Det første brev til Timotheus 6:1-21

6  De der er trælle,* skal blive ved med at betragte deres herrer som nogle der fortjener fuld respekt,+ for at der ikke skal blive talt nedsættende om Guds navn og om læren.+  Og de hvis herrer er troende, må ikke være respektløse over for deres herrer bare fordi de er brødre. De skal tværtimod tjene dem endnu mere villigt. De der får gavn af deres gode tjeneste, er jo troende og elskede. Du skal blive ved med at undervise i dette og give disse tilskyndelser.  Hvis nogen som helst fører en anden lære og ikke anerkender den sunde* vejledning+ der kommer fra vores Herre Jesus Kristus, eller den lære der viser hvordan vi bør tjene Gud,+  er han stolt og har ikke forstået noget som helst.+ Han er besat af* at diskutere og skændes om ord.+ Den slags fører til misundelse, strid, bagtalelse,* ond mistanke  og konstante stridigheder om bagateller blandt mennesker som er fordærvede i sindet+ og ikke længere forstår sandheden. De mener at gudhengivenhed er et middel til at opnå personlige fordele.+  Det er selvfølgelig rigtigt at der er mange fordele ved at have gudhengivenhed+ og samtidig være tilfreds,*  for vi har ikke bragt noget med ind i verden, og vi kan heller ikke tage noget med os herfra.+  Når vi har mad og tøj,* skal vi være tilfredse med det.+  Men de der vil være rige, giver efter for fristelser og går i en fælde,+ og de bliver grebet af mange tåbelige og skadelige ønsker der fører til ulykke og ødelæggelse,+ 10  for kærlighed til penge er en rod til alt hvad der er skadeligt, og på grund af denne kærlighed er nogle blevet ført vild fra troen, og de har påført sig selv* mange smerter.+ 11  Men du, som er en tjener for Gud, skal flygte fra alt det. Det du skal jage efter, er retfærdighed, gudhengivenhed, tro, kærlighed, udholdenhed og mildhed.+ 12  Kæmp troens gode kamp. Få et fast greb om det evige liv, som du er blevet kaldet til, og som du har fremsat en smuk offentlig erklæring om over for mange vidner. 13  Foran Gud, som holder alt i live, og Kristus Jesus, ham som vidnede og fremsatte en smuk offentlig erklæring over for Pontius Pilatus,+ siger jeg at du skal 14  holde buddet på en måde der er ren og hævet over kritik, lige indtil vores Herre Jesus Kristus+ træder frem og viser sin magt. 15  Han, den lykkelige og eneste Magthaver, vil gøre dette når tiden er inde til det. Han er Kongen over dem der hersker som konger, og Herre over dem der hersker som herrer.+ 16  Han er den eneste der har udødelighed,+ han bor i et utilgængeligt lys,+ og intet menneske har set eller kan se ham.+ Lad ham blive æret og have magten i al evighed. Amen. 17  Sig til* dem der er rige i denne verden,* at de ikke må være selvsikre.* De skal ikke sætte deres håb til den usikre rigdom+ men til Gud, der giver os rigeligt af alle de ting vi glæder os over.+ 18  Sig til dem at de skal gøre godt, at de skal være rige på gode gerninger, gavmilde og parate til at dele med andre.+ 19  På den måde samler de sig værdier der vil blive et godt fundament for deres fremtid,+ og de vil kunne få et fast greb om det virkelige liv.+ 20  Timotheus! Værn om det du har fået betroet.+ Vend dig væk fra den tomme snak som krænker det der er helligt, og fra de modstridende idéer i det der med urette kaldes “kundskab”.+ 21  Nogle har pralet med en sådan kundskab, og det har ført dem væk fra troen. Jeg beder om at den ufortjente godhed må være med jer.

Fodnoter

Bogst.: “trælle under et åg”.
Eller “gavnlige”.
Eller “sygeligt optaget af”.
Eller “krænkende ord”.
Bogst.: “sammen med viljen til at klare sig med det man har”.
Eller muligvis: “husly”. Bogst.: “noget der dækker”.
Eller “gennemboret sig selv overalt med”.
Eller “arrogante; hovmodige”.
Eller “denne tidsalder; den nuværende verdensordning”. Se Ordforklaring: “Verdensordning”.
Eller “Befal”.

Studienoter

Medieindhold