands kone eller forlovede.

umoralsk seksuelt forhold: Det græske ord porneia hentyder generelt til alle former for seksuel omgang der er ulovlige ifølge Bibelen. Det indbefatter utroskab, prostitution, seksuelle forbindelser mellem ugifte, homoseksualitet og sex med dyr. – Se Ordforklaring.

begår ægteskabsbrud og er utro mod hende: Jesus forkaster her den tids rabbinske lære om at mænd havde lov til at skille sig fra deres hustru “af en hvilken som helst grund”. (Mt 19:3, 9) Tanken om at mænd kunne begå ægteskabsbrud mod deres kone, var helt fremmed for de fleste jøder. Ifølge deres rabbinere ville mænd aldrig kunne gøre sig skyldige i ægteskabsbrud mod deres kone – det var kun kvinder der kunne være utro. Ved at opstille de samme moralske forpligtelser for mænd som for hustruer bidrog Jesus til at højne kvindens stilling og værdighed.

De der lever et seksuelt umoralsk liv: Se studienote til 1Kt 5:9.

begår ægteskabsbrud: Dvs. seksuel utroskab mod ens ægtefælle. I Bibelen betegner ægteskabsbrud det at en gift person frivilligt har seksuelt samvær med en anden end sin ægtefælle. – Se Ordforklaring: “Ægteskabsbrud”; og studienoter til Mt 5:27, 32; Mr 10:11.

mænd der lader sig bruge til homoseksuelle handlinger, mænd der lever som homoseksuelle: Den græske tekst bruger her to forskellige ord. Det første ord (græsk: malakos) har grundbetydningen “blød” (se også Lu 7:25, fdn.), men i denne sammenhæng henviser det åbenbart til mænd der har den passive rolle i et homoseksuelt forhold, den kvindelige, feminine rolle. Derfor er det oversat med mænd der lader sig bruge til homoseksuelle handlinger. Det andet ord (græsk: arsenokoites), som bogstaveligt betyder “mænd der ligger med mænd”, forekommer også i 1Ti 1:10. Det henviser åbenbart til mænd der har den aktive rolle i et homoseksuelt forhold. Derfor er det oversat med mænd der lever som homoseksuelle, eller “mænd der har sex med mænd”. Ved specifikt at nævne den passive og den aktive rolle gør Paulus det klart at Gud ikke godkender nogen former for homoseksuelle handlinger.

taler hånligt om andre: Eller “bruger verbal vold”. – Se studienote til 1Kt 5:11.

afpresser: Eller “bedrager; stjæler fra”. Afpresning betyder at man tager eller skaffer sig noget fra en anden på en uretmæssig måde, for eksempel ved at bruge magt, trusler eller andre metoder. Grundbetydningen af det græske ord der er oversat med “afpresser” (harpax), er “en der bemægtiger sig”. (Kingdom Interlinear) I Mt 7:15 er det samme græske ord oversat med “glubske”. Paulus siger at nogle af de kristne i Korinth tidligere havde levet sådan, men at de nu var blevet vasket rene. – 1Kt 6:11; se også studienote til Lu 18:11.

taler hånligt om andre: Eller “bruger verbal vold”. Her er der tale om en person der bevidst siger onde ting til eller om andre for at såre dem. En der opfører sig på den måde og nægter at ændre sig, kan ikke være en del af menigheden. – 1Kt 5:11-13; 6:9, 10.

afpressere: Eller “røvere”. Under det romerske herredømme gjorde mange jødiske skatteopkrævere sig ofte skyldige i afpresning. Deres stilling gav dem gode muligheder for at gøre sig selv rige (og uden tvivl også deres romerske overordnede) på bekostning af folket. De røvede faktisk fra folket. Det var måske det Jesus hentydede til da han i denne lignelse talte om en selvretfærdig farisæer der roste sig selv i en bøn til Gud for at han ikke var en afpresser.

helliget jer: Eller “gjort jer hellige”; eller “sat jer til side”, dvs. til hellig tjeneste for Gud. “Blodet af Kristus” helligede de kristne i Korinth som viste tro, og som holdt op med at gøre de forkerte ting der er omtalt i de forrige vers. (He 9:13, 14; 1Kt 1:2; 6:9, 10) Derfor kunne de udføre hellig tjeneste for Gud med en ren samvittighed.

Jeg har lov til alt: Eller “Alt er tilladt for mig”. Paulus mente selvfølgelig ikke at kristne har lov til at gøre noget som Gud fordømmer. (ApG 15:28, 29) Han forstod derimod at kristne, fordi det ikke er pålagt dem at følge de mange bestemmelser i Moseloven, ofte kunne komme til at stå i situationer hvor Bibelen ikke giver et direkte svar på hvad man skal gøre. I sådanne tilfælde ville de være nødt til at tage både deres egen og andres samvittighed i betragtning. Paulus brugte det at spise mad som et eksempel. (1Kt 6:13) Nogle kristne havde en følsom samvittighed og holdt sig derfor fra at spise en bestemt slags mad. (1Kt 10:23, 25-33) Selvom det var tilladt for kristne at spise den slags mad, insisterede Paulus ikke på at gøre det hvis det kunne få andre til at snuble eller skade deres samvittighed. – 1Kt 8:12, 13.

seksuel umoral ... umoral: Det græske ord porneia, der er brugt to gange i dette vers, er et udtryk der dækker alle seksuelle handlinger der ikke er tilladt ifølge Bibelen. Det indbefatter utroskab, prostitution, seksuelle forbindelser mellem ugifte, homoseksualitet og sex med dyr. – Se Ordforklaring.

mennesker der lever på en seksuelt umoralsk måde: Denne formulering er en gengivelse af det græske navneord pornos, der er beslægtet med navneordet porneia (seksuel umoral, 1Kt 5:1) og udsagnsordet porneuo (at leve på en seksuelt umoralsk måde, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaring: “Seksuel umoral”). I oldtiden var Korinth kendt for at være et sted hvor mennesker levede et moralsk fordærvet liv og tilbad gudinden Afrodite. Denne form for tilbedelse appellerede til menneskers fysiske lyster og promoverede en umoralsk opførsel. (Se også studienote til 1Kt 7:2). Ud fra Paulus’ brev kan man se at nogle af de kristne i Korinth tidligere havde levet på en umoralsk måde men havde ændret sig og nu var gode kristne. – 1Kt 6:11.

seksuel umoral er så udbredt: Her bruges flertalsformen af det græske ord porneia. Det fortæller meget om hvordan situationen var i fortidens Korinth. – Se studienote til 1Kt 5:9.

seksuelt umoralske handlinger: Det græske ord porneia henviser generelt til alle seksuelle handlinger der ikke er tilladt ifølge Bibelen. I sit første inspirerede brev til korintherne bruger Paulus dette og lignende udtryk flere gange. – Se studienoter til 1Kt 5:1, 9; 7:2.

prostitueret: Se Ordforklaring.

siger Gud: Dvs. i den del af skabelsesberetningen vi finder i 1Mo 2:24, som Paulus citerer fra. Det græske udtryk kunne også gengives med “siges der”, med henvisning til det vers.

ét: Bogst.: “ét kød”. Se studienote til Mt 19:5.

ét: Bogst.: “ét kød”. Dette udtryk er en direkte oversættelse til græsk af den hebraiske ordlyd der findes i 1Mo 2:24, og det kan også gengives “én krop” eller “én person”. Det beskriver det tættest mulige forhold der kan eksistere mellem to mennesker. Det henviser ikke kun til det seksuelle men til hele deres forhold, og de to personer bliver således trofaste og uadskillelige partnere. En sådan forening kan ikke opløses uden at parterne lider skade.

Flygt fra seksuel umoral!: Det græske ord feugo betyder “at flygte; at løbe væk fra”. Paulus brugte ordet i overført betydning da han sagde til de kristne i Korinth at de skulle flygte fra seksuel umoral. Nogle mener at Paulus hentydede til beretningen om Josef, der helt bogstaveligt og meget beslutsomt flygtede fra Potifars hustru. Det samme græske ord for “flygte” bruges i 1Mo 39:12-18 i Septuaginta. I den græske grundtekst står opfordringen i 1Kt 6:18 i nutidsformen “vær flygtende fra”, hvilket sigter til en vedvarende flugt. – Kingdom Interlinear.

Alle andre synder et menneske kan begå, er uden for hans krop: Paulus har understreget at kristne skal være forenet med deres Herre og hoved, Jesus Kristus. (1Kt 6:13-15) En person der har et umoralsk seksuelt forhold, synder og bliver “ét” med en anden person på en forkert måde. (1Kt 6:16) En kristen der har et seksuelt umoralsk forhold, afskærer faktisk sig selv fra at være forenet med Kristus ved at gøre sin krop til “ét” med en anden person. Det er åbenbart grunden til at alle andre synder en kristen kan begå, her beskrives som værende “uden for hans krop”. Hvis en kristen har et seksuelt umoralsk forhold, synder han mod sin egen krop ved at bruge sine forplantningsorganer til et forkert formål.

jeres krop er et tempel: Som gruppe betragtet har de salvede kristne en særlig plads i Jehovas hensigt. Det græske stedord der er gengivet med “jeres”, betegner flertal, så det er ikke kun ét medlem af menigheden hvis krop er et tempel. (1Kt 10:17) I Bibelen bruges ordet “tempel” ofte i overført betydning, og nogle gange anvendes det om mennesker. Jesus brugte dette billede om sig selv i Joh 2:19, og Skrifterne forudsagde at han ville blive “hovedhjørnestenen” i et sådant åndeligt bygningsværk. (Sl 118:22; Esa 28:16, 17; ApG 4:10, 11) I 1Kt 3:16, 17; Ef 2:20-22 og 1Pe 2:6, 7 bruger Paulus og Peter lignende sammenligninger i forbindelse med Jesus og hans disciple.

Medieindhold