Det første brev til korintherne 7:1-40

7  Med hensyn til de ting I skrev om, så er det bedst for en mand ikke at røre* en kvinde.  Men fordi seksuel umoral* er så udbredt, skal hver mand have sin egen hustru,+ og hver kvinde have sin egen mand.+  En mand skal give sin hustru det hun har ret til,* og hustruen skal på samme måde give sin mand det han har ret til.+  Hustruen har ikke myndighed over sin egen krop, det har hendes mand. På samme måde har manden heller ikke myndighed over sin egen krop, det har hans hustru.  I må ikke holde jer fra hinanden* medmindre I er blevet enige om det i en periode for at bruge tid på bøn og så være sammen igen. Ellers vil Satan blive ved med at friste jer fordi I mangler selvbeherskelse.  Det jeg siger her, er at I gerne må gifte jer, ikke at I skal gøre det.*  Jeg ville imidlertid ønske at alle mennesker var som mig. Men enhver har sin egen gave+ fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde.  Nu siger jeg til de ugifte og til enkerne at det vil være bedst for dem at de bliver ved med at være som jeg er.+  Men hvis de ikke har selvbeherskelse, så lad dem gifte sig, for det er bedre at gifte sig end at brænde af begær.+ 10  Dem der er gift, giver jeg – det vil sige ikke jeg, men Herren – denne vejledning: En hustru må ikke forlade sin mand.+ 11  Hvis hun alligevel forlader ham, skal hun enten blive ved med at være alene eller også forsone sig med sin mand. En mand må heller ikke forlade sin hustru.+ 12  Men til de øvrige siger jeg, ja, jeg, ikke Herren:+ Hvis en bror har en ikketroende hustru og hun er villig til at blive hos ham, så skal han ikke forlade hende. 13  Og hvis en kvinde har en ikketroende mand og han er villig til at blive hos hende, så skal hun ikke forlade ham. 14  Den ikketroende mand er helliget ved hustruen, og den ikketroende hustru er helliget ved broren. Ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige. 15  Men hvis den ikketroende vælger at forlade sin ægtefælle, så lad ham gøre det. En bror eller en søster er ikke bundet i sådanne tilfælde. Gud har kaldet jer til at leve i fred.+ 16  Hvordan kan du, hustru, vide om du kan frelse din mand?+ Eller hvordan kan du, mand, vide om du kan frelse din hustru? 17  Ikke desto mindre skal enhver leve i overensstemmelse med det Jehova* har tildelt ham, det som Gud har kaldet ham til.+ Og denne vejledning giver jeg til alle menighederne. 18  Hvis en var omskåret da han blev kaldet,+ skal han ikke lave om på det. Og hvis en var uomskåret da han blev kaldet, skal han ikke lade sig omskære.+ 19  Om man er omskåret eller uomskåret, betyder ikke noget.+ Det der betyder noget, er om man overholder Guds bud.+ 20  Enhver skal blive i den stand han var i da han blev kaldet.+ 21  Hvis du var træl da du blev kaldet, skal du ikke bekymre dig om det.+ Men hvis du har mulighed for at blive fri, så benyt dig af det. 22  Enhver der blev kaldet af Herren mens han var træl, tilhører Herren som en der er købt fri.+ Og enhver der var en fri mand da han blev kaldet, er en træl for Kristus. 23  I blev købt for en høj pris,+ så hold op med at være menneskers trælle. 24  Brødre, enhver skal blive i den stand han var i da han blev kaldet, og bevare sit forhold til Gud. 25  Med hensyn til dem der aldrig har været gift,* har jeg ikke noget påbud fra Herren, men jeg siger min mening+ som en der er blevet vist barmhjertighed af Herren og derfor er til at stole på. 26  I betragtning af den vanskelige tid vi lever i, mener jeg at det er bedst for en mand at forblive som han er. 27  Hvis du er bundet til en hustru, skal du holde op med at prøve at blive fri.+ Og hvis du ikke er bundet til en hustru, skal du holde op med at søge efter en. 28  Hvis du alligevel gifter dig, begår du ikke nogen synd. Og hvis en jomfru gifter sig, begår vedkommende ikke nogen synd. Men de der gifter sig, vil komme ud for nogle vanskeligheder,* og det er det jeg gerne vil skåne jer for. 29  Desuden vil jeg gerne sige dette til jer, brødre: Der er kun begrænset tid tilbage.+ Fra nu af skal de der har en hustru, være som dem der ikke har nogen hustru, 30  og de der græder, skal være som dem der ikke græder. De der glæder sig, skal være som dem der ikke glæder sig, de der køber, skal være som dem der ikke ejer noget, 31  og de der gør brug af verden, skal være som dem der ikke bruger den fuldt ud, for denne verdens scene skifter. 32  Ja, jeg ønsker virkelig at I skal være fri for bekymringer. Den ugifte mand er optaget af det der har med Herren at gøre, af hvordan han kan opnå Herrens anerkendelse. 33  Men den gifte mand er optaget af det der har med verden at gøre,+ af hvordan han kan opnå sin hustrus anerkendelse, 34  og han er splittet. Den ugifte kvinde og jomfruen er optaget af det der har med Herren at gøre,+ af at være hellig hvad både kroppen og sindet angår. Men den gifte kvinde er optaget af det der har med verden at gøre, af hvordan hun kan opnå sin mands anerkendelse. 35  Dette siger jeg til jeres eget bedste, ikke for at begrænse jeres frihed,* men for at motivere jer til at gøre det der er godt, og til altid at tjene Herren helhjertet uden at blive distraheret. 36  Men hvis en føler at han gør noget forkert ved at forblive ugift,* og hvis han ikke er for ung,* skal han gøre følgende: Han skal gifte sig hvis det er det han vil, han synder ikke.+ 37  Men den der er fast overbevist i sit hjerte og ikke føler noget behov, men har myndighed over sin egen vilje og i sit hjerte har besluttet ikke at gifte sig,* han træffer et godt valg.+ 38  Den der vælger at gifte sig, træffer også et godt valg, men den der ikke gifter sig, træffer et bedre valg.+ 39  En hustru er bundet til sin mand så længe han lever.+ Men hvis hendes mand dør, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, men kun med en der tjener Herren.+ 40  Men efter min mening vil hun være lykkeligere hvis hun ikke gifter sig igen, og jeg er da overbevist om at jeg også har Guds ånd.

Fodnoter

Dvs. ikke at være seksuelt sammen med.
Flertal af det græske porneia. Se Ordforklaring.
Dvs. dække det seksuelle behov.
Eller “unddrage jer hinanden”.
Bogst.: “Dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling”.
Bogst.: “jomfruerne”.
Bogst.: “få trængsel i kødet”.
Bogst.: “kaste et fangegarn over jer”.
Eller “over for sin jomfruelighed”.
Eller “han er forbi ungdommens vår”. Dvs. den periode hvor kønsdriften er stærkest.
Eller “besluttet at forblive jomfru”.

Studienoter

Medieindhold