Til hebræerne 7:1-28

7  Denne Melkisedek var konge i Salem og præst for Den Højeste Gud. Det var ham der kom Abraham i møde da Abraham vendte tilbage efter at have besejret kongerne. Melkisedek velsignede ham,+  og Abraham gav ham en tiendedel af alt. Navnet Melkisedek betyder “retfærdighedens konge”, og desuden er han Salems konge, det vil sige “fredens konge”.  Da han er uden far, uden mor og uden slægtsregister og hverken har begyndelse eller slutning på sit liv og derved er kommet til at ligne Guds Søn, er han præst for altid.+  Man ser hvor stor denne mand var, når patriarken Abraham gav ham en tiendedel af det bedste bytte.+  Sandt nok er der i Loven et bud om at de af Levis sønner+ der får præsteembedet, skal have tiende af folket,+ det vil sige af deres brødre, selvom de også er efterkommere af Abraham.*  Men denne mand, der ikke var af deres slægt, tog imod tiende fra Abraham og velsignede ham der fik løfterne.+  Nu er det jo sådan at den der giver en velsignelse, er større end den der får den.  I det første tilfælde er det dødelige mennesker der modtager tiende, men i det andet tilfælde er det en som bliver ved med at leve, hvad der også er vidnesbyrd om.+  Og det kan siges at Levi, der modtager tiende, selv har givet tiende gennem sin forfar Abraham, 10  for han var en fremtidig efterkommer af Abraham* da Melkisedek kom Abraham i møde.+ 11  Hvis det havde været muligt at opnå fuldkommenhed gennem det levitiske præstedømme+ (der jo hørte med til det som var beskrevet i den Lov der blev givet til folket), ville der så være behov for at der fremstod en anden præst som skulle være præst på samme måde som Melkisedek+ og ikke ligesom Aron? 12  Når præstedømmet ændres, bliver det også nødvendigt at ændre Loven,+ 13  for den mand der her er tale om, hørte til en anden stamme, en stamme hvorfra ingen har tjent ved altret.+ 14  Det står jo klart at vores Herre nedstammer fra Juda,+ og Moses har ikke sagt noget om at der skulle komme præster fra den stamme. 15  Det særlige ved denne præst+ bliver endnu tydeligere ved at han fremtræder som en ny Melkisedek,+ 16  som en der ikke er blevet præst på grund af en lov der kræver en bestemt afstamning, men på grund af den kraft der giver ham et uforgængeligt liv.*+ 17  Der er nemlig givet dette vidnesbyrd om ham: “Du er præst for evigt på samme måde som Melkisedek.”+ 18  Den tidligere lov bliver altså ophævet fordi den er utilstrækkelig og ikke kan hjælpe os.+ 19  Loven gjorde ingenting fuldkomment,+ men dét gjorde det bedre håb+ der er blevet indført – et håb hvorigennem vi nærmer os Gud.+ 20  Og ligesom dette skete ved at der blev aflagt en ed 21  (nogle mennesker er blevet præster uden at der er blevet aflagt en ed, men han er blevet det gennem den ed Gud aflagde da han sagde om ham: “Jehova* har sværget, og han ændrer ikke mening:* ‘Du er præst for evigt’”),+ 22  sådan er Jesus også blevet garantien for* en bedre pagt.+ 23  Desuden var det nødvendigt at mange præster fulgte efter hinanden,+ fordi døden forhindrede dem i at fortsætte, 24  men fordi han lever for evigt,+ har han ikke nogen efterfølgere som præst. 25  Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem der nærmer sig Gud gennem ham, for han er altid i live så han kan gå i forbøn for dem.+ 26  Det var sådan en ypperstepræst vi havde brug for – en der er loyal, uskyldig, ren,+ skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene.+ 27  Til forskel fra de andre ypperstepræster behøver han ikke at bringe ofre hver dag,+ først for sine egne synder og så for hele folkets,+ for han har bragt et offer én gang for alle, nemlig da han bragte sig selv som offer.+ 28  De der bliver indsat som ypperstepræster ifølge Loven, er jo mennesker med svagheder,+ men i kraft af den ed+ der blev sværget senere end Loven, indsættes der en Søn som for altid vil være fuldkommen.+

Fodnoter

Bogst.: “er udgået af Abrahams lænd”.
Bogst.: “var i sin forfars lænd”.
Eller “et liv der ikke kan tilintetgøres”.
Eller “fortryder det ikke”.
Eller “blevet givet som pant på”.

Studienoter

Medieindhold