Esajas 61:1-11

61  Den Suveræne Herre Jehovas ånd er over mig,+for Jehova har salvet mig til at fortælle gode nyheder til de ydmyge.+ Han har sendt mig for at helbrede* dem hvis hjerte er knust,for at forkynde at de der er i fængsel, skal sættes fri,og at fangernes øjne skal åbnes helt,+   for at forkynde et år med velvilje fra Jehovaog en dag med hævn fra vores Gud,+for at trøste alle der sørger,+   for at vise omsorg for dem der sørger over Zion,for at give dem hovedpynt i stedet for aske,glædens olie i stedet for sorg,en klædning til lovprisning i stedet for en nedslået ånd. Og de vil blive kaldt retfærdighedens store træer,plantet af Jehova for at herliggøre ham.+   De vil genopbygge de gamle ruiner;de vil genrejse det der blev nedbrudt i fortiden,+og bygge de ødelagte byer op igen,+de steder der lå øde generation efter generation.+   “Fremmede vil komme og vogte jeres hjorde,og udlændinge+ vil dyrke marker og vingårde for jer.+   Men I selv vil blive kaldt Jehovas præster;+man vil kalde jer tjenere for vores Gud. I vil spise af nationernes forråd,+og deres skatte vil blive jeres stolthed.   I stedet for skam vil mit folk få dobbelt velsignelse,og i stedet for at blive ydmyget vil de juble højt over deres andel. Ja, de vil få en dobbelt andel i deres land.+ De vil opleve evig glæde.+   Jeg, Jehova, elsker ret;+jeg hader tyveri og uretfærdighed.+ Jeg vil trofast give dem deres løn,og jeg vil indgå en evig pagt med dem.+   Deres afkom vil blive kendt blandt nationerne,+og deres efterkommere blandt folkene. Alle der ser dem, vil genkende demog se at de er det afkom Jehova har velsignet.”+ 10  Jeg vil glæde mig over Jehova. Alt i mig vil juble over min Gud,+for han har klædt mig i frelsens klæder;+han har lagt retfærdighedens kappe* omkring mig,og jeg er ligesom en brudgom der bærer en turban som præstens,+og som en brud der pynter sig med sine smykker. 11  Som jorden lader sine spirer bryde frem,og som haven lader det der er sået i den, spire,sådan vil Den Suveræne Herre Jehovafå retfærdighed+ og lovsang til at spire frem+ foran alle nationerne.

Fodnoter

Bogst.: “forbinde”.
Eller “ærmeløse overklædning”.

Studienoter

Medieindhold